Argudio testuaren balorazio taula
 

jakintza

ARGUDIO TESTUAREN BALORAZIOA

Eskema eta testuaren arteko lotura (0-1)

Aurkeztutako eskema eta testua bat datoz (1)

Aurkeztutako eskemak eta testuak ez dute erabateko loturarik. (0,5)

Testuak ez du emandako eskema jarraitu (0)

Artikuluaren edukia eta antolaketa (0-2)

Sarrera, garapena eta ondorioak/ bukaera azaltzen dira. Antolatua dago edota edukia landuta dago

Oso ongi (2)

Ongi (1,5)

Erdizka (1)

Kaskarra (0,5)

Oso kaskarra edota antolaketarik gabe. Landu gabe. (0)

Estiloa: (0-1)

Jariotasunik gabe: ideien arteko lotura falta, egitura sinpleegiak, esaldi laburregiak, adizki sinpleak, esaldiak bukatu gabe, hiztegi urria…

Oso ona (1)

Ona (0,5)

Oso kaskarra (0)

Antolatzaileak: (0-1)

Testuari kohesioa emateko erabilitako antolatzaileak.

Antolatzaileak eta lokailuak behar bezala erabili ditu. (1)

Antolatzaile batzuk erabili ditu (0,5)

Ez du antolatzailerik erabili (0)

Zuzentasuna: (0-2)

Deklinabidea ( mutiletaz ) , aditza, morfologia (baino/baina), sintaxia (erdarakada ugari egituretan…)

Akatsik gabe (2)

Akats gutxi batzuk (1,5)

Erdizka (1)

Zuzentasun falta (0,5)

Akatsez josia (0)

Ortografia: (0-1)

Akatsik gabe (1)

Akats gutxi batzuk (0,5)

Akatsez josia (0)

Puntuazioa: (0-1)

Koma, puntu eta koma, bi puntu, puntua, eten-puntuak…

Akatsik gabe (1)

Akats batzuk (0,5)

Akatsez josia (0)

Itxura (0-0,5)

Zuriuneak, marjinak, letra ulergarria, garbitasuna…

Oso ona edo ona (0,5)

Kaskarra edo oso kaskarra (0)

Luzera (0-0,5)

Egokia (0,5)

Luzeegia/ Motzegia (0)

Aurreko guztia kontuan izanik, balioetsi artikulua 1etik 10era :
Egilea:                                                     Testua: