Transition Town Arnhem

Informatieve bijeenkomsten over Transition Town Arnhem

De informatieavond is 2x in de maand van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelding graag per email.
Op deze avond vertellen we meer over de achtergrond van Transition Towns en hoe we in Arnhem willen starten.
Na de kennismaking en inleiding laten we een film zien die het gedachtegoed van Transition Towns illustreert.
Ook gaan we kijken hoe we praktisch aan de slag kunnen.


Voor meer informatie en aanmelding:

Stichting EVS EcoVrede  www.ecovrede.nl
Achtergrond informatie op www.transitiontowns.nl

Email:
 secretariaat.ecovrede@gmail.com
Telefoon:
 026 707 18 58   06 18 68 52 48
Plaats:  Presikhaaf Gildemeestersplein (oude kantoortoren van Rijkswaterstaat)Transition Town Arnhem opgericht           Transition Town Landelijk

Stichting EVS Ecovrede in Arnhem gaat uit van een zelfvoorzienende, duurzame, lokale economie als alternatief voor een steeds meer globaliserende wereld welke de neiging heeft vervreemding tussen mensen en uitputting van bronnen en natuur met zich mee te brengen. 

Eetbaar ArnhemLokaal voedselDuurzaam Energiebedrijf Arnhem -DEA, Burgerduurzaamheidscentrum en Groene Bodem zijn initiatieven welke door stichting EVS EcoVrede als praktische uitwerkingen voor een vernieuwende samenleving worden aangedragen. Een ieder, mens- individu, bedrijf of organisatie, is uitgenodigd te participeren in een of meerdere initiatieven. EVS EcoVrede is een ANBI stichting wat wil zeggen dat wij werken voor het Algemeen Nut.

Economie en afgeremde groei 
De Britse econoom Schumacher schreef in 1973 zijn boekje  'Small is Beautifull'. In het Nederlands vaak vertaald als 'Hou het klein'. Uit de zelfde periode kent een ieder het rapport van 'de Club van Rome' met een schets van de grenzen aan onze groei zoals geschetst in een rapport van deze organisatie uit 1972. 

Feitelijk was daar duidelijk waar wij nu, anno 2011 richting 2012, mee bezig zijn. Grondstoffen raken op, mensen raken versleten, wij zouden een op een andere leest geschoeide samenleving kunnen en mogelijk willen realiseren. De handvatten daarvoor zijn alom aanwezig.

Grenzen
Economisch zijn er grenzen aan de groei. Niets kan eeuwig groeien in een fysieke wereld. Recessie is net zo goed een onderdeel als groei. Zomer en winter zijn beide belangrijk en hebben een eigen karakter.
Met onze economie zien wij alle pijlen richting een bedenkelijke afgrond gaan. De overheid en gemeente bezuinigen in grote mate en ontslaan tal van mensen. Er lijkt een geld tekort te zijn en wij hebben geleerd dat er zonder geld niets kan gebeuren. De beurzen staan in de min en volgens sommigen door misbruik van kennis.

Zonder daar een mening over te hebben is het duidelijk dat er een grote onrust en onvrede bestaat onder mensen. Bekijk de beursberichten, de uitwerking van de bezuinigingen en iedereen weet meteen dat dit nog erger gaat worden in de komende tijd. Tal van voorzieningen gaan dicht of zijn al gesloten. De wijkgelden zijn vrijwel op, de burger met tal van lastenverzwaringen opgezadeld. Steeds meer mensen in de schulden, bij de kredietbank, met creditcard schulden, uit huis gezet etc. 


Lokaal
Kleinschalig, lokaal georiënteerd is daarbij een uitgangspunt. Zorg dat je de producent van je voedsel zo ongeveer kent en daarmee schep je en heb je een band die een andere manier van werken en verantwoordelijkheid jegens elkaar geeft. Zorg voor zo min als mogelijk voedselkilometers, kweek waar mogelijk jouw eigen voedsel, wek lokaal je eigen energie op en draag zo een steentje bij aan een gezonde- leefbare samenleving waarin steeds minder hoeft te worden vervuild of uitgeput. Het kan anders! Er ontstaat zo een meer stabiele situatie.

Wij maken met elkaar de samenleving tot wat die is. Ieder draagt bij aan dat wat er is.
Ieder kan ook veranderingen aanbrengen en zorgen voor verbeteringen. Grote veranderingen beginnen vaak met een enkel individu of een klein groepje. Mensen die initiatiefrijk zijn en beseffen dat het anders kan.

Ruimte voor verandering
Er lijkt weinig ruimte te zijn voor verandering. Toch zit die in kleine mogelijkheden met daarbij aan een ieder de vraag om zelf te wat te gaan doen. Met buren, met vrienden, in de eigen wijk, in het eigen dorp of stad, in het plantsoen voor de deur. Organiseer lokaal voedsel, lokale energie, eigen voorzieningen en eigen initiatieven. Voor wie het nog niet had gemerkt; de verzorgingsstaat is ontmanteld en stort zienderogen in.

Veel mensen hebben geen pensioen meer in de komende tijd. Of geen mogelijkheid gehad om het op te bouwen of het eigen pensioenfonds kan zijn verplichtingen niet meer nakomen door inzakkende dekkingsgraad, daling van de waarde van aandelen en door dit alles structurele tekorten. Waar gaan wij van leven?

Lokaal organiseren is dan belangrijk
Burgers die wakker worden en zien wat er gaande is. Die gaan zorgen voor eigen voorzieningen.
Die initiatieven overeind houden door vrijwillige inzet en dit doen uit een maatschappelijk en een persoonlijk belang. Het is een grote klik voor onze samenleving om tot deze initiatieven te komen. Wij zijn gewend aan en opgevoed in een verzorgingsstaat waar je riep als je wat wilde hebben. Waar wij, misschien wel helemaal verkeerd, in de watten zijn gelegd. De tijdsgeest vraagt nu om actieve mensen.

Transition town
Sinds enige jaren timmert de beweging Transition Towns in de hele wereld aan de weg om een raamwerk, een set “gereedschappen” te bieden met als doel om een duurzame lokale economie te realiseren.

Een nadere toelichting
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen in grote en kleine steden, dorpen, wijken of eilanden, die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en meer duurzaam te maken. Een Transition Town gaat uit van het concept dat er een goede mix moet zijn van theorie en praktijk.  Werken met Hoofd, Hart en Handen in de praktijk evenals de principes van permacultuur- natuurlijk verbouwen, staan daarbij centraal. Mede met het oog op onze haperende landbouw sector een wenselijke ontwikkeling met goede alternatieven en concepten als handvatten. Voor en door een ieder toe te passen in de eigen situatie.

Praktische handvatten
Transition Towns werken aan praktische oplossingen en laten zien hoe iedereen die zelf kan uitvoeren. Transition Towns laten het initiatief tot verandering niet afhangen van alleen overheid of bedrijfsleven. 
Zij doen een beroep op de gezamenlijk ervaring, creativiteit, wijsheid en kracht van de mensen. Iedere burger, om in eigen huis, buurt en bedrijf te beginnen met de omschakeling naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leven met minder energie. EVS EcoVrede faciliteert in initieert deze groepen en initiatieven op verzoek.

Transition Towns vertrouwen op de kracht van de lokale gemeenschap  
EVS EcoVrede heeft het initiatief in Arnhem neergezet en nodigt participanten hierbij uit voor een gesprek om deel te nemen in training en opbouw van Transition Town Arnhem. De training hiervoor gaat dit voorjaar plaatsvinden. Met elkaar bouwen aan praktische initiatieven welke de leefbaarheid en de voortgang van onze samenleving waarborgen en een gezonde richting geven nu en in de toekomst. Voor meer informatie kunt u zich vast inlezen.

Vragen wij jullie aandacht voor de TT ‘Transition Town Traingen' welke wij verzorgen in het voorjaar van 2012.
Deze training biedt de unieke mogelijkheid diepgaand kennis te maken met het gedachtegoed van TT. 15 tot maximaal 20 deelnemers en te starten in Arnhem. Een TT groep opzetten in andere plaatsen gaat via dezelfde in dit weekend onderwezen methode. De 'Transition Town Trainingen' worden verzorgd door officieel bevoegde trainers die daarvoor een speciale opleiding hebben gevolgd binnen het Transition Network. De trainers zijn zelf actief betrokken bij lokale TT-initiatieven in Nederland en Vlaanderen.

Wij nodigen je uit deze workshop, met tal van inspirerende voorbeelden en teambuilding, van een weekend te volgen. Meld je via een e-mail aan bij.:secretariaat.ecovrede@gmail.com  Naar verwachting liggen de kosten rond de 75,- voor het hele weekend inclusief maaltijden. Geef in je bericht graag aan wat jouw emailadres, telefoon, wwonplaats en aandachtspunten zijn. Mensen uit de directe omgeving van Arnhem zijn ook welkom. Voor overigen; laat even horen mocht je belangstelling hebben. Er komt dan, bij voldoende mensen, een extra training.

Een nadere toelichting:
Een Transition Training is een mix van theorie en praktijk. In de training worden aspecten Hoofd, Hart en Handen nader verkend, evenals de principes van permacultuur. Het is een stuk jezelf leren kennen, de principers van Transition Town alsmede een stuk teamvorming. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de ‘twaalf stappen‘ die iedere initiatiefgroep moet doorlopen op weg naar een echte Transition Town. En de training gaat in op de psychologie van verandering, aan de hand van oefeningen van deep-ecology (Joanna Macy). Natuurlijk is er veel ruimte voor inbreng van eigen ervaringen van de deelnemers.

Het belangrijkste doel van de training is dat deelnemers voldoende informatie, inspiratie en concrete handreikingen krijgen om een eigen Transition- initiatief neer te zetten. De aangeboden trainingen zijn de op Nederland en Vlaanderen toegespitste variant van de Training for Transition, zoals die ook in andere landen worden gegeven. Het is een intensief weekend. 

De deelnemers wordt aangeraden zich vooraf in te lezen in het concept vanTransition Towns. Raadpleeg de website en/of lees het Transition Handbook van Rob Hopkins (ook beschikbaar als PDF: http://www.hitte.nu/transitie.html

Praktische informatie over de training
De training begint op vrijdag - inloop vanaf 17.00 uur. Start 18:00 en duurt tot zondag rond 16:00 uur.
Deelname kost 75 euro per persoon. Er geldt een minimum inschrijving van 15 mensen ivm de onkosten. Dit bedrag is inclusief cursusmaterialen, koffie en thee.

Er is overnachtingscapaciteit bij enkele EVS Ecovrede leden die in Arnhem wonen. Indien je hiervan gebruik wenst te maken, geef dit dan tijdig aan.

Wie aan een training wil deelnemen meldt zich aan bij  secretariaat.ecovrede@gmail.com 
dmv een email met jouw contactgegevens. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een bevestiging met het verzoek de deelnamekosten over te maken op de rekening van EVS EcoVrede. Er is een annuleringsregeling van kracht.

Zodra het maximum is bereikt, wordt dat aangegeven. Wie zich later aanmeldt, komt op een ‘reservelijst’ – mensen van die lijst krijgen een uitnodiging om zich in te schrijven ingeval zich onverhoopt iemand afmeldt. Zit de training eenmaal vol, dan ontvangen de mensen van de reservelijst bericht. Mogelijk komen er meer data.

Een week voor de training ontvangen alle deelnemers het nader uitgewerkte programma en praktische informatie.
Graag tot binnenkort.
Aanmelding voor Transition Town Arnhem
Bij vragen of opmerkingen; mail of bel!
secretariaat.ecovrede@gmail.com   of:   026 707 18 58

   
   

EVS EcoVrede is aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie, Arnhem Mondiaal, participant in Arnhem Energiestad (Energie made in Arnhem) alsmede in het netwerk van vrijwilligersorganisaties  (Vrijwillige Inzet Arnhem).
(EVS  staat voor;  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.- een gezonde en inspirende 21e eeuw)

                                                                                      

Stichting EVS EcoVrede is door de belastingdienst tot ANBI-instelling benoemd
                
  Responsible future Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 e.v. All rights reserved       
Comments