Gertaerak
 

Narrazio-testuetan kontatzen diren gertaera nagusiak bat edo gehiago izan daitezke. Gertaera edo ekintza horien uztarketak eratzen du narrazioaren hezurdura.

Narrazio-mota eta luzeraren arabera, beti ere, gertaera nagusien haritik "bigarren mailako gertaerak" ere kontatzen dira.