Veroorzakers verkeersongeval

Lotgenotencontact voor veroorzakers van een
verkeersongeval
 

Veroorzakers van een verkeersongeval

Iedereen die betrokken is bij een verkeersongeval heeft recht op een goede opvang of begeleiding: gewonde slachtoffers, nabestaanden, naasten, veroorzakers, getuigen, …

‘De veroorzaker’ bestaat niet. Een verkeersongeval kan het gevolg zijn van een zware fout, zoals overdreven snelheid, onder invloed rijden of roekeloos rijgedrag. In heel wat gevallen is het echter een gevolg van een samenloop van omstandigheden, een inschattingsfout of van een op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zijn.

 

Noden van veroorzakers

Veroorzakers en hun omgeving hebben vaak volgende noden:

·         Nood aan correcte en objectieve informatie over het gerechtelijk onderzoek, over het verloop van rechtszaken, over verzekeringen en mogelijke bijstand bij juridische en verzekeringstechnische zaken.

·         Nood aan leren omgaan met de emoties van schuldgevoel, schaamte en van de pijn die ze veroorzaakt hebben bij het slachtoffer en bij hun eigen omgeving.

·         Nood aan een gesprek met een lotgenoot, iemand met een gelijkaardige ervaring, iemand die zijn reacties begrijpt, iemand die respectvol luistert en niet oordeelt.

·         Nood aan informatie over de gezondheidstoestand van het slachtoffer, liefst ondersteund door politie, een bemiddelingsteam of een hulpverlener.


Lotgenotengroep Even-zeer

Voor professionele hulp kunnen veroorzakers en hun omgeving terecht bij de dienst voor slachtofferzorg van de politie, het CAW of bemiddelingsdienst Moderator van je eigen regio.

Voor ondersteuning en erkenning door mensen met een gelijkaardige ervaring is er de lotgenotengroep Even-zeer, die telefonisch, per E-mail of face-to-face hulpverlening biedt of een bezoek aan huis brengt. Deze dienstverlening is gratis.

 
 
 
Subpagina''s (4): Contact Downloads Hulp leden_luik
Comments