Naše "děti"‎ > ‎

Projekt "Na úrovni očí"

 http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/cs/funding/erdf/  


Projekt „Na úrovni očí“ podpořila Evropská unie.


 http://www.sn-cz2020.eu/cz/

Číslo projektu.            100306713

Název projektu:           „Na úrovni očí – du und já, ich und ty. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz“

Realizátoři projektu:        Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rumburku, zřizovatel církevní mateřské školy Klíček (Lead partner)   a

                                        Kinderarche Sachsen e. V., zřizovatel církevní mateřské školy Pod duhou v Sebnitz

Doba realizace projektu: září 2017 – srpen 2020

Délka realizace:              36 měsíců

Cílem projektu je prohloubení vzájemné spolupráce a partnerství mezi oběma mateřskými školami, zkvalitnit a rozšířit vzdělávací nabídku českých a německých předškolních dětí, jejich rodičů a pedagogů v přeshraniční oblasti, zvýšit kvalifikaci a sdílet zkušenosti zapojených pedagogů ve výuce předškolních dětí, realizovat společné pohybové, poznávací a tvořivé aktivity za účelem odstraňování bariér užší spolupráce

Obsahem projektu jsou pravidelná setkávání dětí a týmů obou mateřských škol, sdílení zkušeností, vytváření příležitostí pro setkávání rodin. Setkání budou probíhat po dobu tří školních let každý měsíc střídavě v obou školkách. Součástí vzdělávací nabídky jsou společné pohybové, poznávací a tvořivé aktivity zaměřené na sdílení a poznávání tradic a základů jazyka sousedů. V mateřské škole Klíček vznikne přístřešek pro tvořivé aktivity dětí.

Projekt je realizován díky podpoře Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020   


„Na úrovni očí“

Tak zní název česko-německého projektu, který od začátku školního roku 2017/2018 probíhá v naší církevní mateřské školce Klíček. Název pokračuje – „du und já, ich und ty. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk – Sebnitz.“ Děti z naší školky se budou po dobu tří školních let setkávat s dětmi ze školky v Sebnitz, společně si hrát a poznávat základy jazyka sousedů. Na jejich cestách je budou v podobě plyšových maskotů či obrázků doprovázet dva kamarádi – sova a rys, kteří se v lecčem liší, například různou „úrovní očí“, na které se pohybují, a mnohé mají společné, třeba právě bystré oči. 

První společná akce proběhla v září, kdy děti s doprovodem vyrazily na seznamovací setkání se svými budoucími německými partnery a snad i kamarády do jejich školky Pod Duhou (Christliche Kindertagesstätte »Unterm Regenbogen«). Setkání se vydařilo, poznali jsme nové tváře a jména a odvezli si hezké zážitky.

Partnerská školka je pro naše děti zajímavá již svými rozměry, jak ony tak my dospělí zde máme co objevovat. Budova nabízí ve dvou podlažích různé tematické prostory – herny, pracovny, tvořivé a hrací koutky. Rozmanitá je i zahrada se svými hracími prvky a zákoutími. Hlavní je však celková atmosféra školky, kterou vytváří přátelský a vstřícný personál. Právě to bylo spolu s křesťanským zaměřením rozhodujícím důvodem pro výběr partnera projektu.  Hrací a tvořivé možnosti naší církevní školky Klíček se díky projektu brzy rozšíří o přístřešek pro venkovní aktivity dětí, který vzniká rekonstrukcí zahradních kůlen.


Od září do prosince 2017 se uskutečnila čtyři setkání. Německé děti u nás na oplátku zažily atmosféru malého rodinného zázemí se svou intimitou a útulností. Po úvodním ranním kruhu s přivítáním, setkáním sovy a rysa a zpíváním česko-německých písniček pokračuje duchovní a tvořivý program v prostorách kostela a čajovny Na Kopečku. Témata se odvíjejí podle přírodního a církevního cyklu, Díkůvzdání za úrodu, Advent, Vánoce. Těšíme se na další setkání v tomto roce.


Comments