ระบบประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบตรวจประเมินกิจกรรม  7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ระดับกอง
ระดับคณะ
ระดับสำนัก/สถาบัน
ระดับวิทยาเขต


คณะกรรมการทุกคนต้อง เข้าใช้งาน โดย ใช้ บัญชี อินเตอร์เน็ต ที่ทาง มหาวิทยาลัยฯ ออกให้ แก่บุคลากรทุกคน หรือหากท่านใดไม่แน่ใจ สามารถ ดูได้ที่  รายชื่อผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ดังลิงค์ข้างล่างนี้ 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ม.ค. 2560 18:30 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1537 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ม.ค. 2560 18:31 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ม.ค. 2560 18:31 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 22 ม.ค. 2560 18:31 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:18 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:16 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:19 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:16 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 23 ม.ค. 2560 20:17 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ก.พ. 2560 01:43 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน