ȘCOALA GHEORGHE ȚIȚEICA - CENTRU DE EXAMINARE CAMBRIDGE


În cadrul proiectului "Upgrade la performanță pentru dezvoltarea competențelor lingvistice: Școala Gimnazială Gheorghe Țițeica – centru de examinare Cambridge", Catedra de limba engleză organizează începând cu anul 2015 simulări și examene Cambridge - KET (Key English Test) corespunzătoare nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECRL) și  Cambridge PET (Preliminary English Test) corespunzătoare nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CECRL).

Aceste simulări și examene constituie o bună oportunitate pentru elevii ciclului primar din orașul și județul Constanța de a-și testa cunoștințele de limba engleză și de a se familiariza cu acest tip de examinare. Pentru elevii din ciclul gimnazial, promovarea examenelor Cambridge – KET sau PET aduce în plus posibilitatea echivalării probei de competențe lingvistice pentru admiterea în învățământul liceal de stat și profesional cu program bilingv și intensiv de la sfârșitul clasei a VIII-a.

CE SUNT EXAMENELE CAMBRIDGE?

  Examenele Cambridge English Language Assessment sunt recunoscute de şcoli, universităţi, angajatorii din sectorul public şi privat       din toate țările vorbitoare de limba engleză.  Succesul obţinut în urma susţinerii unui examen Cambridge English oferă un certificat recunoscut internaţional ce demonstrează nivelul de limbă engleză dobândit. Dobândirea unui certificat nu este condiționată de susținerea anterioară a altor examinări Cambridge.

  Examenele de limba engleză administrate de către British Council România şi recunoscute de către Ministerul Educaţiei

  Nationale sunt următoarele:

FOARTE IMPORTANT!

În conformitate cu OM nr. 4432/ 29.08.2014 emis de Ministerul Educatiei Naţionale, începând cu anul şcolar 2014-2015, certificatele obţinute la examenele de limbi străine cu recunoaştere internaţională pot echivala probele de competenţe lingvistice pentru admiterea la clasa a IX-a în învătământul liceal de stat şi profesional cu program bilingv şi intensiv. Această decizie face referire la o serie de examene ce evaluează competenţele de limba engleză al căror nivel este echivalent sau superior cu nivelul A2 din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (printre care si examinările Cambridge – KET for Schools).

De asemenea, probele de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a 5-a cu predare în regim intensiv pot fi echivalate cu certificatele obținute la examenele de limbi străine cu recunoaștere internațională, în conformitate cu adresa oficială către inspectorate nr. 40029/19.05.2015 emisă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

În ceea ce priveste proba de competenţă lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat, elevii care doresc să-şi echivaleze această probă cu un certificat Cambridge trebuie să promoveze examene cu nivel minim B1 - PET.