ระบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เว็บไซต์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบตรวจประเมินกิจกรรม  7ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ระดับกอง
ระดับคณะ
ระดับสำนัก/สถาบัน
ระดับวิทยาเขต


คณะกรรมการที่เข้าใช้งานระบบต้อง เข้าใช้งานโดยใช้บัญชีอินเตอร์เน็ต ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ออกให้ แก่บุคลากร หรือสามารถดูได้ที่  รายชื่อผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ดังลิงค์ด้านล่างนี้ 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1993 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 21 พ.ย. 2560 17:54 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  18 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 6 ก.พ. 2560 01:43 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  439 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ย. 2562 18:43 Pimmada Jomkean
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  343 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ย. 2562 18:43 Pimmada Jomkean
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  36 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 3 พ.ย. 2562 18:42 Pimmada Jomkean
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 มิ.ย. 2563 01:01 Pimmada Jomkean
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  479 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2563 19:52 Pimmada Jomkean
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 4 มิ.ย. 2563 19:52 Pimmada Jomkean
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  9167 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1537 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  249 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  146 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:50 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  192 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 22 พ.ย. 2560 18:10 Thaweerat Daengngam
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  245 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 16 พ.ย. 2560 18:10 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:12 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3360 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:12 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  512 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:12 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  17 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:12 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  580 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3511 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  245 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:51 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  8220 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 5 ก.ค. 2560 01:49 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3298 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:15 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  470 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:14 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  478 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 25 มิ.ย. 2562 20:26 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3491 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:07 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  247 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:07 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  173 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:09 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  552 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:06 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  374 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 29 เม.ย. 2562 20:09 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  81 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  95 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  114 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  67 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  66 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  87 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  92 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  90 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  83 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  96 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  78 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  82 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 30 เม.ย. 2560 20:48 งานประกันคุณภาพและประเมินผล สวท. มทร.อีสาน