Nieuws

lezing 16 juni '17 : De Hemel in Kaart door Robert Wielenga

Geplaatst 13 mrt. 2017 11:53 door Euroster Rotterdam   [ 15 mrt. 2017 09:14 bijgewerkt ]


Dankzij het sterrenkundig onderwijs en onderzoek in Utrecht heeft deze universiteit in de afgelopen eeuwen een grote collectie sterrenkundige kaarten verzameld, die tot één van de omvangrijkste en meest volledige van Nederland gerekend mag worden. Deze rijke collectie vormt het uitgangspunt van deze lezing. Aan de hand van oude hemelkaarten ontdekken we wie de naamgevers waren van de sterrenbeelden. We gaan op zoek op oude maankaarten naar het vrouwengezicht in de maan. En pamfletten van bijzondere hemelverschijnselen, zoals zonsverduisteringen, blijken informatief voor zowel de astronoom als voor de leek.

Robert Wielinga (1962) is al sinds zijn 10e verzot op het heelal.  Hij is docent Natuurkunde in Utrecht en actief voor de sterrenwacht Sonnenborgh en voor de Sterrenkundige Kring Minnaert (afdeling van de KNVWS) in die stad. Hij was medeoprichter en bestuurslid van de European Association for Astronomy Education (EAAE). Voor zijn verdienste voor sterrenkunde-educatie en -popularisatie is de planetoide 12644 Robertwielinga naar hem vernoemd.

Lezing 17 maart '17 Jacob Kuiper: Extreem weer en klimaat Nederland en elders.

Geplaatst 24 feb. 2017 11:58 door Euroster Rotterdam   [ 24 feb. 2017 12:15 bijgewerkt ]

J
acob Kuiper is sinds 1978 werkzaam op het KNMI. Vanaf 1991 werkt hij als hoofdmeteoroloog bij de sectie lu
chtvaart van het KNMI in De Bilt. Naast het schrijven van boeken over weer- en sterrenkundige zak
en is hij een groot liefhebber van tuinieren, fotograferen, ballonvaren en het reizen naar verre streken als er bijvoorbeeld bijzondere dingen gebeuren, zoals een zonsverduistering of extreme weergebeurtenissen. Als freelance journalist was hij tussen 2009 en 2012 meerdere malen bij Space Shuttle lanceringen aanwezig op Cape Canaveral in de Verenigde Staten. Op meteorengebied was hij betrokken bij publicaties in Nature en Science over asteroïde 2008 TC-3 (Sudan) en de Tsjeljabinsk vuurbol (Febr. 2013).
Het lijkt wel of de natuur steeds vaker van slag is, stormen, sneeuwval, hitte en overstromingen.  Klimaatverandering, broeikaseffect, al snel worden deze begrippen erbij gehaald om de weerextremen te verklaren. Of dat altijd terecht is, is de vraag. Een aantal van deze gebeurtenissen gaan we nog eens nader bekijken. Zaken die vaak zeer opmerkelijk in beeld zijn gebracht. We kijken hoe de weerkundigen proberen het wereldklimaat te reconstrueren.
*Kunnen we met de zwaarste computermodellen het klimaat voor de komende 100 jaar al nauwkeurig berekenen of zitten er nog vele adders onder het weerkundige gras?
*Wat is de rol van de mens bij de opwarming en is die wel zo duidelijk bekend?
Het zijn allemaal vragen die we op deze bijeenkomst de revue laten passeren.

21 april 2017 lezing drs. Robert de Jong Relativiteit voor Dummies.

Geplaatst 13 feb. 2017 08:24 door Euroster Rotterdam   [ 24 feb. 2017 12:11 bijgewerkt ]

Robert de Jong studeerde in 1988 in Utrecht astronomie.  Hij is werkzaam in ICT en  zeer  actief voor vereniging ASTRA ALTERIA.

Een lezing door hem is voor onze leden altijd altijd zeer de moeite waard. Als wetenschapper interesseert hij zich voor theorieën die niet direct tot de mainstream behoren.  Hij zal deze avond voor onze Eurosterren uit de doeken doen hoe hij de relativiteitstheorie van Einstein  beschouwt. Hij zal laten zien hoe de relatie tussen licht, ruimte, tijd, gravitatie, massa, energie en onze waarneming zich enigszins kan  laten begrijpen door ons beperkte  mensenverstand.   http://www.astraalteria.nl/

Lezing 20 januari 2017 Rob van Gent, Christiaan Huygens

Geplaatst 30 dec. 2016 05:03 door Euroster Rotterdam   [ 30 dec. 2016 05:35 bijgewerkt ]


 De veelzijdige Christiaan Huygens hield zich bezig met o.a. wiskunde, mechanica, optica, instrumenten, klokken, kijkers en sterrenkunde.  Zijn sterrenkundige ontdekkingen en publicaties gaven hem veel roem in zijn tijd en ook nu nog weten velen dat hij als eerste  de juiste verklaring gaf voor de ringen van Saturnus. In deze lezing worden  zijn waarnemingen, denkbeelden en publicaties uitgelicht. Huygens droeg actief bij aan het ontwikkelen van de telescoop. Veel later zou hij  voor een lekenpubliek  beschrijven hoe hij dacht over buitenaards leven in zijn  Kosmotheoros. Ook vond hij vele praktische toepassingen voor tijdmeting en lengtebepaling op zee.
Rob van Gent werkt voor het Mathematisch Instituut Utrecht, geschiedenis van de toegepaste wis- en sterrenkunde.
: http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/  

Lezing 16 december. Hoe werkt een astronoom? door Prof. J.G.L.M. Lamers

Geplaatst 30 nov. 2016 22:33 door Euroster Rotterdam   [ 30 nov. 2016 23:02 bijgewerkt ]

Het Astronomisch Instituut Universiteit van Amsterdam Sterrenkunde heeft de laatste decennia een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Dit komt voornamelijk door de technische vooruitgang: satellieten in de ruimte, reusachtige telescopen op hoge bergtoppen, uiterst gevoelige camera’s en zeer slimme instrumenten om het licht van sterren en melkwegstelsels te ontrafelen. Daarbij moeten we ook niet de ontwikkeling van snelle computers vergeten, die het mogelijk maken om al die gegevens te analyseren. We kunnen met computers ook modellen maken van bijvoorbeeld het inwendige van sterren of van botsende melkwegstelsels. In deze voordracht zal ik laten zien hoe astronomen deze nieuwe mogelijkheden benutten en wat voor soort onderzoek we er mee kunnen doen. Ik bespreek de grote nieuwe telescopen op de wereld, hoe ze gemaakt zijn en wat ze kunnen. Daarbij komen veel bijzondere opnamen voorbij van bijvoorbeeld de Hubble Ruimte Telescoop en van de Europese Very Large Telescope in Chili. Ik vertel ook over de menselijke kant van sterrenkundig onderzoek. Hoe is het om met grote telescopen in Chili te werken? Wie beslist er eigenlijk over de verdeling van de waarnemingstijd en wat er waargenomen gaat worden? En als je de waarnemingen eenmaal hebt, hoe verwerk je die dan? En het allerbelangrijkste natuurlijk: wat leren we ervan? De lezing bevat veel mooie en bijzondere opnamen en is begrijpelijk voor iedereen.18 november: dr. R. Tilanus, Einstein's schaduw : een foto van een zwart gat!

Geplaatst 27 okt. 2016 11:58 door Euroster Rotterdam   [ 27 okt. 2016 12:03 bijgewerkt ]

 Dr. Remo Tilanus, astronoom bij Leiden Observatory en de Department of Astrophysics van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Recente ontwikkelingen in sub-mm astronomy, zoals de grote nieuwe ALMA telescoop in Chili en gevoeligere sub-mm ontvangers, leiden tot een realistische verwachting dat we binnen de komende jaren in staat zullen zijn om een direct beeld te kunnen maken van Sgr A*, het super-zware Zwarte Gat in het centrum van ons Melkwegstelsel. In deze lezing zal ik vertellen hoe we dat zullen gaan doen en wat we denken te zullen zien aan de hand van bestaande waarnemingen van het galactische centrum en nieuwe simulaties van Sgr A*.

 

Van sterren in een baan rond het zwarte gat weten we dat er een hoeveelheid van 4 miljoen zons-massas is in een gebied kleiner dan het zonnestelsel, maar dat (bijna) onzichtbaar is in het optisch en infrarood. Al sinds 50 jaar zien we daar wel een heldere radiobron, maar door het interstellaire medium alleen als een wazige lamp in de mist. Op een golflengte van 1 mm of kleiner wordt het interstellaire medium transparant en met een toekomstig ´Very Long Baseline Array´ met telescopen op verschillende continenten en van de Zuid-Pool tot Hawai, zullen we ook het oplossend vermogen hebben om Sgr A* in werkelijk in beeld te brengen. Wat we zullen zien weten we natuurlijk niet, maar geavanceerde modellering suggereert een ring van licht met daarbinnen een donkere silhouet en een helder punt aan de kant waar het verhitte materiaal rond het zwarte gat naar ons toe beweegt. Een dergelijke foto zou het bestaan bevestigen van een 'event horizon' en dus ook van zwarte gaten. Sinds Schwarzschild iets meer dan 100 jaar geleden, binnen maanden dat Einstein zijn Algemene Relativiteitsleer publiceerde,  het hypothetische bestaan van zwarte gaten afleidde, heeft alleen die mogelijkheid al belangrijk bijgedragen aan een fundamenteel begrip van het Universum waarin we leven.

Dr. Remo Tilanus, astronoom bij Leiden Observatory en de Department of Astrophysics van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 Allegro program manager

Project manager Event Horizon Telescope & BlackHoleCam  

 

Lezing 21 oktober 2016 : Prof. Sander Bais 'Keerpunten in de wetenschap'

Geplaatst 7 sep. 2016 10:37 door Euroster Rotterdam   [ 12 okt. 2016 03:23 bijgewerkt ]

P
rof. dr. ir. F.A. (Sander) Bais werd wereldvermaard als theoretisch natuurkundige. Schreef o.a. Kwanta, kwinkslagen en
kwakzalverij en Keerpunten, momenten van waarheid in de natuurwetenschapBehalve enorme theoretische kennis van deeltjes en velden heeft hij ook een scherpe ironisch blik op de praktijk van  wetenschappelijk onderwijs, politiek en media.   De theoretische fysica heeft zich door de eeuwen ontwikkeld, en ontwikkelt zich nog steeds. De wetenschap  van mens en kosmos doorloopt talloze stadia, schept vele uiteenlopende vakgebieden en specialismen.   Wetenschap in onze tijd berust op  de schouders van vele serieuze  natuurvorsers.  Zonder hun verbeeldingskracht en hun moed om  tegen gevestigde meningen  in te gaan zou menselijke kennis  vastgelopen  zijn in  dogmatisme en geloofswillekeur  ten aanzien  van de relatie tussen  mens en kosmos.  Bais pleit in zijn boek  voor een creatieve wetenschap, een voortschrijdende ontmythologisering van de kosmische realiteit die  " zichzelf bewust wordt".  "Wetenschap drijft op verwondering en integriteit, op een onstuitbaar verlangen de waarheid te leren kennen.....Kennis genereert bewustzijn en bewustzijn genereert redelijkheid en redelijkheid biedt h
oop
en lotsverbetering van het individu. (cit.  pag. 211 Kwanta, Kwinkslagen en kwakzalverij, S.Bais.) "
 

 Prof. F.A. Bais
 
 Institute for Theoretical Physics
Institute for Interdisciplinary Studies
University of Amsterdam
Science Park 904
Postbus 94485
1090 GE Amsterdam
and  Santa Fe Institute
Santa Fe
, NM
USA   URL: https://staff.fnwi          
 
 

Lezing 15 april 2016 Arno Hol: Astronomiche gebeurtenissen....

Geplaatst 24 feb. 2016 02:40 door Euroster Rotterdam   [ 24 feb. 2016 02:53 bijgewerkt ]


Arno Hol is als amateurastronoom al ruim 30 jaar lid van de vereniging Christiaan Huygens. Hij is in het bezit van een C8 sterrenkijker en Super Polaris opstelling en maakt tijdens heldere nachten foto’s met een daaraan gekoppelde en gemodificeerde digitale camera.
Het jaar 2015 is een jaar met opmerkelijk veel astronomische gebeurtenissen en wetenschappelijke ontdekkingen. Veel zijn vooraf aangekondigd of voorspeld bijvoorbeeld de sterrengids 2015, of via internet en andere media. Echter, een aantal gebeurtenissen en ontdekkingen kwamen zelfs voor wetenschappers onverwachts.
Dat toont weer eens aan dat het heelal en ons zonnestelsel voortdurend in beroering is en dat de mens daar geen enkele invloed op heeft. Tijdens deze lezing passeren de belangrijkste van die astronomische ontdekkingen en gebeurtenissen van 2015 de revue en de lezing wordt ondersteund met foto’s en video’s. 

20 mei 2016 Lezing Jean Pierre de Bont Cern.

Geplaatst 17 jan. 2016 04:12 door Euroster Rotterdam   [ 17 jan. 2016 11:11 bijgewerkt ]

Jean-Pierre De Bont  is 1e graad bevoegd natuurkundedocent op het Mill-Hillcollege in Goirle.  In september 2014 heeft hij deelgenomen aan het ‘Dutch Teacher Programme’ van CERN. In die 4 dagen heeft hij intensief kennis genomen van de werkzaamheden en verbluffende experimenten in Geneve. Naar aanleiding daarvan maakte hij een presentatie om wat meer uitleg te kunnen geven over wat daar gebeurt. Zijn lezing gaat grofweg over drie onderdelen:
  • De principes achter versnellen en afbuigen van geladen deeltjes. Hierbij valt ook aan zonnewind en Noorderlicht te denken. Maar vooral ook: hoe gaat dat in CERN?
  • De principes van het detecteren van deeltjes en straling. Hier staat hij ook kort stil bij het HiSPARC project waarbij scholen en instituten een netwerk van muon-detectoren vormen. Ook hier weer: hoe gaat dat in CERN?
  • Het nut van de ontwikkelingen bij CERN: spin-off.      www.mill-hillcollege.nl/?page_id=13862      
  • Lezing 18 maart 2016 door omstandigheden afgelast, later datum nog niet bekend.

    Geplaatst 17 jan. 2016 04:06 door Euroster Rotterdam   [ 15 mrt. 2016 12:36 bijgewerkt ]


    1-10 of 104