ευρωπαϊκό επιτόκιο ~ european interest rate

σημείωση note:επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης, 
για ευκολία τραπεζικής πίστης εντός της Ευροζώνης, υποτιθέστω.

παραδόξως, η παρούσα γερμανική σημαία (1848-50, 1919-33, 1949-20ΧΧ) αποτελεί σύμβολο Δημοκρατίας & Σοσιαλισμού
παραδόξως, η παρούσα γερμανική σημαία (1848-50, 1919-33, 1949-20ΧΧ),
αποτελεί σύμβολο Δημοκρατίας & Σοσιαλισμού
~


this is the ECB (European Central Bank's) rate on the marginal lending facility, 
which was meant to offer overnight credit to banks in the Eurozone.
εκλογικό αποτέλεσμα 17ης Ιούνη 2012, "the love of the MarketsÜber Alles!"
elections' outcome in Greece, on June the 17th, 2012, "die Märkte, sieg heil!"


Βίντεο YouTube


Βίντεο YouTube