Donaties en ondersteuning voor ons werk

ANBI en CIGD                                    


EVS EcoVrede is een erkende ANBI organisatie. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor nadere informatie met betrekking tot erfsstellingen en schenkingen de informatie van de belastingdienst

Voor meer informatie  met betrekking tot onze inschrijving kunt u in de zoekbalk 'EcoVrede' en 'Arnhem' intypen. EVS staat voor Ecologisch Vernieuwende Samenleving.

CIGD  (Centraal Informatiepunt Goede Doelen)
Wij zijn opgenomen in het CIGD- het Centraal Informatiepunt voor Goede Doelen. Nadere informatie  EVS EcoVrede is een stichting en een nonprofit organisatie.                                     

Kopie van onze jaarverslagen zijn beschikbaar via deze link
Een kopie van onze statuten is op aanvraag beschikbaar.
Graag verstrekken wij u op verzoek specifieke informatie over onze organisatie en activiteiten.

Schenkingen of legaten, eenmalige of regelmatige zijn welkom.
Ons rekeningnummer NL23RABO 01584 39 635  tnv Stichting EVS  Arnhem  
Postbus 60051  6800 JB Arnhem.
U kunt giften aan ons labelen voor een specifiek doel, onderwerp of plek.

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

 • Dit bovenstaande volgens de website van de CIGD


  Schenkingen in natura en Crowdfunding
  Voor ons werk hebben wij ook behoefte aan ondersteuning in natura. Dit is in diverse vormen mogelijk.
  Wij denken aan kantoormeubilair en materialen, papier, plantmaterialen en tuinbenodigdheden, hout en spijkers, locaties voor de realisatie van een permanente of voorlopige tuin. En er is meer mogelijk! Meehelpen in het praktische werk is ook een optie.
  Neem graag even contact met ons op.


  EcoVrede Crowdfunding
  Voor diverse deelinitiatieven is crowdfunding aangeboden. Denkt u aan onze tuinen http://ecovredegaard.nl en diverse andere initiatieven zoals directe hulp, ons transport van brood en het onderhoud van de bus en onze vaste kosten als internet, koffie en thee, papier en inkt, lampen en andere basale zaken. Ons streven is te zorgen het zoveel als mogelijk zonder geld te redden. Dat is ons streven. Echter; een buffer voor de vaste kosten is meer dan nodig en ook om kleine investeringen te kunnen doen in bijvoorbeeld zonnepanelen voor de eigen energiebehoefte, een pomp voor de tuin en andere praktische zaken.


  Inschrijving van EVS EcoVrede bij de Kamer van Koophandel 


  Vestigingsadres:Industriestraat 11
  Vestigingsplaats:
  Postadres:
  ARNHEM
  Postbus 60051  6800 JB Arnhem
  Internetadres:www.ecovrede.nl
  KvK-nummer:50879804
  Soort Inschrijving:Rechtspersoon   Stichting


  U kunt Ecovrede natuurlijk ondersteunen
  Door uw financiële en/of materiële bijdrage kunnen wij projecten en activiteiten uitvoeren op het gebied van burgerzelfbestuur, duurzame energie, eetbaar groen en tal van andere initiatieven zoals genoemd in deze website.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting EVS EcoVrede. U kunt uw donatie ook rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummer: NL23RABO 0158439635 tnv Stichting EVS - Arnhem 
  Postbus 60051  6800 JB Arnhem onder vermelding van; schenking met eventueel
  de gewenste bestemming van uw gelden.

  Belastingdienst
  Ecovrede heeft de zogenoemde ANBI status en is daarmee een Algemeen Nut Beogende Instelling. Graag maken wij u erop attent dat de belastingdienst onder voorwaarden meebetaalt aan uw gift aan Ecovrede.

  Fonds op naam
  Ook is het mogelijk om uw eigen fonds op te richten. U bepaalt dan zelf de doelstelling en de
  naam van uw fonds, zodat u aan uw bijdrage een specifieke bestemming kunt geven.

  Testament
  Om Ecovrede financieel te ondersteunen, kunt u ook via uw testament iets nalaten aan
  Ecovrede. Het is zelfs mogelijk om Ecovrede als uw erfgenaam te benoemen.

  Nadere informatie
  Wilt u verdere informatie over de initiatieven van Stichting Ecovrede of heeft u interesse in
  nadere informatie over de mogelijkheden van fiscaal voordelig schenken, het oprichten van
  een fonds of het maken van een testament, neemt u dan contact op met Berkelstede Notarissen;

  T  0545 - 25 35 00    F  0545 - 29 32 61    I   www.berkelstede.nl


  EVS EcoVrede,

  Voor een gezonde, leuke, waardevolle, natuurlijke en inspirerende 21e eeuw!  Onze contactgegevens zijn;
   
  M.  06 - 49 36 78 77
  P. Postbus 60051  6800 JB  Arnhem


  BTW nr:  -  Stichting EVS is door de belastingdienst vrijgesteld van BTW.
  De belastingdienst heeft stichting EVS EcoVrede als ANBI-instelling een erkenning gegeven.

                  
    Responsible future 

  Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
  Copyright by EVS EcoVrede © 2015, 2016, 2017 e.v. All rights reserved