Achtergronden EcoVrede


EVS - EcoVrede werkt vanuit een totaalvisie op mens en samenleving.
De realisatie van een gezonde samenleving in bouwen, wonen, werken, leven en bewustzijn.                   

Fairtrade, duurzaam, soortenrijkdom stimuleren, natuur en burger staan centraal. 
Wij zijn bewust een vrijwilligersorganisatie. De nieuwe ontwikkelingen draaien om burgerinitiatief en eigen verantwoordelijkheid. Met elkaar bouwen en maken wij deze samenleving. De 21e eeuw gaat over burgerzelfbestuur. EcoVrede faciliteert en geeft impulsen tot nieuwe gezond makende initiatieven.

Onze samenleving staat aan de vooravond van grote veranderingen en zit daar zelfs middenin.Veranderingen op het gebied van verdeling, duurzaamheid, voedselvoorziening, ecologisch verantwoorde bouw, een andere economie en tal van andere onderwerpen komen in sneltreinvaart op ons af. Deze website geeft een beeld van dat wat EVS EcoVrede aan antwoorden te bieden heeft. Antwoorden welke ook op uw plek, in uw situatie toepasbaar zijn en waar wij u graag in adviseren, begeleiden of ondersteunen. Zie hiervoor onze pagina Lezingen en Workshops.

De vraag daarin is of wij leren van onze geschiedenis en onze opgedane kennis toepassen.
Bewustzijnsverandering als een noodzakelijk ingrediënt voor onze toekomst. Alles met nieuwe ogen bekijken.

De stad Arnhem en directe omgeving, klimaatbestendig en toekomstbestendig maken door o.a. lokale voedselvoorziening en structurele aanpassingen in en om de stad is een van onze speerpunten. Dit is belangrijk om het veranderende klimaat en een veranderende behoefte van de burger aan te kunnen. 
Veel steden gaan ons voor aan de kusten maar ook landinwaarts. Klimaatverandering kent geen grenzen.  (Science Guide). 

In doelstellingen en werkwijze sluit EVS EcoVrede aan bij de realisatie van de Millenniumdoelen en 'Energie made in Arnhem'.  
 
  
EVS EcoVrede is medeondertekenaar van het convenant


-
EVS EcoVrede;  samen werken aan een gezonde wereld.
Het inspiratie-, informatie- en duurzaamheidsinitiatief in werken, 
Gezond, wonen, leven en handelen voor particulieren, bedrijven en overheden. 
Het lab van de toekomst. Onze 21e eeuw is in de maak!
-

Burgers die zelf het heft in handen nemen omdat zij zien dat anders basale voorzieningen verdwijnen. 
Ook voor uw locatie bieden wij de praktische handvatten. Neem hiervoor contact met ons op.
Breng uw eigen initiatief of idee in en wij helpen u graag bij de verdere ontwikkeling en hebben in ons lab daar alle ruimte voor. Neem contact met ons op via:  ecovrede.evs@gmail.com en mail ons een korte omschrijving met contactgegevens. (mail, naam, telefoon)


In een korte schets; 

wij zijn als stichting uitvoerder gemeentelijk beleid voor de gemeente Arnhem
- Zijn mede ondertekenaar  Energie made in Arnhem
- ZIjn naamvoerder - kartrekker 'Eetbaar Arnhem'
- Zijn kartrekker - initiator Transition Town Arnhem
- ZIjn actief met de opstart van BDE Arnhem   Burger Duurzaam Energie Arnhem
- Zijn actief in duurzaam gebouwenbeheer en ontwikkeling
- Bieden ons aan als laboratorium, denktank, ontwikkelplek voor nieuwe werkvormen
- Bieden de mogelijkheid scholen- schoolpleinen in een speciaal gezamenlijk proces te vergroenen
- Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen en werkbare constructies voor een nieuwe samenleving
- Bieden praktische handvatten voor elke burger.

- Zijn bewust een not- for profit organisatie
Samen bouwen met iedereen aan de 21e eeuw in alle facetten! De eeuw van burger zelfsbestuur!Publicatie: 

Een schets van visie - werkveld en Transitie van onze samenleving. Door Manfred en Victor van Doorn
 
THIS IS THE AND!


Alleen een crisis leidt tot werkelijke verandering 
Wanneer de crisis zich voordoet , hangen de acties af 
van de ideeën die voorhanden zijn

Milton Friedman  (Shock Doctor)

De vraag daarbij is of de crisis nodig is..


Subpagina''s (22): Alle weergeven
Comments