Lillehammer Pinsemenighet

Velkommen til Lillehammer Pinsemenighet sin webside. Her finner du en presentasjon av menighetens virksomhet og andre nyttige opplysninger samt linker til aktuell informasjon.

De bærende verdier for menigheten er vår tro på Jesus Kristus, vårt håp om et evig liv og Guds kjærlighet i våre liv.

Vi ønsker at menigheten skal oppleves nær nok til å bety noe for den enkelte og stor nok til å ha betydning for lokalsamfunnet.
Alle som oppsøker menigheten skal kunne oppleve at de blir møtt med respekt og erfare at vi legger vekt på trygghet.

Vi er lokalisert i Kirkegt. 48, tett ved Lillehammer skysstasjon (klikk her)
Vi vil på det varmeste invitere deg til å besøke oss når det måtte passe. Ta gjerne kontakt med oss ved evt. spørsmål eller for nærmere informasjon.

Hjertelig velkommen!


Siste kunngjøringer

 
 
Google Grupper
Evangeliesalen
Gå til denne gruppen
 
Undersider (1): Kunngjøringer