Duurzaam en verantwoord beheer van gebouwen
EVSgebouwebeheer.nl


EVS is non-profit dienstverlener in gebouwbeheer en in het beheer en ontwikkeling van gronden. Ons werkveld is sedert vijf jaar met name de regio Arnhem met een straal van 40 km er omheen. In overige plaatsen buiten deze regio is ons beheer of de ontwikkeling van locaties in overleg mogelijk. Kerndoel van onze werkwijze is maatschappelijke meerwaarde mogelijk maken. Meerwaarde voor mens, natuur en samenleving.

EVS realiseert ingangen voor een gezonde en duurzame samenleving. Beheer van leegstaande panden in de ruimste zin, waar nodig gronden, beheren wij in goed overleg en ontwikkelen maatschappelijk relevante bestemmingen voor uw vastgoed en (omliggende) gronden. Natuurontwikkeling, voedselbossen en in gebouwen de verduurzaming en het samenbrengen van maatschappelijke initiatieven conform de wettelijke vereisten en uw wensen realiseren wij in een praktische bijdrage aan een andere samenleving. Een leefbare!

Een beheer- en werkovereenkomst behoort tot de standaard aanpak. Wij hebben een ruime expertise in de genoemde werkvelden.

     Wij beheren uw panden; tijdelijk, voor langere tijd- Geheel of gedeeltelijk                                              


EVS is meer dan een traditionele vastgoedbeheerder 

Beheer met een, op verzoek, effectieve invulling van uw (tijdelijk) leegstaande vastgoed. Het voor uw pand ontwikkelen van een nieuwe invulling en waarde, praktische bemiddeling in verhuur, tijdelijk beheer of oppasfunctie vervullen; zekerheid van goed beheer en een beter aanzien regelen wij voor u. Uw pand wordt beheerd, onderhouden en op verzoek doorontwikkeld met een inventarisatie van innovatieve mogelijkheden.


Een deel van de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf kunt u realiseren door te participeren in ons werk
* Dit kan in de vorm van het beschikbaar stellen van ruimte
* Een schenking in de vorm van goederen of diensten of een financiele bijdrage aan ons werk welke aftrekbaar is voor u
* Mee denken, innoveren en ontwikkelen in ons werk
* Wij hebben een ANBI erkenning. Dat is voor u/ uw bedrijf bijzondere
aftrekmogelijkheid.
Zie de website van de belastingdienst voor meer informatie.


Wij bieden U als eigenaar;

Beheer, monitoring, planontwikkeling. Maatschappelijk verantwoord handelen. Normaal, menselijk, direct contact

* Uw vastgoed kan bekeken en ontwikkeld worden op aspecten van verduurzaming
* Een adviesfunctie ten aanzien van de (nieuwe) mogelijkheden met uw vastgoed

EVSgebouwbeheer.nl - ANBI instelling


-Antwoorden voor een vastgelopen vastgoedmarkt -Nieuw perspectief met ruimte voor verandering -Onze interesse gaat uit naar panden die langdurig leeg staan, incourant zijn of niet meer voldoen aan de gestelde eisen

* Deze website geeft u een beeld van ons werk
* Maatwerk voor uw situatie en wensen
* Mail ons voor het maken van een afspraak

EVSgebouwbeheer.nl

* ecovredeaarde@gmail.com
Telefoon: 06 4936 7877

Praktisch werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving
Geregistreerd op de website van:

  
  

Voor nadere informatie;

- een afspraak 
- een beheerplan 
- een advies op maat
- een oriënterende rondwandeling door uw pandNodigen wij u uit contact met 
ons op te nemen


EVS is een 'not for profit' organisatie;

* Het beheer van gebouwen is een maatschappelijke functie die zonder
winstoogmerk door ons wordt uitgevoerd.
* Dit is het verschil dat wij maken.

       Toekomstgericht en praktisch!
        EVSgebouwbeheer.nl

         
Stichting EVS Arnhem NL 2015, 2016, 2017  ev
.
  Alle rechten voorbehouden