Proč tento web

  • Vytváříme společně prostor, ve kterém budou sdílené informace o způsobech naplňování EVVO ve školách. 

  • Vzájemně se zde můžeme inspirovat k aktivitám, které jsme sami v praxi učitele a koordinátora prověřili a ukázaly se jako vhodné do výuky. 

  • Můžeme zde získat cenné informace k realizaci projektů, které obohatí výchovně vzdělávací cíle na našich školách. 

  • Pojďme si navzájem usnadnit život a práci.

  •  Jako koordinátoři jsme často jediní na školách, kdo organizují rozsáhlé a náročné projekty, projektové dny a stojí nás to mnoho času, který pak někde musí chybět.

  • Pojďme se navzájem inspirovat a pomoci si.

  • Duchem ekologie je  spolupráce a ne konkurence.