H letra (ohiko akatsak)

Euskal Gramatika Osoa, Ilari eta Entzi Zubiri (89. orr.) 

 

"H"rik ez duten hitzak "H"z idaztea eta alderantziz:

*orma

horma (pareta / izotza)

*anka

hanka

*hospital

ospitale

*hatzazal, hazazkal

atzazal, azazkal (baina, hatz)

*hatzamar

atzamar (baina, hatz)

*hazkura

azkura (baina, hazka egin)

*harbel

arbel

* hauzo

auzo

* hibai

ibai

*halabaina

alabaina

*ihauteriak

inauteriak

*ihaz

iaz

*zihur

ziur

 Bokal arteko "H"a okerreko lekuan jartzea:

*sahiestu

saihestu

*lehio

leiho

*leohi

lehoi

*ohial

oihal

*ohiu

oihu

*leihaketa

lehiaketa (lehia-tik)

*lehiatila

leihatila (leiho-tik)