Boz-gorako irakurketarako aholkua
 

BOZ-GORAKO IRAKURKETARAKO AHOLKUA


AHOLKUAK
 • Kontuan izan entzuleak ez duela irakurriko, zuk esandakoa entzun baizik.
 • Irakurri beharrekoa ulertu.
 • Testua aurretik irakurria eta ozen irakurtzeko prestatua izan.
 • ahoskera eta ozentasuna zaindu, egokitu.
 • Irakurri behar duzuna zure egin, sinetsi.
 • Doinu aldaketak erabili esalditik esaldira, ulergarritasuna eta atentzioa lortzeko.
 • Ahotsa ez dadila beherantz atera, hartzaileari begiratu.
 • Bereziki motel irakurri.
 • Puntuazio ikurrak etenaren eta doinuaren bidez adierazi.
 • Naturaltasuna bilatu; zure doinua gorde.
PROZESUA
 • Testua irakurri isilean.
 • Berriro irakurri hitz ezezagunak eta zalantzazkoak azpimarratuz.
 • Zalantzak argitu eta hitz ezezagunak begiratu testuaren mezuaz ondo jabetzeko.
 • Bozgora irakurri zailtasunaz ohartzeko.
 • Ahoskerari dagozkion lotura, bustidura eta abar markatu.
 • Hitzen azentua eta diptongoak markatu.
 • Puntuazio-marken funtzioari erreparatu eta haien tonu aldaketa markatu.
 • Perpaus nagusi eta menpekoen arteko harremanaz ohartu eta etenaldiak seinalatu, sintagmaren osotasuna errespetatuz.
 • Galdegaia seinalatu aditzarekin batera esateko.
 • Bigarren irakurraldi ozena egin seinalatutako ohar guztiak kontuan hartuz.
 • Bortxazko irakurketa ozena egin (mihia eta ahoskera zailduko duen zerbait jarriz ahoan; boligrafoa, adibidez).
 • Ahots gorako azken irakurketa, egoerarako egokiena den tonua erabiliz.