Contact us

Evolutionary Biology Group
Faculty of Biology
Adam Mickiewicz University
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

Wydział Biologii UAM


Find us on campus
Location of EBL in Colegium Biologicum UAM
                  click to enlarge