απόθεμα νομισματικής βάσης ~ narrow money stock

https://picasaweb.google.com/104261354234842131607/September27201202#5909282059612474450


σημείωση note: 


Όσο απαράδεκτο και αν είναι για την εθνική ακεραιότητα της κάθε χώρας-μέλους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ελέγχει τη νομισματική πολιτική για τις 17 χώρες-μέλη της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης (ΟΝE), οπότε οι χώρες-μέλη της ΟΝΕ δεν ελέγχουν την ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί εντός των συνόρων τους.
~


Unacceptably, as it might seem, the European Central Bank (ECB) is in total control of the monetary policy for the 17 members of the Economic and Monetary Union (EMU); individual members of the EMU do not control the quantity of money circulating within their own borders.


back to the comparison