Strona główna

Serdecznie zapraszamy Państwa na międzynarodową konferencję EWCOME

East - West Conference on Mathematics Education

27 - 29 czerwca 2016, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Warszawa


Hasło konferencji - Przekraczamy bariery

Bariery te są różne: międzydziedzinowe w nauce, międzyprzedmiotowe w edukacji, międzynarodowe w kontaktach, dotyczą też różnego podejścia do edukacji w różnych obszarach świata.

Głównym celem konferencji jest przełamanie tych barier poprzez wypracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami, z wykorzystaniem osiągnięć z zakresu różnych obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki, różnych dyscyplin naukowych i artystycznych, z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń wypracowanych w różnych stronach świata: na Wschodzie i na Zachodzie.
Adresaci konferencji

 • Nauczyciele zainteresowani innowacyjnym podejściem do kształcenia,
 • Środowisko naukowców zajmujących się dziedzinami związanymi z szeroko pojętą edukacją,
 • Studenci zainteresowani prezentowaną tematyką,
 • Pracownicy zainteresowani podnoszeniem poziomu kształcenia matematycznego przyszłych pracowników ich firm i instytucji.
Przewidziany jest udział wykładowców i prowadzących warsztaty z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski, USA, Węgier.
Zakres tematyczny
 • Matematyka jako element bloku STEAM (Science, Technology, Engineering, ART, Mathematics),
 • Kształcenie matematyczne w korelacji z pozostałymi elementami bloku STEAM,
 • Psychologiczne aspekty kształcenia,
 • Budowanie świadomości niezbędności matematyki,
 • Multimedia w kształceniu,
 • Praca z uczniem zdolnym,
 • Indywidualizacja procesu kształcenia,
 • Kształcenie zdalne,
 • Efektywność kształcenia matematycznego.
Ważne daty
 • Rejestracja do 30 kwietnia 2016 17 czerwca
 • Nadsyłanie streszczeń referatów i krótkich scenariuszy warsztatów – 1 maja 2016 22 maja
 • Informacja o akceptacji wystąpienia – do 1 czerwca 2016
 • Ostateczny termin wpłaty opłaty konferencyjnej – 1 czerwca 2016
Więcej informacji dotyczących terminów, rejestracji, opłat i zakwaterowania znajdziecie Państwo na stronie Informacje organizacyjne
Organizatorzy konferencji
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Warszawskie Centrum GeoGebry - filia międzynarodowego Instytutu GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS
 • Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych AKCES przy wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES
 • Stowarzyszenie ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych)

Komitet naukowy


 • Prof. Andrzej Nowak (Polska)
 • Dr Katarzyna Winkowska-Nowak SWPS (Polska)
 • Dr Robert Skiba UMK (Polska)
 • Dr Reimund Albers (Niemcy)
 • Istvan Lenart (Węgry)
 • Dr inż. Przemysław Kajetanowicz (Polska)
 • Dr Anna Rybak UwB (Polska)
 • Valentyna Pikalowa (Ukraina)
 • Prof. Ugur Demiray (Turcja)
 • Dr Elena Gryńko (Białoruś)
 • Dr Łukasz Tanaś (Polska)


Komitet organizacyjny


 • Katarzyna Pobiega - przewodnicząca
 • Robert Skiba
 • Patrycja Niebutkowska
 • Edyta Pobiega
 • Małgorzata Zbińkowska
 • Daria Szalińska

Przebieg konferencji
Konferencja rozpocznie się wykładem inauguracyjnym, oraz bankietem powitalnym, którego funkcją jest zapoznanie się i integracja uczestników i prowadzących.

Kolejne dni będą miały następującą strukturę:
 • 2 godziny wykładów plenarnych
 • sesja praktyczna z zakresu zastosowań ICT w procesie kształcenia – 4 godziny
 • sesja naukowa - referaty– 4 godziny
 • 1-2 godziny – Przestrzeń interakcji

Aby bardziej zintegrować oba środowiska (naukowców i nauczycieli) prosimy naukowców o przygotowanie (oprócz wystąpienia w sesji naukowej) posteru dla nauczycieli.
Języki konferencji to angielski i polski.

Inne informacje
Więcej informacji dotyczących terminów, rejestracji, opłat i zakwaterowania znajdziecie Państwo na stronie Informacje organizacyjne