Onze Gebouwde omgeving

Het zien van uw steden doet pijn aan onze ogen. Een opmerking van een Indiaan bij het zien van Westerse steden ... begin vorige eeuw!


Energie

De mens is energie. Alles wat dat verstoord is in principe beter niet om te gebruiken in de leef- omgeving, in kleding of in gebruiksvoorwerpen. Stralingvrij, gezondmakend.


Voedsel

De teelt van voedsel in de directe leefomgeving


Bouwstoffen

Natuurlijk, herbruikbaar, eenvoudig