ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 
 
 
 
    Μαθαίνουμε τους αριθμούς από το
 0 έως το 100...χωρίς βιασύνη!
 
 Πρώτα όσα μετρούνται στα δάκτυλα,
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
και μετά δες παρακάτω!
 


 http://forum.com2.gr/counter/counterall.php?id=25a705b&imag=16
 
 

http://www.heathersanimations.com/egypt/flycpt.gif

 

  
Τα κεφάλαια που θα ακολουθήσουμε,
         ΑΡΙΘΜΟΙ    ΣΥΝΟΛΑ 
 

               ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ    ΠΡΑΞΕΙΣ

 
 

                         ΣΧΗΜΑΤΑ     ΜΟΤΙΒΟ              

http://www.animated-gifs.eu/menu/countries.gifhttp://www.animated-gifs.eu/menu/countries.gif