Ahoz aritzeko zer zaindu
 

AGERBIDEA:

 • BOZ-GORAKO IRAKURKETA
 • IRRATI ETA TELEBISTAKO ESATARIA
 • AHOZKO EKINTZA ANTOLATUA
 • AHOZKO BAT-BATEKO EKINTZA

 

PARAMETROAK:

 • NOR ZAREN
 • NOREKIN ARI ZAREN
 • NON ARI ZAREN
 • ZERTAZ ARI ZAREN
 • ZER ESANGO DUZUN
 • ZEIN DEN HELBURU

 

smile ENTZULEA
smile EGOERA
smile HELBURUA
smile HIZLARIA

 


smile ENTZULEA

 • Adina
 • Ezaugarri nagusiak
 • Gaiaren ezagutza maila
 • Egoera, erosotasuna (lekua eta bere antolaketa, goxotasuna, hotz-beroa...)
 • Konplizitate maila
 • Hizkuntza maila

smile EGOERA

Hiztunaren eta entzulearen kokapena (aurrez aurre, eserita/zutik, hurbil/urrun, taldean/bakarrik...)

 • Lekuaren ezaugarriak (itxia/irekia, soinua, mugimendua, argitasuna, dekorazioa, antolaketa...)
 • Elkar ezagutze maila
 • Den ordua eta duten denbora
smile HELBURUA
 • Ezagutzak azaltzea
 • Berriak ematea
 • Irrika sortzea, motibatzea
 • Ludikoa, ongi pasatzea
 • Eztabaidatzea edo eztabaida sortzea
 • Sentimendu bat sortzea (beldurra, tristura, poza, erakargarritasuna, lilura, errespetua, miresmena, maitasuna, gorrotoa, desioa...)
 • Denbora betetzea
smile  HIZLARIA

                                  A. AHOTSA
 • Ozentasuna
 • Ahoskera
 • Doinua(k)
 • Tinbrea(k)
 • Abiadura
                               B. HIZKUNTZA
 • Erregistroa
 • Errepikapenak
 • Tema/rema (informazio ezaguna eta berria)
 • Komodinak, trantsizioak
 • Zuzentasuna (morfosintaktikoa, lexikala, testuala)
 • Egokitasuna (morfosintaktikoa, lexikala, testuala)
 • Ideien antolaketa
                                 C. KINESIA
 • AURPEGIA:
  • Begirada
  • Ahoa entzulearenganantz
  • Keinuak
 • GORPUTZA:
  • Itxura
  • Arropa
  • Kokapena
  • Jarrera
  • Keinuak
  • eskuak
  • Mugimenduak