EcoVrede Kernwaarden in het Nieuwe Onderwijs

Onderwijs                                                                                                                      

In de natuur leren dieren vaak van ouders. De mens heeft een zelfde leerproces.
Wij sturen onze kinderen naar school. Het is daarbij belangrijk dat de ouders actief zijn betrokken bij het onderwijs. Niet alleen vanwege de bezuinigingen maar met name vanwege de diversiteit in aanbod en didactiek. EVS EcoVrede biedt nieuwe werkvormen voor een gezond onderwijs.
Werkvormen waarbij kinderen zelfstandig handelen, oordelen en nadenken wordt geleerd.

In de praktijk betekend dit dat de uitgangspunten sterk zijn verbonden met de basale behoeften van de mens. Eten, drinken, natuurbeleving, frisse lucht, ontspanning, geluksgevoel
Onderwijzen

- Leer zelf vooral veel van de kinderen
- Kinderen hebben een eigen waarde en een eigen weten
- Wij kunnen hen in contact brengen met voldoende ervaringen om weloverwogen te kunnen kiezen
- Kennis laten maken met het mooie van het leven
- Laten dromen, ontdekken en zelf ontwikkelen
- Vooral het eigen waarnemen en oordeelvormen stimuleren
- De waarde leren kennen van ieder individu
- Liefde voor elkaar en voor al wat leeft
- Zelfkennis stimuleren


Compassievol Communiceren met elkaar en lerende aan de kinderen.


Onderwijs kinderen in de basisingrediënten van de 21e eeuw
Lokale voedselvoorziening
Duurzame energie
Respect
Zorg voor en samenwerking met de natuur
Eerlijke Handel
Geld kun je niet eten
Economisch denken is iets anders dan wat er voor leven nodig is


Aanbod
EVS EcoVrede heeft de mogelijkheid gastlessen en workshops voor u te verzorgen in of buiten de school.
Tevens workshops:

- natuurbeleving 
- natuurontwikkeling   in en buiten de school
- bewustwording
- ontwerpworkshops  
- ontwerp het ideale schoolgebouw!
- Creatieve workshops en omdenken
- Gezamenlijk natuurlijk herinrichten van schoolplein en school via bijzondere sociale methodieken
- Voedsel en gezondheid
- Of een van de andere onderwerpen zoals genoemd in deze website op uw verzoek op maat gemaakt voor in uw lesprogramma!


All aspects of education

Zie voor meer informatie onze pagina met EVS Lezingen en Workshops
of mail aan:  evstransitie@gmail.com


Verban schoolboeken uit het onderwijs - iedereen aan de tablet  (anders zouden wij de boot missen>>)   

Aansluiting bij de Millenniumdoelen. 8 afspraken voor een betere wereld. 

EVS EcoVrede geeft praktische handvatten voor een ieder in de eigen leefomgeving.
                                                                
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011,2012,2013,2014,2015 e.v. All rights reserved