Naše "děti"‎ > ‎

CMŠ KlíčekNa podzim 2013 otevřela své dveře v přízemí evangelické fary v Rumburku Církevní mateřská škola Klíček.

Zřizovatelem je Farní sbor ČCE v Rumburku. Školka má v současné době kapacitu 24 dětí.

Plán zřízení Církevní mateřské školy vycházel ze zájmu řady rodičů o předškolní vzdělávání dětí na základě křesťanských hodnot. Zásadní však je otevřenost všem bez ohledu na církevní příslušnost (či nepříslušnost).

Pro CMŠ Klíček je východiskem křesťanský obraz člověka. Základním kamenem pedagogické práce je proto bezpodmínečné přijetí dítěte a individuální přístup. Všichni jsme různí, každý má svoje vývojové tempo. Každé dítě je se svými silnými i slabými stránkami obohacením pro skupinu. Cílem je dětem pomoci jejich dary objevovat a rozvíjet.

Na pozadí křesťanského obrazu člověka je i integrace důležitým aspektem. Jde nám o to pomoci dětem vzájemně si porozumět, přijímat je s respektem k jejich jinakosti a probudit v nich sociální cítění. Spolu s Farním sborem usiluje školka o zapojení těch dětí do předškolního vzdělávání, které jsou kvůli etnické příslušnosti, sociálnímu postavení rodiny nebo zdravotní situaci znevýhodněné. 

Chápeme svět jako Boží dar, který je lidem svěřen a za který nesou odpovědnost. Probouzet v dětech cit pro krásu přírody je cesta, jak je k takové odpovědnosti vést. Klademe proto důraz na ekologii jak ve vybavení školky, tak v pedagogickém programu.

Další informace najdete na stránkách školky.