Strona główna

Serdecznie zapraszamy Państwa na międzynarodową konferencję EWCOME

East - West Conference on Mathematics Education

22-23 września 2018, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa

Hasło konferencji - Przekraczamy bariery

Bariery te są różne: międzydziedzinowe w nauce, międzyprzedmiotowe w edukacji, międzynarodowe w kontaktach, dotyczą też różnego podejścia do edukacji w różnych obszarach świata.

Głównym celem konferencji jest przełamanie tych barier poprzez wypracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami, z wykorzystaniem osiągnięć z zakresu różnych obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki, różnych dyscyplin naukowych i artystycznych, z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń wypracowanych w różnych stronach świata: na Wschodzie i na Zachodzie.
Adresaci konferencji
 • Środowisko naukowców zajmujących się dziedzinami związanymi z szeroko pojętą edukacją,
 • Studenci zainteresowani prezentowaną tematyką,
 • Pracownicy zainteresowani podnoszeniem poziomu kształcenia matematycznego przyszłych pracowników ich firm i instytucji.
Przewidziany jest udział wykładowców i prowadzących warsztaty z Polski, USA, Węgier.
Zakres tematyczny
 • Matematyka jako element bloku STEAM (Science, Technology, Engineering, ART, Mathematics),
 • Kształcenie matematyczne w korelacji z pozostałymi elementami bloku STEAM,
 • Psychologiczne aspekty kształcenia,
 • Budowanie świadomości niezbędności matematyki,
 • Multimedia w kształceniu,
 • Praca z uczniem zdolnym,
 • Indywidualizacja procesu kształcenia,
 • Kształcenie zdalne,
 • Efektywność kształcenia matematycznego.
Ważne daty
 • Rejestracja czynna do 30 czerwca 2018
 • Nadsyłanie streszczeń referatów – 30 czerwca 2018
 • Informacja o akceptacji wystąpienia – do 15 lipca 2018
 • Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 30 lipca 2018
 • Ostateczny termin przesłania artykułów do publikacji w wydaniu specjalnym Studiów Psychologicznych - 30 lipca 2018 (artykuły muszą spełniać wymagania formalne czasopisma)
Więcej informacji dotyczących terminów, rejestracji, opłat i zakwaterowania znajdziecie Państwo na stronie Informacje organizacyjne
Organizatorzy konferencji
 • Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES przy wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES

Komitet naukowy


 • Dr Katarzyna Winkowska-Nowak (Uniwersytet SWPS, Polska) - przewodnicząca
 • Prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Dr Anna Rybak (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Dr Robert Skiba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Dr Łukasz Tanaś (Uniwersytet SWPS, Polska)
 • Katarzyna Pobiega (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)


Komitet organizacyjny


 • Katarzyna Pobiega - przewodnicząca
 • Edyta Pobiega

Przebieg konferencji

Podczas konferencji będą odbywały się wykłady oraz sesje referatowe. 

Języki konferencji to angielski i polski.

Inne informacje


Więcej informacji dotyczących terminów, rejestracji, opłat i zakwaterowania znajdziecie Państwo na stronie Informacje organizacyjne