Groen en Bodembeheer

Elke locatie kan worden omgevormd tot een plek van leefbaarheid!

Groen en bodem horen bij elkaar. Zijn wederzijds afhankelijk. Het groen groeit volgens de voeding uit de bodem. 
Zo kent elke grond zijn eigen vegetatie. Wij bieden als stichting EVS groenbeheer en locatie of bodembeheer aan.

Uw locatie kan tijdelijk of permanent worden beheerd al dan niet in combinatie met een gebouw. (EVS gebouwenbeheer)
Stichting EVS EcoVrede doet dit werk belangeloos voor het realiseren van een gezonde samenleving.


EVS EcoVrede kan op verzoek een inrichtingsplan vormgeven

Een locatie kan worden ingericht conform de doelstelling van EVS EcoVrede met eetbare planten en bomen, als zuiverende plek voor de omgeving, als inspiratieplek of ook een educatieplek. Ons uitgangspunt is daarbij het werken aan een gezonde verhouding tussen stad en natuur en daarmee voor de mens een optimale leef- leeromgeving bewerkstelligen.

Neem hiervoor contact met ons op door het sturen van een mail aan: ecovrede.evs@gmail.com. Voeg een korte omschrijving bij van uw wensen. locatie en mogelijkheden en tijdspad. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen:  026 707 18 58


Locaties kunnen zijn:

- tijdelijk of permanent braak liggende gronden
- particulier eigendom
- gronden rondom gebouwen
- vervallen stukjes plantsoen
- vervallen of niet onderhouden bospercelen
- groenstroken
- panden en gronden op de nominatie voor een nieuwe bestemming binnen enkele jaren


Nog iets over het zelf aan de slag gaan met grond;

Groen kan op diverse manieren worden aangelegd.
 
Denk aan:

- hoogteverschillen
- bakken
- randen
- hangend


Verschillende vormen van bodembedekking:

- houtsnippers
- stro
- bodembedekkers
- gras
- steentjes/ stenen
- grint 
- restmaterialen divers


Graag komen wij bij u kijken en stellen wij in overleg met u een plan op.
EVS EcoVrede is een non profit organisatie voor advies over groene aspecten.


Bij bodemgebruik dienen een aantal factoren in overweging te worden genomen:

1.   wat is het bestemmingsplan
2.   wie is de eigenaar
3.   wat is de geschiedenis van deze plek
4.   wat is de water situatie en de stroomrichting 
5.   zit er gif in de bodem of in de omgeving (300 meter)
6.   wie zijn de omwonenden
7.   wat zijn de wensen voor deze plek
8.   wat is het gebruik van aangrenzende percelen richting deze plek
9.   wat is de bodemstructuur - de soort grond
10. hoe lang kan de locatie gebruikt worden
11. wat zijn de kosten - begroting

12. wat wil je
13. met wie wil je dat
14. samen iets organiseren om te kijken wat voor plannen of ideeën er zijn
15. voorkomen dat iemand het gaat zeggen of het wel even gaat doen
16. bekijken welke materialen je nodig hebt en waar je die gaat halen
17. werk vooral met gecombineerd gebruik van een plek  (speelplek, voedsel, zitplaats, afdak, stalling, hobbyplek e.a.)
18. Schrijf of ontwerp een model of maquette 
19. maak een groter ontwerp ook in woorden
20. presenteer je plan en nodig ook media uit
21. inventariseer reacties
22. noteer consequent aanbod en mogelijkheden welke zich voordoen of geopperd worden
23. communiceer bij voortduring goed dat wat je doet
24. Vorm een kernteam dat open is en met kritiek of aanvullingen soepel kan omgaan
25. bekijk beheer en continuïteit in de loop van een jaar  (alle seizoenen) en jaren
26. schets de voortgaande ontwikkeling van de plek en de invloed daarvan op de omgeving


Wij kunnen u als stichting begeleiden in dit proces en geven u graag grondig advies. De 21e eeuw gaat over burger zelfbestuur. Pak de mogelijkheid met beide handen aan en ontwerp uw eigen leefomgeving met elkaar.

                                Tenslotte; in alle aspecten; de kinderen eerst!  Het is hun toekomst, educatie en leertraject.                         

EVS EcoVrede is aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie, Arnhem Mondiaal, participant in Arnhem Energiestad (Energie made in Arnhem) alsmede in het netwerk van vrijwilligersorganisaties (Vrijwillige Inzet Arnhem).
(EVS  staat voor;  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.- een gezonde en inspirende 21e eeuw)

Stichting EVS EcoVrede is door de belastingdienst tot ANBI-instelling benoemd


                                                                                           

                                        Responsible future

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 e.v. All rights reservedComments