De Groene Burger


De Groene burger is de mens van de 21 eeuw die begrijpt dat wij verbonden zijn met de natuur in onze basale behoeften.  

Zodoende leven, wonen, werken en handelen in balans en contact met die natuur waarbij Cradle to Cradle als principe centraal staat. 
Zorg dat dat wat wij gebruiken voor100% tot zijn oorspronkelijke- natuurlijke bestanddelen kan worden teruggebracht. Dit doen wij mede met het oog op een gezonde toekomst voor onze kinderen.


De Groene burger kiest zodoende bewust voor wie en wat hij of zij wil ondersteunen
De macht is aan de burger die de bepalende factor is in alle ontwikkelingen.
Wie koopt bepaald. Bijvoorbeeld 'bio kopen' of 'Fair trade' met keurmerk is bewust ondersteunen van gezonde ontwikkelingen. Tevens het ontwikkelen van (lokale) alternatieven voor het huidige inzakkende geldsysteem.

Elke burger is zelf verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor wat je kiest en voor dat wat wel of niet wordt gevraagd.
Door de juiste vragen te stellen kun je bewust maken en zo verandering bewerkstelligen.
Verantwoordelijk met elkaar.

YouTube-video
De 21e eeuw gaat over burgerzelfbestuur!
Burgers die hun eigen verantwoordelijkheid oppakken en zo de samenleving in zorg, burenhulp, voedselvoorziening, energie, groen, speelruimte en andere aspecten vormgeven. Dat is de uitdaging waar wij met elkaar voor staan in een wereld met een terugtrekkende overheid, een relatief tekort aan geld en een grote behoefte aan meer natuur en duurzaam leven.
Niet langer afwachten of iets wel wordt gedaan maar zelf initiatief nemen. Samenwerken aan nieuwe concepten en elke dag als een nieuwe uitdaging.
Elke Groene Burger heeft een voorbeeld- en gidsfunctie
voor zijn medemensen en de verantwoordelijkheid het beste te kiezen.


            It's all in your brain!           

Ons bewustzijn bepaald onze keuzes en onze wil is sturende. Wij zijn in een voortdurend proces van bewustwording. Zodoende richten wij ons op informatie en wordt informatie ook wel gekleurd om u bepaalde keuzes te laten maken. Denk aan reclame en beïnvloeding. De hele slag rondom verduurzaming en natuur gaat met name om bewustzijn en daaruit voortkomende durf. De durf om te veranderen en onder ogen te zien.


De volgende vraag is dan ook zeer terecht:
met dank aan Arcadis


Aanbod

Bewustzijn en goede keuzes maken
- stimuleren wij als stichting door het geven van:
-  informatie, lezingen en workshops. 
Ondersteuning en advies met praktische voorbeelden. 
Op verzoek een specifieker aanbod voor uw organisatie of groep.
Aanmelding graag via de lezingen en workshops pagina.

Quote:
"Sommige mensen willen dat iets gebeurt, sommigen hopen dat er iets gebeurt,
anderen zorgen dat er iets gebeurt"  Michael Jorda

Copie uit nieuwsbrief verontruste moeders  Augustus 2011              Het is de wereld die wij maken uit een mix van door ons ingebrachte verschillende factoren                                       

EVS EcoVrede is aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie,  participant in Arnhem Energiestad (Energie made in Arnhem) alsmede in het netwerk van vrijwilligersorganisaties (Vrijwillige Inzet Arnhem). (EVS  staat voor;  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.- een gezonde en inspirerende 21e eeuw)                                                                                              Responsible future 


Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 e.v. All rights reserved