Doelen

Huidige doelen

Organisaties helpen bij het implementeren van Agile werkwijzen zoals bv. Scrum. Ik vind het hierbij belangrijk dat organisaties gaan inzien dat het geen implementatie is van een methode of techniek maar een acceptatie van een ander gedachtegoed met een andere manier handelen. 
Graag zou ik de komende jaren het Agile gedachtegoed verder verspreiden en daarmee mijn steentje bijdragen in het verbeteren van de kwaliteit van opgeleverde software en het imago van softwareontwikkeling in zijn geheel. 

Past goals and grades

Scrum invoeren als framework voor het bouwen van prachtige software.
Een goede scrummaster zijn voor de team(s)Comments