Co se u nás děje


Kroužky a setkávání pro různé věkové skupiny, bohoslužby tradiční i netradiční, hudba, rodinné pobyty, divadlo, výlety ...  - to všechno patří do sborového života.

Řada akcí se koná pravidelně jednou za týden nebo ze čtrnáct dní (viz pravidelné akce), jiné jednou nebo dvakrát do roka (viz mimořádné akce).

Aktuální termíny najdete v kalendáři.

Kromě těchto aktivit je možné se s farářem Filipem Šimonovským a Constance Šimonovskou domluvit na svatebním obřadu, pohřbu, křestní přípravě nebo i individuálním rozhovoru v osobních krizích a otázkách (viz kontakt).