Bijen, Vlinders en Libellen en ons eten in de komende tijd

Insecten en het belang er van; Bijen, Vlinders en Libellen.                                 Bee- Careful!
Onderaan deze pagina de praktische punten welke u zelf kunt doen!    
           
De Bij is direct verbonden met ons leven. Eetbaar Arnhem gaat ook over het zorgen voor onze insecten!

2012 is uitgeroepen tot het jaar van de Bij. En dat is niet voor niets!
De mens is voor zijn voortbestaan afhankelijk van insecten.

* Teken de petitie van Avaaz om Bayer te laten stoppen met voor Bijen schadelijk gif (Mei 2012)
* Doorbraak voor de BIj   28 Januari 2013 -  Aandacht in de politiek en in Europa


"...Alleen de toepassingen waarvan onomstotelijk is bewezen dat ze niet schadelijk zijn voor de gezondheid van bijen, kunnen worden benut. De Partij voor de Dieren kreeg januari 2013 steun van PvdA, SP, D66 en GroenLinks bij het verzoek aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) om in Europa te pleiten voor uitstel van het toelaten van de bestrijdingsmiddelen neonicotinoiden en fiprinol. ..."


 
        
                                          

Veel planten worden bestoven door bijen. Zij zijn daar zelfs afhankelijk van voor hun voortbestaan

Hommels en bijen vliegen van bloem naar bloem en verzamelen nectar (later omgezet in honing). In dit proces nemen ze de stuifmeelkorrels op. De insecten verzamelen het stuifmeel door te wrijven tegen de meeldraden van de plant. Het stuifmeel verzamelt zich op de achterste benen, in de dichte haren die als stuifmeelkorf worden gebruikt. Bij het bezoek aan meerdere bloemen kunnen stuifmeelkorrels overgebracht worden.


Nectar levert energie en het stuifmeel verstrekt proteïne. Wanneer jongen grootgebracht worden, wordt stuifmeel verzameld om aan de voedingsbehoeften van het kroost te voldoen. Een bij of hommel die doelbewust stuifmeel verzamelt is een tot tien keer efficiëntere bestuiver dan een insect die hoofdzakelijk nectar verzamelt en slechts ongewild stuifmeel verzamelt.

Goed bestuivingsbeheer heeft tot doel om vooral hommels maar ook bijen tijdens de bloeiperiode van gewassen nectar te laten verzamelen, zodat zij stuifmeel verspreiden.   Met dank aan wikipediaDe bijen staan in hun voortbestaan onder druk 

Naast slechte voeding, krijgen suikerwater gevoerd in de winter, straling in diverse vormen waaronder die van ons mobiele netwerk, kruisingen gedaan om de productie te verhogen, is de bij ook in zijn voortbestaan bedreigd door het gebruik van bestrijdingsmiddelen en aantastingen van volkeren door mijten en andere verstoringen.

De Bij is vitaal voor ons voortbestaan. De Bij laten (uit-)sterven wordt omschreven als het uitsterven van de menselijke soort 3 tot 5 jaar later. Bijen behouden en houden is dan ook een vorm van zorg voor de toekomst. Bijen beschermen en actief stimuleren dat er meer van komen is dan ook een belangrijke en gezonde taak.Zodoende dan ook dat stichting EVS EcoVrede biologische zaden van bijenplanten gratis weggeven om voor een ieder in de eigen tuin of plantsoen te zaaien en zo een bijdrage te leveren aan een gezonde toekomst.

Helpt u mee?
Kom een zakje zaad bij ons halen of bij een van onze activiteiten op beurzen en markten en draag zo een steentje bij aan een samenleving met verantwoordelijkheid.

Deze zaaiactie is prima te combineren met eetbare planten voor ons zelf realiseren.
Het paradijs maken begint met praktische zaken zoals dit.
Lever jouw bijdrage! Thuis, in de stad en in bewustzijn.

- U kunt; meewerken
- Onze cursus volgen
- Onze informatieavond bezoeken
- Een lezing of workshop op locatie
- Nadere informatie verkrijgen

evstransitie@gmail.comALARM VOOR DE BIJhttp://www.boerenmetbijen.nl/

Moord op de Honingbij;  Vara 24 Januari 2013

Onderstaande tekst is van de Vara Website:
Ontkenning
:  De producenten van landbouwgif ontkennen ieder causaal verband. In Nederland ziet de belangrijkste adviseur van de overheid op dit gebied, Wageningen Universiteit en Research-centre (WUR), de pesticiden ook niet als grootste probleem van de bijensterfte.

Gevoelig onderwerp:  Vanwege de grote economische belangen is een verband tussen de dood van de bijen en het gebruik van het landbouwgif een gevoelig onderwerp op de Haagse politieke agenda. Onderzoek van ZEMBLA toonde aan dat de adviseur van staatssecretaris Bleker van Landbouw, Universiteit Wageningen, financiële banden heeft met producenten van landbouwgif, bijvoorbeeld de firma Bayer.

Bedreiging voedselvoorziening:  De massale bijensterfte is een grote bedreiging voor onze voedselvoorziening. Zonder bijen geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie en geen fruit. Tachtig procent van alle planten op aarde zijn voor de voortplanting of evolutie afhankelijk van de bestuiving van de bij.

De hele plant wordt giftig:  De sterfte-explosie loopt gelijk met de invoering van een nieuw type insecticide, imidacloprid, dat in de jaren negentig op de markt kwam. Het middel werkt continu, omdat het preventief op de zaden is aangebracht waardoor de hele plant giftig wordt. Bijen die in aanraking komen met de pollen en het stuifmeel, nemen het gif mee naar de bijenkorf. De bijen worden dan ziek en gaan dood.


*

Meer achtergronden bij het Bijenhouden:

De koningin en vermeerdering


Honey Bees - Silence of the Bees


Het oogsten of verzamelen van honing

Hoewel een andere context ook graag uw aandacht voor ... Vlinders!

Ook de vlinders vragen om onze aandacht. Speciale planten voor vlinders zijn steeds minder te vinden.
Biodiversiteit is niet alleen een vaag begrip over iets met hoeveelheid soorten aan planten maar betreft ook direct onze fauna- het dierenleven. Het dierenleven, en in dit geval dat van de vlinder, is belangrijk buiten dat vlinders bijzonder mooi zijn!

"..Vlinders behoren tot de insecten. Wereldwijd zijn er minstens 150.000 verschillende soorten soorten. In Europa leven 3000 soorten en in Nederland ongeveer 2000....  "   Bron
"...De orde van de vlinders is na die van de kevers de grootste onder de dieren: er zijn ongeveer 160.000 beschreven soorten.[1] Vlinders leven in uiteenlopende biotopen: van koude toendra's tot woestijnachtige gebieden. De meeste soorten leven in tropische ofsubtropische gebieden...."

Vlinders krijgen diverse rollen, bijvoorbeeld in films- mooi en duister, butterfly tot in James Bond. Zij zijn er in heel verschillende formaten.

Veel vlinders komen algemeen voor. Sommige soorten zijn zeldzamer en een aantal staat bekend als kwetsbare of bedreigde soort. De achteruitgang van veel soorten wordt veelal door de mens veroorzaakt, met als voornaamste oorzaak het veranderen van het leefgebied. Omdat rupsen vaak afhankelijk zijn van één plant of een groep van verwante planten, de zogenaamde waardplanten zullen indien deze planten verdwijnen, de bijbehorende vlindersoorten eveneens onherroepelijk verdwijnen. Planten verdwijnen bijvoorbeeld als moerassen worden ontgonnen of als open gebieden verwilderd raken.

Een aantal vlinders is wereldwijd niet bedreigd maar is in bepaalde gebieden in aantal wel achteruit gegaan terwijl andere soorten bijna zijn uitgestorven


Al sinds mensenheugenis duiken vlinders op in afbeeldingen, symbolen en verhalen. In Egypte zijn afbeeldingen van vlinders bekend van 3500 jaar oud,[46] de Egyptenaren zagen de vlinder als symbool van geluk. De Azteken beschouwden vlinders als zielen van gestorven strijdmakkers en naast de slang was de vlinder het meest afgebeelde dier.[47] In China en Japan staan vlinders bekend als gelukssymbool, in China staan bijvoorbeeld vlinders gemaakt van jade bekend als liefdessymbool.[48] De Grieken geloofden dat telkens als een vlinder uit zijn cocon kruipt er iemand wordt geboren. De Zuni, een Noord-Amerikaanse indianenstam, zien de vlinder als symbool voor vruchtbaarheid en tevens als brenger van de zomer.[49]

In de iconografie is een vlinder die uit de pop kruipt het symbool van de ziel die het lichaam verlaat.[50] In de christelijke iconografie is een vlinder op de hand van Christus een symbool voor de opgestane menselijke ziel.[50]   

De bovenstaande tekst is afkomstig van Wikipedia  Via deze link kunt u nog meer informatie vinden met betrekking tot vlinders


De zijderups, de mot, de pauweoog en tal van anderen zijn bijzonder om te zien en vervullen ook een functie voor ons o.a. in de vorm van productie van zijde.Vlinders kunnen een rol spelen bij de bevruchting van planten door het meenemen van stuifmeel.Meer informatie met betrekking tot vlinders;


De Vlinderstichting

Vlindernet -- achtergrondinformatie

Er is een landelijk meetnet dagvlindersLibellen


   

Achtergrondinformatie over de Libel


"Van de ongeveer 5700 soorten libellen denkt men dat er 25 tot 50 migreren zoals trekvogels. Het is dus waarschijnlijk dat insecten reeds voor de vogels met migraties over lange afstanden begonnen zijn...."  

Er zijn twee opvattingen over de indeling van de huidige libellensoorten, waarvan de ene is dat er drie onderorden zijn, namelijk de juffers,oerlibellen en echte libellen. In de recentelijk meer aangehangen opvatting zijn de oerlibellen en de echte libellen echter zustergroepen:...   Bron: Wikipedia    Nederlandse vereniging voor Libellenstudie
RESUME en Actie ondernemen:


Onze wereld ziet er beter uit MET insecten. Laat ons zorgen dat de diverse soorten blijven bestaan; EN; zich vermengivuldigen en weer gaan toenemen!  Draag uw steentje bij door bij ons of ergens zaden te bestellen of op te halen. Laat ons met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en zien dat diversiteit en behoud en uitbreiding van soorten ook in ons eigen belang is. Mogelijk dat het eigenbelang in deze 21e eeuw de doorslag kan geven voor anders handelen!


- zaai in uw tuin planten en bomen voor deze soorten.

- werk er aan dat u minstens 20 soorten in planten en vooral ook bloemen in uw tuin hebt staan

- informeer anderen en geef de informatie door

- kom langs voor een informatieavond

- of draag uw steentje bij in de vorm van het mee uitwerken van diverse activiteiten

- wij nodigen iedereen uit ruimte, tijd en inzet beschikbaar te stellen voor het bouwen van insectentorens en wanden


Wij helpen u graag!


Het is onze toekomst waar wij aan werken mede in het belang van uw eigen kinderen en onze gezamenlijke toekomst!


Contactgegevens;

06 49 36 78 77

ecovredeaarde@gmail.com

Postbus   60051
6800 JB  Arnhem

(Wij zijn gevestigd in Arnhem - Presikhaaf vlakbij het winkelcentrum bij de hoek van het park en de (Esso) benzinepomp.)            Beter voor mens en dier
                                                                                            
                
  Responsible future Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 e.v. All rights reserved                  

Comments