Ortografia eta hiztegi batua

Ariketak 

KONTSULTARAKO BALIABIDEAK

Laburtzapenak

Laburdurak

Siglak

"A" itsatsia

"H"dun hitzak

"H" letrarekin ohiko akatsak

Puntuazioa

Maiuskulen erabilera

Maileguen idazkera

Helbideak

ORTOGRAFIA LANTZEKO ARIKETAK

HIZTEGI BATUA LANTZEKO ARIKETAK

 

* Hiztegi Batuko ZENBAIT HITZ  (ohiko akatsen bilduma hiztegi aldetik)