Strona główna

Serdecznie zapraszamy Państwa na międzynarodową konferencję EWCOME

East - West Conference on Mathematics Education

24 - 26 sierpnia 2017, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa

Hasło konferencji - Przekraczamy bariery

Bariery te są różne: międzydziedzinowe w nauce, międzyprzedmiotowe w edukacji, międzynarodowe w kontaktach, dotyczą też różnego podejścia do edukacji w różnych obszarach świata.

Głównym celem konferencji jest przełamanie tych barier poprzez wypracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami, z wykorzystaniem osiągnięć z zakresu różnych obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki, różnych dyscyplin naukowych i artystycznych, z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń wypracowanych w różnych stronach świata: na Wschodzie i na Zachodzie.
Adresaci konferencji

 • Nauczyciele zainteresowani innowacyjnym podejściem do kształcenia,
 • Środowisko naukowców zajmujących się dziedzinami związanymi z szeroko pojętą edukacją,
 • Studenci zainteresowani prezentowaną tematyką,
 • Pracownicy zainteresowani podnoszeniem poziomu kształcenia matematycznego przyszłych pracowników ich firm i instytucji.
Przewidziany jest udział wykładowców i prowadzących warsztaty z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski, USA, Węgier.
Zakres tematyczny
 • Matematyka jako element bloku STEAM (Science, Technology, Engineering, ART, Mathematics),
 • Kształcenie matematyczne w korelacji z pozostałymi elementami bloku STEAM,
 • Psychologiczne aspekty kształcenia,
 • Budowanie świadomości niezbędności matematyki,
 • Multimedia w kształceniu,
 • Praca z uczniem zdolnym,
 • Indywidualizacja procesu kształcenia,
 • Kształcenie zdalne,
 • Efektywność kształcenia matematycznego.
Ważne daty
 • Rejestracja czynna do 30 czerwca 2017 15 lipca
 • Rejestracja bierna (bez wystąpienia podczas konferencji) do 15 sierpnia
 • Nadsyłanie streszczeń referatów – 20 lipca 2017
 • Informacja o akceptacji wystąpienia – do 30 lipca 2017
 • Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 10 sierpnia 2017
 • Ostateczny termin przesłania artykułów do publikacji w wydaniu specjalnym Studiów Psychologicznych - 30 lipca 2017 (artykuły muszą spełniać wymagania formalne czasopisma)
Więcej informacji dotyczących terminów, rejestracji, opłat i zakwaterowania znajdziecie Państwo na stronie Informacje organizacyjne
Organizatorzy konferencji
 • Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES przy wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES

Komitet naukowy


 • Dr Katarzyna Winkowska-Nowak (Uniwersytet SWPS, Polska) - przewodnicząca
 • Prof. Andrzej Nowak (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Dr Anna Rybak (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
 • Dr Robert Skiba (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Dr Łukasz Tanaś (Uniwersytet SWPS, Polska)
 • Iryna Korlyukova (Yanka Kupala State University of Grodno, Białoruś)
 • Valentyna Pikalova (Ukraina)
 • Katarzyna Pobiega (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)


Komitet organizacyjny


 • Katarzyna Pobiega - przewodnicząca
 • Edyta Pobiega

Przebieg konferencji

Podczas konferencji będą odbywały się wykłady dla wszystkich uczestników, warsztaty dla nauczycieli oraz sesje referatowe dla naukowców.

Po pierwszym dniu konferencji odbędzie się integracyjna kolacja dla uczestników.


Aby bardziej zintegrować oba środowiska (naukowców i nauczycieli) prosimy naukowców o przygotowanie (oprócz wystąpienia w sesji naukowej) posteru dla nauczycieli.
Języki konferencji to angielski i polski.

Inne informacje


Więcej informacji dotyczących terminów, rejestracji, opłat i zakwaterowania znajdziecie Państwo na stronie Informacje organizacyjne