De vergroening van het geloof

Kerk, moskee of tempel. Het heilige kent in alle stromingen de zorg voor de schepping.                             

De schepping en zijn schepper of scheppers

De schepping als levensvoorwaarde voor ons, wij zijn er onderdeel van. Daarbij de mens als hoeder van die schepping. In vrijwel alle stromingen is die rol te ontdekken. Liefdevol omgaan met dieren, planten verzorgen, de natuur bevorderen. Zorgzaam omgaan met alles dat leeft en onderdeel is van die schepping. Die wondervolle combinatie. Economie en geloof zijn zodoende in deze tijd in een spanningsveld. De vraag aan ieder individu om dit te overbruggen.
EVS EcoVrede nodigt ieder individu uit vanuit zijn of haar geloof een steentje bij te dragen aan de zorg voor de schepping. In respect voor ieders religie, geloof of zelfs niet geloven maar zijn, met elkaar voor ons gemeenschappelijk belang. De natuur ruimte geven en daarmee gezond voortbestaan voor ons als mensheid mogelijk maken. 


Zodoende een overbrugging 

van geest - materie, 
cultuur - natuur  
kind - oudere
Het overstijgende in alle geloven
 
Wij moeten het met elkaar doen en hebben alle hulp daarbij elkaars hulp nodig.  7 miljard mensen.

                                                                                             


 

Orangebird maatschappelijke stage bij een geloofsinstelling of
Greenbird maatschappelijke stage bij een natuurorganisatie
Halal - Biologisch Vlees een bewuste keuze  Filmpje   - denken en handelen voor het milieu

"Veel mensen denken dat moslims onverschillig staan tegenover milieuvraagstukken en wreed zijn voor dieren. De koran bevat echter een groot aantal passages waarin met liefde over de natuur – mineralen, planten en dieren – wordt gesproken...." Club Green


Enkele suggesties om te gebruiken binnen uw eigen organisatie:

- Stel de natuur centraal. De zorg voor de aarde en alles dat daar op leeft
- Maak deze zorg tot een fysiek onderdeel van dienst of bijeenkomst
- Laat iedere gelovige stappen zetten in het beter omgaan met de natuur 
- Praat over fysieke verandering in het dagelijkse leven en geef hier praktische voorbeelden van
- Laat religieuze gebouwen duurzaam zijn als voorbeeld en als fysieke energiecentrale
- Neem in alle publicaties de zorg voor de schepping als centraal punt of minstens als vermelding
- Koop bewust en besef en handel met de invloed van de consument
- Laat onze kinderen en hun toekomst daarbij onze leidraad zijn


Aanbod ter ondersteuning
EVS EcoVrede kan een lezing of workshop voor u verzorgen bij ons of bij u op locatie.
- Wij verzorgen met enige regelmaat bijeenkomsten waar u ook toegang toe hebt
- Wij kennen lokale betrokken groepen. 
- Op verzoek verzorgen wij lezingen en workshops.

EVS EcoVrede; Informatiepunt 'Gezonde Samenleving' en  Eetbaar Arnhem

026 707 18 58  ecovrede.evs@gmail.com


Voor nadere informatie met een korte omschrijving van uw wens of gedachte gebruik de aanmelding via onze webpagina Lezingen en workshops


De verandering zijn die wij graag willen


- U kunt ons ook vinden via Google+

EVS EcoVrede is aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie, Arnhem Mondiaal, participant in Arnhem Energiestad (Energie made in Arnhem)  alsmede in het netwerk van vrijwilligersorganisaties (Vrijwillige Inzet Arnhem). (EVS  staat voor;  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.- een gezonde en inspirende 21e eeuw)  

Aansluiting bij de Millenniumdoelen. 8 afspraken voor een betere wereld. 


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011- 2015 e.v. All rights reserved