Evoluutiofoorumi

Evoluutio on tieteellinen tosiasia. Se ei ole ristiriidassa myöskään uskonnon kanssa. Suomen evankelis-luterilainen kirkkokin hyväksyy evoluution: "Aikanaan Darwinin evoluutioteoria herätti kiivaan keskustelun, johon toisella puolen osallistuivat radikaalit, vapaa-ajattelijat ja antiklerikaalit, toisella puolella traditionalistiset, biblisistiset ja fundamentalistiset anglikaanit, protestantit ja roomalaiskatoliset. Luterilainen kirkko ei katso evoluutioteorian luonnontieteellisenä selitysmallina olevan ristiriidassa luomisuskon kanssa. Luomisusko on kokonaisvaltainen uskonnollinen tulkinta elämän synnystä, evoluutioteoria totena pidetty luonnontieteellinen selitysmalli lajien kehittymisestä."

Tiedemaailmassa evoluutio on kiistaton, mutta sen pienistä yksityiskohdista on vaihtoehtoisia käsityksiä. Evoluutio on tosiasia, jota evoluutioteoriat selittävät. Evoluutiolinkeistä löydät runsaasti lisätietoa suomeksi.

Kreationismia pidetään epätieteellisenä pseudotieteenä. Se on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa uskonnon opetus pyritään saamaan kouluihin naamioimalla se "tieteelliseen muotoon" (ns. intelligent design, suomeksi älykäs suunnittelu). Uskonnon opettaminen nimittäin on Yhdysvaltojen perustuslain mukaan kouluissa kielletty.

Aiheeseen liittyvät hakusanat: Charles Darwin, darwinismi, elämän historia, elämän kehitys, evolutionismi, evoluutio, evoluutiokritiikki, evoluutioteoria, evoluutiobiologia, intelligent design (ID), kehitysoppi, kreationismi, lajien synty, luomisoppi, älykäs suunnitelma, älykäs suunnittelu.