Het Nieuwe Groene Werken

Werkverhoudingen, werkmethoden en doelen                
                              
   
Ons economisch model heeft als resultaat dat vervuiling en welvaartsziekten fors zijn toegenomen en steeds meer mensen ontsporen aan de rand van de samenleving.

- Stel je economie centraal dan mis je de ecologie en de basis van het leven
- Economie draait geen moment zonder Ecologie en gezondheid
- Gaat het slecht met Ecologie- natuur- het levende gaat het slecht met ons zelf 
- Een gezonde economie heeft de natuur + menselijke behoeften als startpunt

Onze economie heeft een aantal fundamentele uitdagingen;

* Het aantal welvaartsziekten is explosief gestegen.
Het aantal mensen met een burn-out blijft stijgen  
* Het welbevinden, zeker op een grotere schaal bezien, is afgenomen
* 1 Miljard mensen hebben tekort aan eten, de beschikbare hoeveelheid    drinkwater neemt fors af en er spelen nog tal van andere factoren. 
* Onze economie is feitelijk meer dan failliet in de huidige constructie.
Helft ZZP ers zit op de bank   (december 2011 en in 2014 nog steeds)
Aantal werkzoekenden en aantal mensen met ww - uitkering gestegen  November 2011, 2014 ev. In 2014 ruim 700.000 met 140.000 beschikbare banen
Buiten de softwarebranche is deze aanpak ook prima te gebruiken voor andere gebieden. Het is een werkvorm, een bewuste keuze, van EVS EcoVrede. Wij hebben hiervoor ruimte beschikbaar en support in alle aspecten. 
Wij zijn als samenleving toe aan:

-  het centraal stellen van nieuwe waarden en uitgangspunten 
-  nieuwe vormen van werken
-  Met elkaar ontwikkelen ten behoeve van het geheel
-  De teugels van de controle laten vieren en vertrouwen uitspreken en
   actief initiatieven van de burger ondersteunen
-  Werken vanuit geluk en een missie
-  Intuïtie en gevoel opnieuw introduceren
-  Persoonlijke aandacht en begeleiding


Het Nieuwe Groene Werken is hierin een praktisch handvat dat ook voor uw organisatie, werknemers toepasbaar is.Wij verzorgen op verzoek, een lezing of presentatie.   Mail ons met uw vraag;  ecovredeaarde@gmail.com


Het maatschappelijk kader van deze ontwikkeling:
Wat wij doen lijkt eenvoudig maar is een fundamentele verandering die uw organisatie en uw werknemers gezond maakt.

In ons werk kiezen wij voor een fundamentele aanpak.
De mens in al zijn aspecten; hoe krijgen wij die op de rails in een richting waar hij/zij gelukkig van wordt.Als aanvulling en een grote verdieping op het Rijnlandse model weken wij met de natuur als centrale waarde, onze verhouding daarmee en stellen de persoonlijke ontwikkeling en welbevinden centraal. Richting van de samenleving op directe samenwerking met de natuur en steeds meer los komen van ons traditionele geldsysteem als doel maar ook als middel staat daarbij centraal. Dit vanwege de fundamentele fout in de uitgangspunten van onze huidige economie.

Geld is niet het belangrijkste
Het gaat als ondernemer om je bijdrage aan de samenleving als geheel. Duurzaamheid is eerste voorwaarde. Je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Eerlijkheid en Gezondheid voorop!
Stabiliteit voor je bedrijf of organisatie bestaat er ook uit de instabiliteit van ons geldsysteem te zien en parallelle voorzieningen te ontwikkelen op elk gebied.

Zodoende neemt en ondersteunt EVS EcoVrede initiatieven als  LETS en in het verleden Gildenmunt en aanverwante initiatieven.Dit is ecocentrisme ipv kapitalisme. Is gezond voor de 21e eeuw, geeft onze kinderen en samenleving perspectief.


En we werkten nog lang en gelukkigJe eigen werknemer en je eigen werkgever zijn in een geheel nieuwe constructie!  
Meer achtergronden die laten zien wat er mogelijk is:

Het einde van strategisch opleiden
Het verwerven van competenties -  Kennis als bekwaamheid

Kessels en Smit zijn de auteurs van een aantal belangrijke lesboeken over vormgeving van HRM en strategie van organisaties.
Deze mensen zijn ook sceptisch over de ontwikkeling van en de manier van opleiden binnen het bedrijfsleven. Conclusies overal in de artikelen is dat er meer aandacht moet zijn voor persoonlijke ontwikkeling, niet gestuurd vanuit de organisatie/ bedrijf.
-

EVS EcoVrede is denktank en ontwikkelplek voor deze nieuwe en noodzakelijke oplossingen. Wij doen dit voor onze samenleving in de 21e eeuw en wij hebben hierin enkele pilots voor lopen. Wij zijn bewust een non profit organisatie en een stichting.

Wij vormen een plek waar ook u alle ruimte krijgt mee te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van een andere samenleving.

Wij nodigen u uit te participeren in de ontwikkeling als individu of als organisatie. De burger of medemens en dat bent u, staat centraal en krijgt een totaal nieuwe rol als mede initiatiefnemer.


Graag speciaal uw aandacht voor de Onderstaande linken die uitermate belangrijk zijn voor beeldvorming, achtergrond en internationale kader van Nieuwe Groene Werken, EcoVrede en dat wat daar meer in is!


Handelen, groene stadsgrenzen, mensen die zelf gaan handelen;

YouTube-video
De hoofden van de spelers  – intro:


YouTube-videoComplete docu in de hoofden van de spelers

De belangrijke insteek van onze opvoeding en die van veel mensen wat raakt aan de noodzakelijke verandering van bewustzijn!!


YouTube-videoPower to the People   De wereldveranderende ontwikkelingen


YouTube-video
Het roer gaat om. Bent u er bij?

- Neem contact met ons op,
- Geef u op voor onze nieuwsbrief, 
- doe mee in onze zaaiactie, 
- kom de gratis krant 'De Betere Wereld' halen 
- meld u aan en volg een workshop of informatieavond
- Participeer als vrijwilliger of zelfstandig ondernemer met begeleiding

- Aanmelden via: ecovredeaarde@gmail.com en wordt participant in ons groeiende netwerk


Persoonlijke ondersteuning

EVS EcoVrede heeft de mogelijkheid stageplaats of werkervaringsplek voor u of uw personeel te zijn. Maatschappelijke herorientatie.

Tevens kunnen wij een functie vervullen in het verbeteren van een CV van uw personeel door het opdoen van specifieke werkervaring. 
Ook praktisch voor het realistisch invulling geven aan te verwachten gaten door het aangaan van een EVS traject. Wij kunnen u van de opgedane werkervaring een schriftelijk bewijs geven met omschrijving van werk en tijd.


EVS EcoVrede kan een persoonlijk traject voor u vormgeven.
Vraag om een persoonlijk gesprek toegesneden op uw situatie.


Een nadere toelichting:
Een terugblik en een vooruitblik op je carrière

Werk, werk , werk
Op zij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats voor mij. Een forse krapte op de arbeidsmarkt en een recessie geven het werkveld in Nederland een ander aanzien.

Wat is cariere maken in een inzakkende economie?  
Wanneer natuur wordt wegbezuinigd hoe ga je dan om met je opleiding in het groen? In dit spanningsveld dat steeds groter wordt, is geld een sleutelrol toebedeeld....   zo lijkt het!
  Wat ons echter opvalt is dat geld niet langer centraal staat.Voor degenen die in een angst schieten van tekort of betalingsverplichtingen ontstaat er inderdaad een nieuwe run, desnoods met gebruik van ellebogen, op de nog schaarser wordende betaalde mogelijkheden. Een gebrek aan inzicht noemen wij dat intussen.

Minister Donner was er enkele jaren geleden in de Eusebius kerk in Arnhem heel duidelijk in
Hij gaf aan; 'De burger moet het gaan doen'. En voor de duidelijkheid; vrijwel zonder geld(!) Niet langer de overheid, provincie of gemeente maar juist de burger. Dit natuurlijk mede ingegeven door de bezuinigingen, maar zeg nu zelf; het is duidelijk, onze economie is een zinkend schip. De overheid heeft geen geld meer, of heeft dit verkeerd geïnvesteerd.Tal van voorzieningen gaan dicht of zijn zelfs al dicht. Buurtcentra, opbouwwerk, wijkwerk, jongerenwerk, informatiepunten van de gemeente etc, vallen weg maar ook Presikhaaf Werkbedrijf en vele anderen. Die beweging wordt alleen maar sterker waarbij verzelfstandiging als 'toverwoord' wordt gebruikt.

Het onderwijs moet meer aansluiting vinden bij het bedrijfsleven
Wist premier Lubbers ons indertijd duidelijk te maken. Echter; de eerste vraag is of je dat nog langer een wenselijke ontwikkeling kan vinden in deze tijd.Wij doen iets verkeerd als individu en als samenleving.

Het resultaat van onze 60 jaar economische vooruitgang is zichtbaar op diverse plaatsen. Denk daarbij aan achterstallig onderhoud, ernstige vormen van vervuiling - 400.000 vervuilde bodemlocaties in Nederland (volgens het RIVM), kanker en diabetes als volksziekte nummer 1 en 2 alsmede het bekende opraken van grondstoffen, schoon drinkwater wat schaars wordt, etc. Wij zien onze enorme uitdaging en die gaat niet over geld of een baan (!) Het aantal beschikbare banen is begin 2015 geschat op 140.000 met een aantal werkelozen van 700.000 en onofficieel mee richting te 2 miljoen.

De uitdaging is een natuurlijke en een menselijke uitdaging realiseren
Sedert de club van Rome in de jaren 70 weten wij van onze situatie. Wij hebben weinig tot niet gehandeld. Een rapport van de rekenkamer van November 2012 geeft aan dat de overheid volstrekt onvoldoende zicht heeft op de consequenties van klimaatverandering en wat daar aan moet worden gedaan. Het is meer pappen en nathouden dan werkelijk beleid. Nog steeds wordt gedacht door nieuwe innovaties en onderzoek iets te bereiken.. echter; wij weten alles al! De patentbureau's en kennisinstellingen liggen vol. Wij doen het alleen niet of onvoldoende in de praktijk en lopen vast op belangen van partijen.

Economie en geld zijn meer en meer een blok aan het been
Wij handelen als er geld is. Wij rijden als er benzine is, Wij denken niet meer zelf en zijn het zicht op onze wezenlijke behoeften kwijt geraakt. Een mens is afhankelijk van; elektrische tandenborstels, toiletpapier, een oven, centrale verwarming, washanden en handdoeken, brievenbustochtstrips, vloerisolatie, een combiketel, medicijnen en niet te vergeten al zijn voedsel uit de supermarkt en niet te vergeten; een computer of beter nog een tablet.

Sterker nog; die ontwikkeling zetten wij nog steeds voort. Alle documenten in een computer is het advies, papier is verleden tijd en steeds meer technologie, technische oplossingen en afhankelijkheid van uitermate fragiele netwerken. Netwerken in energie- gas, elektra, water, vervoer- voedsel- materialen, en het financiële netwerk.

Wij moeten af van onze opvoeding dat alles om geld zou gaan
Die illusie heeft ons zover gebracht. Onze verzorgingssstaat is ingestort. Mensen worden meer en meer verplicht te werk gesteld om zo een 'recht' op een uitkering te behouden.
Pensioenen zekerheid is voorbij evenals baangaranties of de groeiende waarde van je huis.

Wat voor een samenleving willen wij?
Geluk, vriendelijk, duurzaam, schoon, inspirerend, mooi, voldoende voor ieder, ecologische bouw? Lokaal, eerlijk, eenvoudig, vrijheid bevorderende? Gezonde kinderen, uitbundige natuur.  Wij zijn vergeten onze grotere doelen te stellen in onze keuzes. Wij werken met elkaar aan een steeds meer technologische samenleving waarvan ieder individueel zegt die natuurlijk niet te willen..

Durf jij te kiezen voor een andere, een echte carrière?
Een kleine greep in overwegingen:

- Hoeveel verdien ik er mee?
- Wat moet ik eigenlijk doen?
- Als het hier niet over geld gaat waarom zou ik het dan doen?
- 'Bij een droombaan in no- time op straat staan'
- Hoe moet dat dan met bewoners?
- Vervuilde bodem?
- Waar leef ik dan van?
- Ik ambieer geen betaalde baan!

Het gaat om geluk en plezier en en basisinkomen
De economie is veranderd evenals de doelen in onze samenleving.
Het gaat niet langer meer om geld. Centraal staat de vervulling van behoeften.
Behoeften zijn; water, voedsel, frisse lucht, gezondheid, een dak boven je hoofd en rust. Allemaal terug te vinden in bijvoorbeeld de rechten van de mens en logisch.

Durf
Durf je jouw eigen doelen en plannen voor het licht te houden en te kijken wat jouw echte drijfveren zijn?  Om met elkaar te werken aan nieuwe wegen waarbij de bovengenoemde begrippen voor een samenleving die wij mogelijk willen centraal staan in ons handelen? Stel centraal wat wij willen. Wat wil je met elkaar, ga van daaruit handelen en realiseren.

Het gaat om innerlijke motivatie,
kracht, inspiratie, geluk, beleving, samen doen en nog veel meer waaronder ontdekken wie je bent. Zie hier jouw werkelijke carrière die gezond en opbouwend is voor jou zelf. Met elkaar die stap durven zetten getuigd van moed, menselijkheid en inzicht.

Daarbij gaat het om bewustzijn
Bewustzijn dat wij die verandering kunnen maken en loskomen van oude modellen en patronen. Werken, ontwikkelen en geven aan en voor het grote geheel van deze Aarde, deze samenleving en onze medemens. Kunnen wij die klik maken? Dan is er heel wat nieuws te innoveren. Een nieuwe eeuw is aangebroken; een eeuw van werkelijk samenwerken met de natuur in alle facetten van onze samenleving. En daarin staan wij nog maar aan het begin! Bouw, gezondheidszorg, vervoer, voedsel en energie, materialen gebruik en vergroting biodiversiteit. Een unieke samenleving.

Je echte carrière is zojuist begonnen! Met een gezonde toekomst. Stichting EVS transitie  Arnhem  ook in andere plaasten actief. Mail ons met een korte motivatie, jouw CV en wij plannen een afspraak met je.


Postbus 60051
6800 JB Arnhem

Stichting EVS is een erkende ANBI  Algemeen Nut Beogende Instelling
-
Wij doen dit graag samen met jou in de vorm van stage, werkplek of vrijwilligerswerk.

Zie ook onze pagina:  Jongeren en Groen!
                

Homepage

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 - 2015 e.v. All rights reserved