Echt duurzaam bouwen en renoveren

duurzaam

 bijv.naamw. 
(van zaken) wat lang blijft bestaan, met een lange levensduur
Voorbeelden:  `duurzame energiebronnen`,
`een duurzame relatie`
Bovenstaande informatie is afkomstig van Kernerman Dictionaries meer info 


Sedert de zomer van 2011 wonen de meeste mensen op deze wereld in een stad 

De meeste mensen spreken daarnaast Chinees, Russisch, Spaans, Portugees of Turks naast enkele Arabische talen. Ons traditionele beeld zoals geleerd van de wereld is ingehaald door de feiten. Onze samenleving drastisch aan het veranderen. Elke cultuur kent andere behoeften mede vaak bepaald door klimatologische omstandigheden. Wat doen wij daar mee in de multiculturele samenleving?


De omslag van leven in de natuur en op het platteland is in een eeuw tijd snel veranderd richting leven in de stad en daarmee leven in een onnatuurlijke omgeving 
De meeste mensen zijn niet echt tevreden over hun leven in die steden. Het ideaal is bepaald nog niet benaderd.
China bouwd aan geheel ecologisch georienteerde steden met een miljoen inwoners elk. Veel andere steden blijven daar ver bij achter of kennen zelfs nog krottenwijken en bedelaars.
Ook Nederland kent per stad honderden tot duizenden daklozen, mensen welke niets te besteden hebben en vastzitten aan voedselbank, kredietbank of creditcard schulden.

Grote groepen mensen zijn nog afkomstig van het platteland hier of in het buitenland. Voor hen zijn buitenactiviteiten normaal van feesten tot ritueel slachten, van bidden en een tempel tot sociale activiteit dagelijks op straat.
Welke voorzieningen leggen wij aan om in de leefomgeving deze aspecten harmonisch mogelijk te maken.
Om ruimte te geven aan creativiteit en persoonlijk initiatief.


EVS EcoVrede laat praktische voorbeelden zien van hoe een stad natuurlijk kan worden ingericht

De praktische mogelijkheden om een gezonde samenleving te bouwen.
In een tijd van bezuinigingen klinkt dat bijzonder. Vormgeven aan een andere samenleving en dat feitelijk zonder geld.
Dat is de uitdaging waar u met ons voor staat en die vorm krijgt in eenvoudige maar praktische oplossingen. Onze passie zit in vormgeven aan een samenleving die ook morgen nog bestaat en welke een gezonde voortgang voor onze kinderen mogelijk maakt.


EVS EcoVrede is meer dan dat!

Stichting EVS EcoVrede staat voor de uitdaging aan u zelf om mee vorm te geven aan die andere samenleving.
Op het moment dat de overheid het niet meer weet en het failliet van onze samenleving feitelijk daar is, aan ons de uitdaging gezond en praktisch verder te gaan en ons eigen leven en leefomgeving vorm te geven.

Lokaal
Gezond
Duurzaam
Inspirerend
Op elk gebied


Behoefte

Wij bouwen huizen uit behoeften:

- Behoefte aan een dak boven ons hoofd 
- aan een eigen plek
- aan plek voor opslag van eigen spullen
- een 'nest'voor je kinderen en/ of je relatie
- behoefte aan warmte, douchen, wassen
- een eigen tuin
- een plek van rust
- om mensen te ontvangen
- om naar eigen smaak in te richten
- om onze administratie te doen als manager van ons leven


Die behoeften zijn aan het veranderen!

- wij zijn (meestal) niet tevreden met een bedstee
- willen niet meer achter de geraniums zitten
- willen meer groen in de directe leefomgeving
- willen uitzicht en inzicht
- willen meer sociale mogelijkheden in de leefomgeving zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte
- willen meer ruimte
- willen plek voor een auto
- willen een grote tuin
- een hightech leefomgeving- van alles elektronisch bestuurd en minstens internet en 3d tv via glasvezel
- goed geïsoleerd
- willen meer zelfstandig zijn
- .....

Een lijst die nog fors is uit te breiden.


Wij hebben veel (sterk) verouderde steden, woonblokken, flats en wijken

Veel van onze bouw loopt jaren achter bij dat wat er mogelijk is.
Voldoet niet meer en is daarnaast gebouwd op vervuilde grond.
Is te klein, te gehorig, slecht geïsoleerd etc.


Zodoende bestaan er twee sporen of feitelijk zelfs minstens 4;

- bestaande bouw fors verbeteren
- nieuwbouw volgens de modernste inzichten realiseren
- bestaande kantoor- bedrijfspanden fors verbeteren en
- hoge eisen aan nieuwbouw stellen


Wat zijn de uitgangspunten voor duurzaam renoveren? Waar kun je aan denken

streven richting hoge energienormen - weinig verbruik, goede isolatie
- zelfvoorzienend in energie en water - opvang mogelijkheid regenwater, eenvoudige eigen energieopwekking
- goed geïsoleerd maar ook geventileerd
- meer natuurlijke overgang met de tuin
- tuin als levensvoorwaarde
- gevoel van veiligheid- beslotenheid maar ook openheid
- ....
- .....
- ander kleurgebruik en vormgeving zodat de geest wordt uitgedaagd - elke dagWat zijn de uitgangspunten voor duurzaam bouwen?

- richting een energieverbruik van nul
- 100 recyclebaar materiaal gebruik
- een lust om naar te kijken
- geïntegreerd in de natuur - groen in elk aspect
- afvalstromen ter plekke verwerkt
- ruimte voor de mens
- nieuwe vormen gebruiken
- multifunctionele ruimten
- ruimte voor eigen opvang en gebruik regenwater
- ruimte voor eigen energieopwekking als zelfstandig systeem
- .....


Comments