Litt om Evolusjon En vitenskapelig vinkling

Det jobbes med sidene                    Abiogenese               Endosymbioseteorien                Det jobbes med sidene

Kontaktinformasjon: midgard@zenbe.com

Om Evolusjon og Kreasjonisme

Diskusjonene innen dette temaet raser videre. Hvorfor kreasjonistene velger å "angripe" den vitenskapelige teorien som er desidert mest underbygd er et lite mysterium. For meg virker det slik at kreasjonister (uavhengig av hvilken religion) mister sitt selvbilde om at menneskets særstilling og overlegenhet ved at det er slik at vi bare er en del av all liv.

Jeg er innom diskusjonsforum med jevne og ujevne mellomrom jeg tenkte å bruke denne siden for å gjøre rede for enkelte av de stema og spørsmål som dukker opp i disse forumene.

En ting kommer helt klart frem. Forskjellen på hvordan kreasjonistene forholder seg til vitenskapelig informasjon. Jeg er direkte sjokkert over diskusjons teknikken til flere kreasjonister. Det er ikke uvanlig å se.

 • Direkte løgn og usannheter
 • Ingen / Feil / forfalsket sitering
 • Misstolking (bevist / ubevist)
 • Stråmenn
 • Omdefinering (alt etter hvordan det passer) av
  vitenskapelige begreper

Disse punktene er for meg svært graverende, problemet er IKKE at de kommer som et resultat av uvitenhet (som i seg selv er en ærlig sak). Kreasjonistene som benytter seg av slike "teknikker" blir informert gang på gang om deres håpløse fremstilling. I god fundamentalistiske tru så kommer slike ALDRI til å ta til seg informasjon som viser at de tar feil.

Denne siden er heller ikke rettet mot disse typer kreasjonister, men til de som virkelig er interessert i den vitenskapelig delen av temaet.


Temaer

Abiogenese, (dannelse av liv)

Økning av genetisk informasjon

Endosymbioseteorien

Abiogenese (dannelse av liv)

En av de argumentene som hele tiden dukker opp er at liv kan ikke bare oppstå av seg selv. Vel for det første, dette har ingenting med evolusjonsteorien å gjøre, for det andre, det kan man ikke vite uten å undersøke det, for det tredje, trenger man en klar definisjon om hva det menes med liv i det utsagnet.

Livets opprinnelse kalles abiogenese som er forskjellig fra evolusjonsteorien som handler om hvordan eksisterende liv utvikles. Det finnes pr. i dag flere konkurrerende hypoteser på, jeg finner en spesielt plausibel RNA-World hypotesen, som jeg beskriver mere i detalj i linken. Nettopp det at det finnes flere hypoteser for abiogenesen så er ikke dette noe tema i selve evo.teorien, men det er logisk å konkludere at også innen abiogenesen foregår det utvelgelse og seleksjon (evolusjon)

Økning av genetisk informasjon

En kjepphest til kreasjonistene er at det ikke er mulig å øke den genetiske informasjonen, men en undertone at det jo mer avansert en organisme er, jo større genom har den. Vel målt i antall base-par har Amøben dubia (Amoeba dubia) 230x ganger så stort genom som mennesket. More is not always better.

Noen mekanismer som øker genetisk informasjon

 • Gen Duplikasjon (som i f.eks genfamilier)
 • Alternativ leseramme,
 • Antisense kodene leserammer
 • Alternativ splicing
 • RNA-editering,
 • Rekombinasjon

Et annen kronargument fra kreasjonister er at alle mutasjoner er destruktive mutasjoner. Vi vet vel alle om at bakterier mutere og blir resistente for antibiotika, for de er disse bakteriene mutasjonene definitiv gunstige. Her er en liten tabell over mutasjoner (i mennesket) som kan ha gunstig effekt.

Tabell fra Scientific American Special Edition 13 (Becoming Human)


Endosymbioseteorien

En annen ting man ofte hører når det diskuteres om evolusjon og antibiotiaresistens er at "ja men det er fortsatt en bakterie". Så kommer argumentet at "en bakterie vil alltid forbli en bakterie". Vel det første er åpenbart korrekt, den siste er åpenbart feil. Endosymbioseteorien er meget godt beskrevet og viser uten noen for for tvil at både mitokondriet og kloroplast er av bakteriell avstamming. Jeg har laget en egen side for det her.


Rss-feed fra kanskje det mest prestisjetunge vitenskapelige tidskriftet innen evolusjon