Vitajte na stránkach evanjelickej internetovej televízie eden, mediálnej aktivity mladých evanjelikov na Slovensku.Exkluzívna reportáž z prezentácie knihy / Slavomila Onderišinová  "Každý potrebuje lásku"

Kliknutím na obal knižky sa dostanete na stránku prezentácie

PRIPRAVUJEME : Uhrovec / Spoločenstvo UNITED / Koncert "Nádej"

 
Evanjelická televízia EDEN v Kokave nad Rimavicou

Dňa 3. augusta 1911 postihol obec Kokava nad Rimavicou veľký požiar. ČÍTAJTE VIAC
2 DVD Kokava nad Rimavicou - VEĽKÝ POŽIAR - pripravujeme objednávkový formulár
 
SPOMIENKOVÉ EVANJELICKÉ VIDEO POHĽADNICE 2010 2. 
Aktuálne VIDEO : Žilinská synoda 2010 : "Vystúpenie spevokolu Ďatelinky z Dudiniec na II. ECAV dni v Žiline"

SPOMIENKOVÉ EVANJELICKÉ VIDEO POHĽADNICE 2010 3. 
Aktuálne VIDEO : Žilinská synoda 2010 : "Detský spevokol Roľničky na II. ECAV dni v Žiline"
 


SPOMIENKOVÉ EVANJELICKÉ VIDEO POHĽADNICE 2010 2. 
Aktuálne VIDEO : Žilinská synoda 2010 : "Pohľad na II. ECAV dni v Žiline"
 

Reformátor Martin Luther 


 exkluzívne EVANJELICKÉ VIDEO & Wittenberg 2010 
Aktuálne VIDEO : Reformationstag, Wittenberg LutherStadt 31.10.2010
 
 
AKTUÁLNE EVANJELICKÉ VIDEO POHĽADNICE 2010 2. 
Aktuálne VIDEO : CZ ECAV Uhrovec : "Slávnostné služby Božie"
3. október 2010, Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia posvätenia chrámu Božieho v Uhrovci
Slávnostný kazateľ: Mgr. Milan Krivda, biskup ZD, posviacka zvonov a vežových hodín: Mgr. Eva Juríková, seniorka PoS
 
 
EVANJELICKÉ VIDEO POHĽADNICE 2010 1. 
Aktuálne VIDEO : CZ ECAV Uhrovec : "Slávnostné služby Božie"
3. október 2010, Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia posvätenia chrámu Božieho v Uhrovci
Slávnostný kazateľ: Mgr. Milan Krivda, biskup ZD, posviacka zvonov a vežových hodín: Mgr. Eva Juríková, senoirka PoS
 
 

  
 
SPOMIENKOVÉ EVANJELICKÉ VIDEO POHĽADNICE 2010 1. 
Aktuálne VIDEO : Žilinská synoda 2010 : "Necpalské NEZÁBUDKY na II. ECAV dňoch v Žiline"
 
 
Predposledné VIDEO : Vystúpenie detského spevokolu z Trenčianskych Stankoviec
počas Slávnostných služieb Božích pri príležitosti posviacky zborového centra výchovy mládeže, 13.6.2010
 
 
PREHLIADKA SPEVOKOLOV POVAŽSKÉHO SENIORÁTU. 
Prehliadky, 6.6.2010 v Uhrovci, sa zúčastnilo 14 spevokolov, spolu zaznelo 28 piesní. Postupne vám ich všetky prinesieme. Každý deň počnúc, štvrtkom 17. júna 2010, si budete môcť vypočuť dva spevokoly. Po predstavení poslednej dvojice vám ponúkneme možnosť oceniť ten, ktorý sa vám najviac páčil. 
  
 
Reportáž z CZ Istebné - Veľkonočná nedeľa 2010
 
 
 
 

 
Za uplynulé tri mesiace sme navštívili mnoho cirkevných zborov v oboch našich dištriktoch. Zistili sme veľmi radostnú skutočnosť, že vo väčšine z nich panuje pestrý cirkevný život. Mnoho cirkevných zborov má dokonale prepracovaný systém vlastného internetového spravodajstva. Na svojich stránkach pravidelne informujú návštevníkov o aktivitách v zbore. Nové evanjelické spravodajstvo je pripravovanou novinkou na našich stránkach. Jeho úlohou bude mapovať spomínané stránky cirkevných zborov a vybrať z nich pre Vás to najzaujímavejšie. Chceme touto formou poukázať na zaujímavé momenty, udalosti, výročia, vystúpenia a biblické projekty cirkevných zborov ECAV na Slovensku.
 
Podporte naše filmové a spravodajské projekty. Ako? Kúpou DVD Artikulárne kostoly.
 
 
 
Prečo sa naša evanjelická internetová televízia volá "eden"? 
 
Hľadali sme výstižný názov, ktorý by vyhovoval tomuto projektu. Zámerom bolo, aby bol krátky, výstižný, veriacim mnoho hovoriaci a neveriacich neodradiaci. Nebolo ľahké nájsť ho, ale z Božej milosti sa nám podarilo nájsť ho práve od vás, našich fanúšikov. Eden - raj. Miesto krásy, oddychu, načerpania duchovných síl a nádejí. Takíto chceme byť, takýmito nám môžete pomôcť stať sa. Neváhajte a pridajte sa do tvorby našej televízie a podporte ju. 
 
  
Prečo vznikla evanjelická internetová televízia

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na Slovensku. Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera.  Reformačné učenie preniklo na Slovensko v 1. polovici 16. storočia. Zbory, ktoré sa prikáňali k Lutherovmu učeniu a jeho návratu k Biblii, tak vznikali už pár rokov po zverejnení Lutherových výpovedí proti odpustkom v roku 1517. V 2. polovici 16. storočia boli 2/3 obyvateľstva evanjelické.  Na synode v Žiline v roku 1610 sa položili základy samosprávnej organizácie cirkvi. Cirkev existovala s obmedzeniami Šopronských artikul od roku 1681. Oficiálne bola cirkev opäť povolená Tolerančným patentom z roku 1781, ktorý vydal pre Uhorsko cisár Jozef II. Po ňom boli postavené s mnohými stavebnými obmedzeniami dve tretiny evanjelických kostolov v Uhorsku. Úplná rovnosť cirkví pred zákonom nastala až v roku 1848. Liberalizáciu vo vzťahu štátu k evanjelickej cirkvi znamenal i Cisársky patent z roku 1859, ktorý však vyvolal v cirkvi spory známe ako patentálne boje. Vznikom ČSR v roku 1918 sa konštituovala z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku samostatná ECAV na Slovensku. ECAV je zakladajúcim členom Svetového luteránskeho zväzu, Konferencie európskych cirkví a Svetovej rady cirkví. Na Slovensku je ECAV zakladajúcim členom Ekumenickej rady cirkví. Historické obdobie je však za nami. Netreba naň zabúdať, a treba si ho pripomínať, no taktiež treba s nádejou pozerať do budúcnosti. A budúcnosť evanjelickej cirkvi je v modernej dobe. Žijeme vo svete prevratných informačných technológií, vo svete kedy sa zvesti šíria rýchlosťou svetla. To čo bolo pred pár rokmi iba víziou sci-fi je dnes samozrejmosťou. Existujú možnosti, ako prezentovať nový pohľad na život evanjelikov. Súčasnosť však nepochopíme bez chápania minulosti. Preto je aj pohľad do minulosti evanjelickej cirkvi, či pohľad na život a dielo významných evanjelikov veľmi dôležitý. No máme tu súčasnosť a v nej nové výzvy a nové pohľady na pulzujúci život v cirkevných zboroch po celom Slovensku. Chceme sa na tento život pozrieť zblízka a novým, netradičným pohľadom ho predstaviť ostatným. Aj preto vznikla evanjelická internetová televízia.

evanjelická internetová televízia dáva mladým evanjelikom fantastickú možnosť podieľať sa na prezentácii jednotlivých reportáží, ktoré budú postupne prezentované na týchto stránkach. Ak máš záujem vyskúšať si prácu moderátora, toto je tá správna cesta.  


Vsevjednom.cz