Panden verantwoord vormgeven

Panden zijn het aanzien van de stad.

Zijn een belangrijk onderdeel daarvan.

De centrale vraag is hoe wij onze samenleving waarin steeds meer mensen bij elkaar in een stad wonen praktisch handen en voeten geven.

Dat vraagt om nieuwe uitgangspunten en visie. Een visie en wekwijze die wij u bieden.

Een korte impressie hiervan vindt u in het onderstaande filmpje.


Een gezonde aanpak van pand, stad en samenleving vanuit nieuw perspectiefGraag willen wij u er op attenderen dat dit een cruciaal moment is in de ontwikkeling van panden. 

Wet- en regelgeving gaan in hoog tempo richting een absolute eis aan panden ten aanzien van energielabeling.

Het effect van een goede aanpak dat hier van uit kan gaan is enorm. Positief voor uw bedrijfsvoering, de natuur en onze samenleving.

* Pandeigenaren een voorbeeldfunctie laten vervullen in de aanpak van eigen panden

Er voor zorgen dat een nieuw concept, gezondmakende panden centraal, wordt ontwikkeld

   voor de duurzame stad in de vorm van diverse pilots en in diverse vormenDenk daarbij aan:
    • Ruimte voor bijzonder groen- in en om de gebouwen

    • Duurzame bouw

    • Vernieuwend- inspirerend aanzien

    • Lage kosten

    • Multifunctioneel gebruik

    • Gebouwen die energie opleveren


Wij bieden u als EVS aan in deze ontwikkeling als adviseur- mede ontwikkelaar te participeren.

Het algemeen nut en de gezonde samenleving daarbij graag voorop.


Het onderstaande document geeft u enkele inpressies van de mogelijkheden;


Er is een diversiteit aan mogelijkheden in deze tijd om panden, en woningen, te bouwen of om te bouwen die energie leveren.

Panden die volledig energie neutraal zijn.


Recent gebouwde volledig duurzame industrieterreinen laten zien wat en dat het kan. Het gaat enkel om een keuze. Een principiële keuze.

Een keuze die belangrijk is voor nu en voor de toekomst van Arnhem.. Gelderland en de rest van het land.


        Laat dit belangrijke moment niet zomaar voorbij gaan.Doelgericht om de wenselijke samenleving neer te zetten in de praktijk. Een grote duurzaamheidsslag te maken.1. Als voorbeeld de door EVS gemaakte schets met betrekking tot het gebouw Gildemeestersplein 1 in Arnhem waar wij als stichting in de afgelopen vijf jaar gevestigd zijn geweest. De bijgaande voorbeeldafbeeldingen voor deze locatie laten u iets zien van dat wat mogelijk is;  Lage kosten, een geheel nieuw aanzien.


Een uitdaging op het gebied van innovatie en vernieuwing en aanzien van de stad. Laat uw keuze er een zijn om een gedurfde stap te maken. Een stap die de stad van de 21e eeuw op geheel eigen wijze op de kaart zet. U bent als eigenaar hierin belangrijk! 


Dit is een schets van een gebouw dat voor zichzelf kan zorgen.


Dit gebouw is neutraal op het gebied van;


- energie

- water

- afvalstoffen

- gebruikte grondstoffenDaarbij is het:


- eenvoudig demontabel

- heeft een voorbeeldfunctie

- een gezond makende bouwwijze 

- gebruik van duurzame materialen


Is het een bijdrage aan een nieuw aanzien van de stad in de 21e eeuw.

De steden waar meer dan de helft van de wereldbevolking in vertoeft.


Voor de betreffende Gemeenten;


 • makkelijker behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen

 • voorbeeldfunctie binnen en buiten de stad

 • een bewuste keuze maken voor het vormgeven aan de nieuwe samenleving

 • een goed signaal naar de burger

 • een goede, effectieve benadering van ondernemers


Er mag best wat gevraagd worden aan de eigenaren voor alle inspanningen van de gemeente en samenleving.


Eigenaar;De vraag aan pandeigenaren door de Gemeente:

    • zorgen dat er maatschappelijke waarde wordt opgebouwd

    • duurzame ombouw. Rendementen in de komende jaren  in de vorm van lage energierekening, lage belasting, gezond- werk- leefmilieu

    • structurele bijdrage aan verduurzaming van de stad

    • Intentieverklaring te werken aan een nieuwe richting voor pand en gebouwde omgeving. Goed voor mens en samenleving


Voordelen;

Minder kosten, en handvatten om ook andere panden te verduurzamen

    • Geen of weinig afvalwater

    • Opvang en gebruik regenwater

    • (Lokale) Eigen energieopwekking en voor de directe omgeving

    • Duurzame materialen, makkelijk demonteerbaar

    • Leren op een andere manier te denken en te handelen


    • Panden beter verhuurbaar en een betere naam mede in de directe samenwerking met de gemeente Arnhem

    • Andere aanpak van eigen panden concreet voor ogen gaan zien

    • Educatieve aspecten er in verwerken
2.   EVS EcoVrede;    Er is een groeiende maatschappelijke vraag;

Stichting EVS heeft ervaring met beheer. Wij faciliteren maatschappelijke initiatieven.
Wij willen die rol nader uitbouwen binnen en buiten de in de aanpak voorgestelde gebieden.


Veel panden staan, ondanks alle goede bedoelingen, jaren leeg. Laat deze perioden ingevuld worden door ze in gebruik te geven aan ‘non profit’ maatschappelijke initiatieven. Initiatieven waarvoor EVS in een rustig groeiende schaal, het praktische beheer gaat verzorgen.


Wij zorgen gedurende die tijd voor een goed aanzien. Zo ontstaat er een gezonde basis voor de gewenste participatiesamenleving en ruimte voor burgerinitiatieven.
Er ontstaan zo nieuwe beheermogelijkheden.
Daarbij een besparing op de kosten welke nu voor beheer en bijkomende zaken moeten worden uigegeven.
                                    
Het is tijd voor een nieuwe aanpak.  De nieuwe EVS Werkwijze.

Een concrete invulling en praktische realisatie van de participatiesamenleving


    • Het denken.. en werken zonder geld in de nieuwe participatiesamenleving mogelijk maken

    • De zorg voor de samenleving  

    • Praktische handvatten

    • Concretiseren
    • Nu de goede toon zetten geeft voor jaren een gezonde ontwikkeling

    • Voordeel voor alle betrokkenen en voor de samenleving

    • Vraag een actieve betrokkenheid en meedenken van alle partijenWij nodigen u uit deze aanpak (mee) te concretiseren. 


Wij verzorgen op verzoek een nadere uitwerking of denken mee in het verdere proces van ontwikkeling van de genoemde gebieden.Stichting EVS EcoVrede Arnhem

Copyright: 

Voor alle materialen zoals gebruikt in deze website zijn onvervreemdbaar eigendom van stichting EVS EcoVrede Arnhem    
Alle rechten voorbehouden  2015, 2016 ev