Evaluare

Scopul Evaluarii

 • Vanzare, cumparare, investitie
 • Despagubiri
 • Impozitare cladiri pentru persoane fizice si persoane juridice (raportare financiara - contabila) si administrație (CL, CJ, alte autorități)
 • Faliment / Insolventa
 • Urmarire investitie in curs

Active evaluate: proprietati imobiliare si utilaje, bunuri, echipamente

Proprietati imobiliare:

Procedura:

Procedură este descrisă sumar de următoarele etape menţionate dintre care unele pot fi simultane:

1. Contactaţi-ne şi comunicaţi-ne care este scopul si ce anume doriti să estimati

2. Stabilirea datelor preliminare ce stau la baza relaţiilor contractuale (termene, onorarii, alte precizări specifice) şi realizarea formelor de forma şi fond între părţi.

3. Furnizarea actelor necesare realizării evaluării şi întocmirii raportului de evaluare

4. Inspecţia activului/activelor (proprietate, bunuri, etc).

5. Întocmirea raportului de evaluare/opiniei sau alte documente convenite.

6. Predarea raportului, explicaţii şi consultanta post evaluare şi finalizare obligaţiilor contractuale asumate.

Legislaţie:

Evaluarea activelor în România se poate efectua doar de evaluatori ANEVAR aşa cum este precizat în legislaţia specifică Legea 99/2013.

Alte precizări:

Procedura de evaluare în cadrul expertizelor judiciare diferă faţă de cea menţionată mai sus şi este reglementată de Codul Civil, Codul Penal.

Certificări, calificări:

Evaluatorii care lucrează în cadrul societăţii, sunt membrii ANEVAR, validaţi şi de către Ministerul Justiţiei că experţi judiciari, au cunoştinţe profesionale de cel mai înalt nivel beneficiind de cursuri, examinări şi certificări şi sunt cuprinşi în programul de asigurare profesională în condiţiile legii.

Standarde, regulamente:

În procesul de evaluare se folosesc standardele de evaluare SEV 2015/IVS dar în funcţie de tipul evaluării şi alte tipuri de standarde: IAS, IFRS. Evaluările se realizează cu respectare Regulamentelor ANEVAR. Rapoartele judiciare se întocmesc în baza cerințelor instantelor cu respectarea obiectivelor acestora.

 • Terenuri (agricole inclusiv luciu de apă, industriale, rezidenţiale, etc
 • Clădiri destinaţie rezidenţială şi anexe ale acestora (case, apartamente, blocuri, anexe gospodăreşti, etc)
 • Hale industriale, de logistică şi anexele acestora - inclusiv platforme, alte construcţii speciale, de infrastructură), platforme industriale etc
 • Spaţii comerciale inclusiv complexe comerciale
 • Spaţii de birouri şi anexele acestora
 • Clădiri şi construcţii speciale: construcţii subterane, instalaţii aferente acestora, căi de acces, construcţii edilitare speciale,
 • Investiţii în curs de execuţie

Utilaje, bunuri, echipamente:

 • Utilaje agricole sau industriale
 • Mijloace fixe
 • Vehicule de orice fel şi anexe sau componente ale acestora
 • Linii tehnologice
 • Birotica, mobilier
 • Stocuri