Armoede en een veranderende samenleving

In onze samenleving hebben wij de beschikbaarheid van geld bijna tot een levensvoorwaarde gemaakt.                           
Eten, een dak boven je hoofd en de beschikbaarheid van gezondheidszorg zijn mensenrechten.
Steeds meer mensen komen echter zonder te zitten.

Niet alleen in ons rijke Westen maar daarbuiten in nog veel grotere mate.
Armoede is feitelijk in strijdt met de rechten van de mens en daarbij een destabiliserende factor voor de samenleving als geheel.
Een natuurrecht voor elke burger op aarde. Gezonde natuur als een basisrecht. Meer over de rechten van de mens                                                                                                        
Voedsel, drinkbaar water en schone grond staan onder druk.

Deze ontwikkeling laat zich zien in Nederland zien in een forse toename van het aantal mensen welke een beroep moeten doen op de voedselbank, een schuldsanering moeten aanvragen, met creditcardschulden zitten of de huur niet meer kunnen betalen.
Zodoende is er een groei van daklozen en hebben leger des Heils en andere noodopvangorganisaties een stevige taak.


Onze samenleving gaat van verzorgingsstaat steeds meer richting ieder voor zich
EVS Ecovrede is als stichting actief in het initiëren van praktische alternatieven waardoor een ieder voor zijn of haar eigen basisvoorzieningen kan zorgen.

Zodoende stimuleren wij de kweek van eigen groenten, eigen lokale energieopwekking en het betrekken van spullen uit de directe omgeving. Zo komen Fairtrade, natuurbewustzijn en ecologisch handelen bij elkaar voor een gezonde samenleving waarin een ieder de mogelijkheid heeft en krijgt om voor zichzelf te zorgen.


Verzelfstandiging van de burger is ook voorwaarden scheppen die dat mogelijk maken
Regels kunnen deze samenleving maken en soms breken. Zodoende doen wij een appèl aan beleidsmakers om deze aspecten - het scheppen van mogelijkheden en ruimte voor de burger, actief te realiseren als uitgangspunt in nieuwe en bestaande wet- en regelgeving. De burger staat centraal in de 21e eeuw en heeft ruimte nodig!


Zodoende nodigen wij elke burger en ook u uit deel te nemen: 

- Burgerduurzaamheidscentrum

En bovenal elkaar helpen om basale voorzieningen te organiseren.
Zodoende ontstaan zelfstandige burgers welke eigen middelen van bestaan ontwikkelen.

Wij nodigen, nee dagen u uit om deze stappen te zetten.
Onze samenleving maken wij met elkaar!

Nieuwsberichten welke de ernst van de situatie aangeven:

"...Wethouder Van Hal van Ruc­phen denkt dat straks veel gemeenten in Nederland hun inwoners moeten laten meebetalen aan de uitvoering van uitkeringsregelingen. ‘De onroerendzaakbelasting gaat dan bijvoorbeeld omhoog of de wegen worden minder vaak onderhouden’, vreest hij..."

"..BREDA - Als er aan de bevolking wordt gevraagd waar het stadsbestuur extra in moet investeren, dan is het antwoord duidelijk: in de meeste kwetsbare bewoners...."

Ook het draagvlak is aanwezig bij de bevolking om maatregelen te nemen;
"..Bijna tweederde van de Amerikanen is voor een 'miljonairstaks', ook wel de 'Buffett-belasting' genoemd. Amerikanen die meer dan 1 miljoen dollar per jaar verdienen betalen dan minimaal 30 procent belasting. Dat blijkt uit een peiling van persbureau Reuters...."

De euro hangt op het randje van de afgrond en daarmee ons hele stelsel. Griekenland laat zien wat er dan gaat gebeuren.
Academici die vuilnisbakken leeghalen op zoek naar eten.
Het is tijd dat wij wakker worden en snelle actie ondernemen in lokale voedsel- en energievoorziening!


Als onderwerp verbonden met:Actueel:

Steeds meer uitgeprocedeerde asielzoekers tussen de wal en het schip


Laten wij proberen ook voor deze mensen een sociale samenleving te zijn!

EVS EcoVrede is aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie, Arnhem Mondiaal, participant in Arnhem Energiestad (Energie made in Arnhem) alsmede in het netwerk van vrijwilligersorganisaties (Vrijwillige Inzet Arnhem).(EVS  staat voor;  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.- een gezonde en inspirende 21e eeuw)

Stichting EVS EcoVrede is door de belastingdienst tot ANBI-instelling benoemd


 Aansluiting bij de Millenniumdoelen. 8 afspraken voor een betere wereld. 

EVS EcoVrede geeft praktische handvatten voor een ieder in de eigen leefomgeving.
                                                                                            

                
              Responsible future 


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 e.v. All rights reserved                  


Comments