EVS Transitie EcoVrede en bedrijven

Onze economie zit in een veranderingsproces 
Daarmee elk bedrijf en elk netwerk van bedrijven.                  
                                                         
Complete productieprocessen worden omgebouwd of ook afgebouwd. Duurzaamheid, MVO staat centraal 
De burger komt in beeld. De natuur staat centraal en voortbestaan, Cradle to Cradle en dergelijke principes worden normaal.
Dit is geen hype maar een krachtige nieuwe ontwikkeling en een structurele verandering van onze samenleving.

In 50 jaar zijn wij opgegroeid in een economie met de bomen tot in de hemel. Nu blijkt dat het om andere dingen gaat.
De bevolking krimpt, de economie vlakt af of krimpt zelfs en de burger heeft, vooral aan de onderkant, fors minder te besteden.
Dit heeft vergaande gevolgen voor het bedrijfsleven.

In onze optiek gaat het hele bedrijfsleven op de schop. Er komt een compleet nieuwe cultuur.
Dat vraagt een andere manier van denken, handelen en het stellen van nieuwe doelen.


Om u op weg te helpen:

- Nederland is als land volledig failliet  Er liggen 'onbetaalde rekeningen'
- De burger krijgt steeds minder te besteden
- Dit economisch model kan niet langer 'gezond' functioneren 
- Het enigste dat ons in de weg zit zijn onze aangeleerde gewoontes
- Er bestaan geen milieuproblemen


Dit vraagt om nieuwe concepten                                                                                                                                              

Concepten in een andere bedrijfsvoering
In een nieuwe omgang met geld en financiering - andere vormen van waarde centraal stellen                            
In waardevast investeren- waardevast voor alle betrokkenen en de natuur
In een andere omgang met personeel en daarin oog voor persoonlijke processen 
In het centraal stellen van gezonde waarden voor het bedrijf. Andere doelen, Nieuwe visie 
In kunnen spelen op snelle veranderingen
Werken vanuit de hoek van maatschappelijk - milieutechnisch verantwoordRuud Koornstra Duurzaam ondernemer

-
Initiatieven als Green Key zijn hierin een handvat en een klein begin.

   
En diverse andere keurmerken voor een gezonde manier van werken.
-


Wat staat centraal?

Natuur 
mens 
een gezonde samenleving
Ruimte voor onze kinderen
Cradle to Cradle
Een gezonde bodem
Bevredigend werk - doen wat jou zelf goed doet en graag doet


Geld staat niet langer centraal 
Belangrijk voor ons om te zien wat de  invloed is geweest en nog 

                                                                
                                                                                                                   

Wij bieden een bijzondere mogelijkheid voor bedrijven en bedrijfspersoneel:


Bedrijven

Deelname in Ontwikkelplatform duurzaamheid
Wij nodigen u uit te participeren in dit platform en daarmee nieuwe concepten en innovaties
te ontwikkelen, bespreken en toegankelijk te maken.
Daarbij deel te nemen in ons 'EVS Lab' voor een gezonde samenleving.
Nieuwe werkvormen ontwikkelen - transitieplaats voor uw personeel
Lezingen en workshops
Brainstormsessies in mogelijkheden voor uw bedrijf


Deelneming door het sturen van een mail met bedrijfsinformatie en uw vraag aan; evstransitie@gmail.com
U wordt uitgenodigd voor een gesprek.


Personeel
Werkervaring en inspiratie opdoen in maatschappelijk verantwoord handelen 
Persoonlijke heroriëntatie met begeleidingstraject
Omscholing 
Duurzaamheidsaspecten en Het Nieuwe Groene Werken
Wij doen dit als nonprofit organisatie uit onze maatschappelijke betrokkenheid

- Beeldvorming en planvormingsworkshops
- Beleidsverandering- proces en mogelijkheden in kaart brengen
Nieuwe mogelijkheden via toegepaste workshops ontwikkelen


Andere productieprocessen:

Wat implementeer je in een traditioneel bedrijf om tot werkelijke verandering te komen.
Stichting EVS doet dit werk uit maatschappelijke betrokkenheid. Zodoende zijn wij bijzonder interessant voor het begeleiden van uw bedrijfsprocessen.
Afval is Voedsel in een goede kringloop  Meer informatie


"...Duurzaamheid staat bij 70 procent van de bedrijven permanent op de managementagenda. Vooral sinds 2004 is het aantal bedrijven dat het onderwerp bediscussieert sterk toegenomen...."
Het gaat hierbij niet om voordeel maar om welbewust duurzaam handelen uit verantwoordelijkheid

Nadere informatie:
"....De RDA-regeling is een aanvulling op de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). De twee zijn nauw verbonden. De WBSO richt zich op het verminderen van de loonheffingen over loonkosten die worden gemaakt bij innovatieprojecten. De RDA is bedoeld voor bijkomende kosten. Denk aan uitgaven voor machines of octrooien...."

- U kunt ons volgen via Twitter en LinkenEVS EcoVrede geeft praktische handvatten voor een ieder in de eigen leefomgeving!    De werkelijke transitie is nu!                                                                                    


                
                  Responsible future 


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 e.v. All rights reserved                  
Comments