Over Leven EcoVrede

Overleven en Over Leven
Voorjaar 2017

Onze behoefte om een bepaalde mate van bescherming te ervaren. Onze worsteling om te overleven.
Het feit dat miljoenen mensen zelfs de meest elementaire bestaansvoorwaarden ontberen.
Wat is leven en wat is de basis van overleven? Wat is kwaliteit van leven?!


Op zoek naar Eldorado en het Paradijs

Diverse samenlevingen in de oudheid waren behoorlijk ideaal ingericht.
Grote groepen mensen leefden in een redelijke welvaart en het lukte om deze staat van welvaart ook te handhaven gedurende langere tijd.

Natuurvolkeren leefden, en soms leven, in harmonie met de natuur. Hebben weinig tot geen input nodig. Wel is er vaak een redelijk gevaar aan tekorten van bijvoorbeeld voeding. Tijdelijke hongersnood of tekort aan andere zaken als geneesmiddelen. Een land als India is ondanks alles steeds beter in staat om zijn bevolking van intussen ruim een miljard (!) mensen te voeden op een relatief kleine oppervlakte.

Onze huidige westerse samenleving in deze 21e eeuw kenmerkt zich door een belangrijk feit; wij zijn niet in staat om onze samenleving te handhaven dan alleen door vorotdurend allerlei zaken te roven, te plunderen en hier naar toe te halen.
Van gastarbeiders tot grondstoffen, goud en vele andere zaken.

In de 17e eeuw kende wij onze zogenaamde gouden eeuw. Je zou denken dat dan alle voorwaarden aanwezig zijn voor de realisatie van een werkelijk uitmuntende samenleving. Niets is minder waar!


De feiten spreken voor zichzelf;

Ook nu, in het begin van deze 21e eeuw behoort Nederland tot de top tien van rijkste landen in de wereld....
Echter; de vraag is waar je die 'rijkdom' aan wil afmeten.

- 2,5 miljoen mensen leven op of onder de armoedegrens  (cijfers begin 2017)
- ruim 30.000 mensen zijn dakloos
- 2 tot 300.000 gifstortlocaties zijn er in Nederland - Nederland behoort tot een van de meest vervuilde(!) plaatsen op deze aarde!
- veel jongeren zien weinig of geen perspectief
- Grote groepen mensen zijn structureel werkeloos of afgekeurd als slachtoffers van deze welvaartsstaat/ economie.
- Onze bodem is tot meer dan 70 meter diepte zwaar vervuild met drijfmest en andere zaken die intussen onze drinkwaterwinplaatsen aantast.
- In dit land hebben wij te kampen met grote aantallen mensen met welvaartsziekten; Diabetes, Kanker, hart- en vaatziekten, allergien....
- Onze land- en tuinbouw draaien alleen door het voortdurend plunderen van gronden op andere plaatsen en de grondstoffen daarvan toe te voeren om het systeem gaande te houden

Dit zijn slechts enkele gegevens.
Enkele alarmerende gegevens waarbij de vraag is wat wij doen.... en waarom?
Kan het ook anders?

Wat zijn de uitgangspunten voor een gezonde samenleving en; wat hebben wij - werkelijk- nodig?

Water
Groente en fruit
Een dak boven ons hoofd
Energie
Kleding
(Internet)
de mogelijkheid om te reizen


Een gezonde leefomgeving

Huizen die voor zichzelf kunnen zorgen. De zogenaamde nul energie woningen. Belangrijk is daarbij teletten op de ontwikkeling van de energieprijs en de opbrengst aan energie van de woning in de komende twintig tot vijfentwintig jaar.
Huizen zonder sickbuilding verschijnselen. Huizen waarin groen is geintergreerd en ook zaken als; plantenbakken voor eigen kweek van voedsel, ruimtes voor vogels- inpandige nestmogelijkheden en ruimtes voor vleermuizen. Meerdere bewoners dus  :) .

De stad vraagt namelijk ook vergroening en verduurzaming om de leefbaarheid in alle opzichten te vergroten.
Onze website gebouwbeheer geeft hier meer informatie over. en in ons werk in algemene zin geven wij u graag een nadere toelichting en praktische uitwerking.


Survival en overleven

- in diverse uitzendingen over overleven in verschillende klimaten zie je enkele noodzakelijke voorwaarden voor een mens om dat aan te kunnen.
Survival sets zijn dan ook een aandachtspunt om mensen in te voorzien .... als je wil dat ze kunnen overleven.
Voor veel mensen is Survival geassocieerd met een leuke buitensport activiteit op de zondag. Even wat zweten en rennen en daarna een warme kop koffie en een trui. Voor grote groepen mensen is het heel iets anders; bibberen van de kou, je wassen in de bibliotheek toiletruimte, rondhangen p straat, warmteroosters van een verwarming zoeken en nadenken over wat je zal eten en waar je aan kleding komt.


Wat heb je zoal nodig?

- iets om vuur te maken op eenvoudige wijze  en, een plek waar dat mag
- de mogelijkheid om vis te vangen
- om groente en fruit te verbouwen
- om een afdak te maken en ook een plek waar dat mag
- iets van een mes of kapmes om te bewerken
- weten waar je eetbare dingen kunt vinden
- een muskietennet en de kunst van het maken van een bed uit eenvoudige materialen

De vaardigheden aanleren om met eea om te gaan
Iets voor de scholen als onderdeel van het lespakket? Wij zorgen daar graag voor!


Wat doen wij met en voor onze daklozen?

Nederland telt minstens 30.000 (!) daklozen. Dat aantal is stijgende mede omdat minimuminkomens steeds verder onder de armoedegrens zakken.
Onder de armoedegrens zakken wil zeggen dat je gemiddeld een twee tot vijf tientjes in de week hebt te besteden na betaling van je vaste lasten. Soms minder. EcoVrede heeft een goede aanpak gekozen van het daklozen gebeuren en is op zoek naar locaties; grond en gebouwen, om dit nader uit te werken. Onze samenleving vraagt om verandering, innovatie en oplossingen.
Daklozen mogen sinds enkele jaren niet meer in het bos slapen _ wettelijk verboden, niet op een bankje slapen, niet rondhangen op straat en tenslotte is er een flinke wachttijd bij de meeste opvanglocaties voor daklozen. Denk aan drie tot vijf maanden.
Wat heb je dan; enkel een slaaplek van half 11 savonds tot half 8 smorgens op een kale matras, zonder deken, met het risico dat je spullen gejat worden door je 'collega' daklozen. Nederland in de 21e eeuw.
Soms zou je denken dat het hoog tijd is dat de VN dit land binnen valt om orde op zaken te stellen.


Wat gebruiken wij aan zaken die met de huidige middelen niet eenvoudig zelf te organiseren zijn;

- waterkoker
- medicijnen
- wasmachine
- auto of transport
- electriciteit of energie
- kant en klare kleding
- geld
- toiletpapier en dergelijke


Kunnen wij manieren vinden om in die zaken minder of geheel onafhankelijk te worden?

Een waterkoker werkt op energie. Energie is nu meestal afkomstig uit het stopcontact.
Via een eigen zonnepaneleninstallatie kan dat ook.
Het universum bestaat uit energie. Dus; het moet ergens heel eenvoudig zijn!
Een auto of transport is een kwestie van de inrichting van onze samenleving en ook van energie
De auto die 1 op 40 rijdt of zelfs op water bestaat al jaren. Het moet redelijk goed mogelijk zijn om met zonnepanelen jouw eigen brandstof te kunnen produceren zonder grote investeringen.
Een wasmachine gaat feitelijk ook over energie en; over zelfreinigende kleding of de wasmachine die schoon maakt met geluidsgolven.
Het invoeren van deze vindingen maakt ons leven beter, gezonder en eenvoudiger.

Diverse praktische tips om te overleven

Medicijnen en kant en klare kleding blijven dan over.
Medicijnen zijn in de natuur te vinden. Een wilgentakje skouwen werkt beter als asperine wat van de wilg is afgeleid.
Diverse andere medicijnen komen rechtstreeks uit de natuur. Dat kan gestimuleerd worden. Zorg dat die bassale kennis overal voorhanden is.
Dat er akker zijn met kruiden en boeken met informatie hoe eea eenvoudig te gebruiken.

De kant en klare kleding is meestal nog, helaas, afkomstig uit lage lonen landen. Geproduceerd door mensen die er weinig voor krijgen.
Dure winkelketens gebruiken de mens om winsten op te jagen.... en toch failliet te gaan.
Katoen, wol, zijde, kunststof in diverse vormen, maken onze kleding.


Dan is er ook nog zoiets als de diverse bewerkte voedingsmiddelen.
Zaken als thee, koffie, suiker, worst, waspoeder, koekjes, melk, honing en vele anderen.
Deels uit de fabriek, deels uit de natuur.

De vraag is wat jouw behoefte is! Bedenk dat eens en oefen er ook mee. Praktijk is anders als theorie.

Enkele praktische voorbeelden:
Van de bovenstaande website is de volgende informatie;

Herken niet giftig voedsel met de volgende tips;

  • Vermijd planten met witte of gele bessen
  • Vermijd planten met dorens deze bevatten vaak gif.
  • Vermijd glimmende blaadjes, er zit vaak gif op.
  • Planten met blaadjes in een groep van drie bevatten vaak gifstoffen.
  • Planten met bloemen in de vorm van een paraplu bevatten vaak giftige stoffen.
  • Melkachtig of troebel sap is een waarschuwing voor gift.
  • Eet geen enkele paddenstoel, er zijn namelijk meer giftige en dodelijke dan eetbare.
  • Smaakt iets bitter of zeepachtig spuug het dan gelijk uit want de kans is groot dat het giftig is.
  • Vermijd bonen of planten met zaden in een soort capsule/noot.
  • Vermijd alles met een amandel geur, dit is vaak giftig.

Fruit testen om te eten? Wrijf eerst het vruchtvlees over de bovenkant van je hand.

Geen irritatie? Wrijf het vruchtvlees over de lippen. Geen irritatie?

Wrijf het vluchtvlees over de tong. Geen irritatie?

Dan is de vrucht waarschijnlijk eetbaar. Eetbaar fruit is ook meestal groen.


Natuurlijk hebben wij hier in Europ (nog) geen Jungle. Toch zijn de benodigde basisprincipes sterk overeenkomende;

Overleven, praktische tips
Meer willen weten? Wij organiseren bijeenkomsten en ook rondleidingen. O.a.;  http://ecovredegaard.nl voor het kweken van groente en fruit voor wie dat nodig heeft. Daarbij handvaten om zelf aan de slag te gaan met de kweek. Voorbeeldtuintjes, een sawa en tal van andere inzichten en mogelijkheden!


EcoVrede ambassadeur worden?

Neem contact met ons op   ecovredeaarde@gmail.com
Wij plannen een afspraak en leggen je alles uit.

Een bijdrage aan een gezonde en leefbare samenleving.

EcoVrede is het waard om voor te staan en te gaan. EcoVrede is de gemeenschap voor leven in de 21e eeuw.
Respectvol, verantwoordelijk, inspirerend, onderzoekend en toekomst gericht!

Doe je mee?
ecovredeaarde@gmail.com