Disclaimer

De informatie op deze website is ter ondersteuning van burgers in een nieuwe samenleving, daarvoor het werk van EVS EcoVrede, te presenteren en praktisch samenwerken en leven in de 21e eeuw mogelijk te maken.

EVS EcoVrede is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het gebruik van gegevens, linken of informatie op welke manier dan ook. Wij doen ons best en staan ten alle tijde open voor verbeteringen of aanvullingen.

Plaatjes, namen en afbeeldingen in deze website zijn geregistreerd als zijnde eigendom van Stichting EVS EcoVrede of wel gebruikt uit openbare - 'Free picture' bron.

Gebruikte namen in deze website zijn geregistreerd en eigendom van Stichting EVS - EcoVrede.

   
   

EVS EcoVrede is aangesloten bij de Gelderse Milieufederatie, Arnhem Mondiaal, participant in Arnhem Energiestad (Energie made in Arnhem)
 alsmede in het netwerk van vrijwilligersorganisaties (Vrijwillige Inzet Arnhem).

    (EVS  staat voor;  Ecologisch Vernieuwende Samenleving.- een gezonde en inspirende 21e eeuw)

                                                                                       


                
  Responsible future 



Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden
Copyright by EVS EcoVrede © 2011 e.v. All rights reserved                  

Comments