ระบบประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบตรวจประเมินกิจกรรม  7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ระดับกอง
ระดับคณะ
ระดับสำนัก/สถาบัน
ระดับวิทยาเขต


คณะกรรมการทุกคนต้อง เข้าใช้งาน โดย ใช้ บัญชี อินเตอร์เน็ต ที่ทาง มหาวิทยาลัยฯ ออกให้ แก่บุคลากรทุกคน หรือหากท่านใดไม่แน่ใจ สามารถ ดูได้ที่  รายชื่อผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ดังลิงค์ข้างล่างนี้ 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3360 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ต.ค. 2561 21:01 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1993 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ย. 2560 17:54 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  512 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 11 ต.ค. 2561 21:01 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 8 ต.ค. 2561 00:23 Thaweerat Daengngam
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ย. 2560 18:07 Thaweerat Daengngam
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ก.พ. 2560 01:43 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9167 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1537 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  192 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ย. 2560 18:10 Thaweerat Daengngam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  245 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ย. 2560 18:10 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  580 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3511 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  245 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.ค. 2560 01:49 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน