De Groene Bodem

Bodem is de basis voor leven, ons voedsel, ons drinkwater.                                 
Op die bodem bouwen wij onze huizen, onze stad.

Niet alleen een pizza bakker maar ook wij leven met die bodem.
Zijn er direct mee verbonden. Het is de grond voor ons (voort-) bestaan. Met die bodem is veel aan de hand.

Het gaat niet goed met onze bodem

Veel is vervuild, aangetast of verstoord. 
Volgens het RIVM zijn er alleen al in Nederland meer dan 400.000 vervuilde locaties. 
Dit zijn er meer dan 30.000 per provincie.

Met een toename van de bebouwde omgeving zoals in de statistiek op deze pagina is te zien wordt de behoefte aan bodemzuivering groter. Niet langer kunnen wij er omheen. Ook in verband met de vervuiling van ons drinkwater is het belangrijk dat wij concrete stappen nemen om de bodem te zuiveren.

EVS EcoVrede werkt vanuit de visie dat onze samenleving feitelijk failliet is. De sanering van een dergelijke hoeveelheid locaties is in het huidige economische model met traditioneel mechanische methoden is niet te betalen. Zodoende ontwikkelen wij concepten voor een andere aanpak. Een aanpak waarbij de zelfredzaamheid van de burger centraal staat. 

Toepasbaar op elke plek en in elke situatie met enkele eenvoudige investeringen. 
EVS EcoVrede heeft hiervoor een speciaal netwerk opgezet en nodigt u uit te participeren.

Het gebruik van onze grond


Bebouwing zet gestaag door

Nederland is nog steeds een agrarisch land als je kijkt naar het bodemgebruik. Meer dan de helft wordt gebruikt voor land- en tuinbouw. Dat aandeel neemt echter gestaag af door de toenemende bebouwing. Tussen 2006 en 2008 is het bebouwd terrein met bijna 7 duizend hectare gegroeid. Dat is gelijk aan een stad als Maastricht.

Land- en tuinbouw slokt meeste grond op

Van de totale oppervlakte van Nederland wordt 55 procent gebruikt voor de land- en tuinbouw. Daarna volgen bos en natuurlijk terrein met een aandeel van12 procent. Het bebouwd terrein is weliswaar heel zichtbaar, maar beslaat slechts 8 procent van de totale oppervlakte.


Bodemgebruik 2008

Bodemgebruik 2008

Bebouwing gaat ten koste van landbouw

De bebouwing groeide tussen 2006 en 2008 van 8,1 naar 8,3 procent van de oppervlakte. Dat betreft zowel nieuw woongebied ((2 300 hectare) als nieuw bedrijfsterrein ((3 duizend hectare), samen ongeveer de oppervlakte van Maastricht. Het bebouwd terrein neemt al jaren gestaag toe en dat gaat vrijwel allemaal ten koste van landbouwgrond. Bij nieuwe bebouwing hoort ook infrastructuur. Het verkeersterrein is toegenomen met ruim 1 100 hectare.

Bron: CBS webmagazine  12 juli 2011


Grond is de basis van ons leven.


Is de voorwaarde voor een gezond bestaan. Met elkaar zorgen voor een gezonde bodem. 
Voor meer informatie of een presentatie; mail of bel ons of maak een afspraak. 
Voor meer informatie of herkenning:  stuur een mail met korte schets- vraag - aan:  ecovrede.evs@gmail.com            Responsible future 


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 - 2016 e.v. All rights reserved                  
Subpagina''s (1): Groen en Bodembeheer
Comments