Welkom op de website van de werkgroep Evangelie Levensnabij. Waar we precies voor staan kan je lezen in onze visietekst.

Met onze werkgroep willen we in de eerste plaats stem geven aan initiatieven die mensen boven zichzelf uittillen in kerk en samenleving vanuit een joods-christelijke traditie.

We doen dit via onze driemaandelijkse nieuwsbrieven, organisatie van ontmoetingsdagen, openlijk wanpraktijken die niet stroken met onze visie in kerk en maatschappij aan te kaarten.