Kalendář

13.4.  Zelený čtvrtek
         Pesachová sederová večeře (večeře, kterou Ježíš slavil s učedníky; dle židovského způsobu upraveno pro křesťanské účely), 
         19:00 kostel - čajovna

14.4.  Velký Pátek
         Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně, čtení pašijových textů z evangelií
         8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice, 15:00 Rumburk

15.4.  Bílá sobota 
         Velikonoční divadelní hra
        15:00 Vlčí hora, 19:00 kostelík Rumburk

16.4.  Velikonoční neděle
         Bohoslužby na Velikonoční neděli s vysluhováním svaté Večeře Páně
         8:45 Varnsdorf, 11:00 Č.Kamenice, 15:00 Rumburk - již v kostele!

21.-23.4. Setkání Synodní rady se seniory a sen. kurátory v Sola Gratia

29.4.  Sborový výlet spolu s Jonsdorfskými 
         Nelahozeves muzeum Ant. Dvořáka a plavba lodí po Vltavě

14.5.  Cantate Regionální hudební bohoslužby se čtením povelikonočních evangelijních textů
         15:00 Č.Kamenice; společné pro varnsdorfské i rumburské evangelíky

18.-21.5. Synod ČCE v Praze

27.5.  Brigáda u kostela v Rumburku
         9:00 - 18:00; možno přijít jen na část dne, občerstvení zajistíme

9.6.   Noc kostelů - společná akce sboru a školky Klíček

10.6. Festiválek malého umění - 11.ročník

25.6. Regionální bohoslužby v Rumburku - sborový den evangelíků na Šluknovsku a dětí, rodičů a přátel
        Církevní mateřské školy Klíček
        15:00 v kostele, poté společná oslava na farní zahradě s hrami a táborákem

3.-9.7. CONSONARE - letní pobyt rodin s dětmi

15.-22.7. Tábor JAK - Běleč, tábor pro rodiny s dětmi, vedou manž. Šimonovští a Klímovi

30.7.-5.8. Eibau - tábor pro děti od 8 do 12 let
               vedou: V.Walter, O.Hottmarová, F.Šimonovský

25.-29. / 30.8. Tábor Spolča, 
                      vedou: Z.Zezula, F.Šimonovský, B.Brenner, M.Horák

3.9.   Bohoslužby s požehnáním školákům a uvítáním nových dětí ve školce Klíček
        15:00 kostel v Rumburku, poté oslava a pohoštění na farní a školkové zahradě

22.-24.9. Sborový pobyt rodin s dětmi - RETRO: MAXOV!!!
              (omezená kapacita) vede: F.Šimonovský

1.10.  Ekumenické a regionální bohoslužby Díkůvzdání s Večeří Páně
         10:00 starokatolický kostel Varnsdorf, poté pohoštění na evangelické faře
         (společné bohoslužby pro varnsdorfské, rumburské i kamenické evangelíky)

6.-8.10. Sjezd (nejen) evangelické mládeže - Jablonec nad Nisou

6.-8.10. CONSONARE - podzimní seminář v Liberci spojený se Sjezdem mládeže

11.11. KONVENT Libereckého seniorátu 9:30 fara Liberec