Initiatief Kinderkamp
In Park Kinderkamp is sinds enige tijd een aantal burgers en organisaties actief met het leefbaarder maken van het park. Er spelen nogal wat problemen en bedreigingen voor het park. In Presikhaaf is van alles aan de hand en er komt nog veel meer op ons af.
Reden waarom burgers en organisatie, welke nog niet zijn weg bezuinigd, trachten nieuwe initiatieven van de grond te krijgen. Deze week was het dan zover dat wij een grote stap hebben gezet het park in. Wat je namelijk ziet is dat een grote groep mensen wel allerlei ideeën heeft die men graag gerealiseerd zou willen zien maar niet weet hoe of waar te beginnen. Ook ons werd al snel duidelijk dat er werkelijk een oerwoud aan regelgeving boven deze plek aanwezig is. Hoe kun je daarin als eenvoudig burger je weg vinden?
De afdeling handhaving- daarvan verschillende mensen, de politie, de wijkbeheerder, verschillende organisaties, andere regelgeving afhankelijk van wie de grond is, belangen groepen, eigenaren en bestemmingsplannen en wijk visies. Waarom moet het zo ingewikkeld zijn?

 

  


               
Ons initiatief is met name om het gesprek op gang te brengen. Om te horen wat u graag zou willen en om de bel te luiden dat wij met elkaar echt actief moeten worden wil er in de komende tijd nog maar iets over blijven. Om zelf onze omgeving leefbaar te gaan maken.


Half April 2012

In het kader van de activiteiten voor een verlevendiging van park kinderkamp zijn wij in de afgelopen dagen druk geweest met de opbouw van een Yurt in het park. Een Yurt is een tent welke in Mongolië wordt gebruikt. Kinderkamp en heel Presikhaaf- Arnhem is een multiculturele stad. Reden waarom wij kozen voor een Yurt. 
Voor een aantal mensen een bijzonder punt van herkenning uit hun land van herkomst. Voor anderen een bijzonder object, voor weer anderen iets dat in de weg staat voor hun uitzicht of de waarde van het huis in de verkoop zou laten dalen zo werd ons ook verteld.

Enthousiasme en angsten kort gezegd als 2 basale reacties die naar boven komen.
Er wordt eindelijk eens wat gedaan tot; bewoners willen helemaal niet dat hier iets wordt gedaan.
Zo wordt bevestigd dat je het altijd fout doet en nooit alle mensen tevreden kunt stellen.
Het initiatief gaf ook bijzondere gesprekken. Humor, reacties van verbazing en mensen die vaker wandelden in het park.
Honden die nieuwsgierig kwamen kijken wat dit nu toch was. Mensen op het balkon.

Voor ons is het initiatief een apèl aan een ieder om te beseffen dat wij midden in grote veranderingen zitten.
De groenvoorziening wordt nagenoeg afgeschaft. Het park zal er totaal anders gaan uitzien. Voornamelijk kaler.
Veel bollen, struiken en andere zaken zullen verdwijnen in de komende tijd net zogoed als de zorg vermagerd, de buurtcentra dicht gaan en de wijkgelden vrijwel op zijn.

Zo lopen wij langzaam leeg als samenleving. Een samenleving die meer zorg nodig heeft. Onze bevolking vergrijst en tal van voorzieningen zijn redelijk oud. Van de burger zal het moeten gaan komen volgens de gemeente en ook (tot voor kort) Minister Donner in de Eusebius kerk. De burger moet alles gaan doen. De gemeente en ook de overheid trekt zijn handen er vanaf.


Een stad die eetbaar is, die leefbaar is, waar wordt gewerkt met ecologische bouw. Waar geluk en vriendschap centraal staan.
De stad die zorg kan dragen voor het voortbestaan van onze kinderen. Kan zorgen dat wij niet langer afhankelijk zijn van voedsel van buiten de stad - omdat Arnhem op deze wijze binnen drie tot vijf dagen honger gaat lijden als er maar iets mis gaat in ons transport. Maar ook een stad die gaat zorgen voor de minima door de juiste handvatten aan te bieden om zelf groente en fruit te mogen verbouwen.


Wij kunnen met elkaar hier iets in veranderen
Door aan de slag te gaan en zelf het de schep te pakken. Plantenbakken te maken zoals wij op deze plek als voorbeeldje hebben gedaan. Door plantjes te zetten welke eetbaar zijn in je tuin, plantsoen of vensterbank. Door met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe contacten aan te knopen. Wij staan er voor dat er een positieve verandering komt. Een verandering waarin de burger opnieuw ruimte krijgt voor eigen initiatief. Waarin de gemeente beseft dat zij voorwaarde scheppende moet zijn. Waarin er wordt samengewerkt om een leefbare samenleving te maken.

Wij verzorgen lezingen en workshops op vraag over elk onderwerp hier aan rakende
Wij doen ons best een bijdrage in de vorm van praktische handvatten te leveren aan een positieve gezondmakende verandering
Het is nu de tijd om zelf actief te worden.

Wij nodigen u uit om mee te doen!

Bezoek een van onze informatieavonden, ondersteun ons werk en neem vooral zelf initiatief.

Graag horen wij van u 

Stichting EcoVrede  is een 100% vrijwilligersorganisatie en werkt voor burger- en samenlevingbelang.

Wordt vervolgd
15 April 2012


Comments