Naši začetki

 
Na  OŠ Vojniki se učenci ukvarjajo s prostovoljstvom že od šolskega leta 2006/07.  Šolska svetovalna delavka ga.  Irena Kalšek pa je njihova  mentorica.  Učenci se lahko vključijo v  prostovoljno socialno delo ali v medsebojno učno pomoč. Skupina  za medsebojno učno pomoč pomaga pri učenju sošolcem ali učencem iz nižjih razredov,  ki imajo težave pri osvajanju učne snovi.  Skupaj z njimi se učijo, delajo domače naloge in jih motivirajo za šolsko delo. Učenci, ki so vključeni v prostovoljno socialno delo pa obiskujejo enkrat tedensko oskrbovance Špesovega doma Vojnik, rečemo , da za eno leto dobijo novega dedka ali babico. Znjimi se pogovarjajo, igrajo družabne igre, jim berejo ali pa gredo na sprehod.
 
☼  ☼  ☼   ☼   ☼   ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼   ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼ 
 
V šolskem letu  2010/11 smo  se vključili  v  mednarodni projekt  EVROPA V ŠOLI  2011  z  naslovom PROSTOVOLJSTVO - Voljan pomagati.  Odločili smo se,  da  bomo sodelovali  v  natečaju  s svojimi likovnimi, literarnimi izdelki ter s projektno in raziskovalno nalogo.
 
☼  ☼  ☼   ☼   ☼   ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼   ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼ 
 
 
V šolskem letu 2011/12  je projekt  posvečen Aktivnemu staranju in medgeneracijskemu sodelovanju, kakor tudi projekt EVROPA V ŠOLI  2012, katerega letošnji  moto je Jaz tebi radost, ti meni modrost.
 
Vključeni pa smo tudi v  mednarodni projekt generations@school project.
 
 
 
 ☼  ☼  ☼   ☼   ☼   ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼   ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼    
         ☼  ☼   ☼   ☼  ☼  ☼   ☼   ☼  ☼   ☼  ☼   ☼  ☼  ☼   ☼   ☼  ☼     
 
 
 
 V šolskem letu 2012/13 ponovno sodelujemo v projektu EVROPA V ŠOLI.

 Evropsko leto državljanov nam bo v razmislek postavljalo predvsem vprašanja, ki se  

 navezujejo na pravico do prostega gibanja in prebivanja v EU. Pravica, ki jo želimo

 posebno izpostaviti, je pravica do izobraževanja.