Kdo jsmeJsme evangelíci

Evangelická církev patří do skupiny protestantských církví a navazuje na tradice české a evropské reformace. Je společenství lidí, kteří se hlásí ke svobodě svědomí a osobní odpovědnosti před Bohem. Nechce nikomu předepisovat, jak má věřit. Snaží se však lidem cestu k Bohu ukázat. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít.

Pro více informací o naší církvi klikněte na stránky Českobratrské církve evangelické, na portálu Evangnet. nebo koukněte do rubriky Číst dál.

Společně s ostatními křesťany věříme v Boha. Věříme, že On je původcem našeho života, naším smyslem a naší nadějí. Věříme, že je to Bůh lásky, který stojí o každého člověka a příjímá ho nezávisle na jeho schopnostech a skutcích. 

Věříme v Ježíše Krista. Jeho život, tak jak ho poznáváme ve svědectví Bible a především evangelií, je pro nás měřítkem toho, co je dobré a pro dobrý život nosné. Víme, že nedovedeme jednat vždy správně, ale víme také o odpuštění, které umožňuje obnovení našich vztahů – s Bohem a s druhými.

Věříme v Božího Ducha, který mezi námi působí a vytváří společenství – bez rozdílu a bez škatulkování.

Chápeme víru jako cestu, proces. Není neměnnou a neproměnitelnou věcí, ale je něčím živým, reagujícím na osobní zkušenosti, doprovázeným otázkami a také pochybami.

Je na jedné straně osobní věcí, zároveň však něčím, co sdílíme s ostatními, co vyrůstá ze setkání a z rozhovoru, co spojuje s jinými lidmi.

Svou víru čerpáme z rozhovoru s těmi, kteří jsou s námi na cestě, ale i z vyprávění a přemýšlení těch, kteří nás předešli – z textů Bible. Nemáme na život žádný hotový návod, ale pokoušíme se odpovědně se rozhodovat. Svědectví Bible je přitom pro nás orientací, povzbuzením, i kritickým napomenutím.Jsme sborem

... přesně řečeno 2 sbory - Rumburk (s kazatelskou stanicí Česká Kamenice) a Varnsdorf. 

Sbor - to jsou především lidé, lidé různého věku a povolání, lidé, kteří vyrůstali ve víře, ale i lidé, kteří se k ní dostali teprve nedávno a v dospělosti.

Patříme v rámci naši církve rozhodně k těm menším sborům. To má jistě svoje nevýhody, ale umožňuje to individuální přístup. Být členem sboru pro většinu z nás není formální záležitostí, ale spojují nás osobní kontakty.
Členem sboru se člověk stává křtem nebo přístupem z jiných sborů čí církvi. Kolem sboru máme ale i řadu lidí, kteří nejsou členy sboru, kteří se však zúčastní našich akcí – a jsme za ně rádi.

Sborový život – organizační, hospodářský i duchovní – má v odpovědnosti staršovstvo. Schází se zhruba jednou za měsíc. Staršovstvo je voleno jednou za šest let sborovým shromážděním.

Sborové shromáždění se schází pravidelně každý rok a rozhoduje o zásadních věcech týkajících se života sboru, povolává a volí faráře.

Farářem varnsdorfského sboru je Filip Šimonovský, faráři Rumburského sboru Filip Šimonovský a Constance Šimonovská (vždy na půl úvazku). Bydlí se svými třemi dětmi na Rumburské faře.

Vedle faráře zastupuje sbor navenek kurátor/ kuratorka, které staršovstvo volí mezi svými členy. Kuratoři naších sborů jsou Evžen Šmidt za Varnsdorfský sbor a Irena Kubicová za Rumburský.

V rubrice Co se u nás děje najdete podrobnosti o pravidelných a mimořádných akcích v našem sboru, v rubrice Naše "děti" se dozvíte něco o dalších aktivitách a projektech, které vyšly ze sboru a jsou s ním úzce spojené,  jako Církevní mateřská škola Klíček nebo Domeček na Kopečku. Navazujeme na tradice

Evangelické sbory v Rumburku a ve Varnsdorfu jsou poměrně mladé. Byli založeny teprve po 2. Světové válce a to především lidmi, kteří do našeho kraje přicházeli z polského Zelova, kam jejich předchůci (předkové) v 17. stol. jako čeští evangelíci emigrovali. „Zelováci“ sem přinesli tradici Českých bratrů, která se tam předávala od generace ke generaci.

Rumburský sbor však navazuje i na Evangelickou luterskou církev, která tu vybudovala faru a koncem 19. stol. obnovila kostel, původně katolickou kapli Sv. Jana Nepomuckého. Ta se mezitím stala skládkou a dokonce tanečním sálem. Evangelický luterský sbor tvořili hlavně Němci, a tak sbor po roce 1945 zanikl. Chceme jeho dědictví ctít a snažíme se jej připomínat například projektem „Bilá zahrada“.

Víc o historii Evangelického kostela v Rumburku najdete zde.


.

Jak to u nás vypadá


... uvidíte třeba tady.

Můžete si však udělat i svůj vlastní obrazek!

Jste srdečně zváni k účasti na našich akcích. Kromě toho existuje možnost se domluvit s faráři Filipem a Constance Šimonovskými na individuálním setkání čí rozhovoru (viz kontakt).