Nieuws

Lezing 19 januari 2018 Alex Scholten.. Saturnus Lord of the Rings....

Geplaatst 22 sep. 2017 10:36 door Euroster Rotterdam   [ 22 sep. 2017 11:24 bijgewerkt ]

Alex Scholten is al bijna 40 jaar actief als amateursterrenkundige, zijn belagstelling gaat uit naar kometen, meteortieten en sterrenstelsels, hij is voorzitter van de Nederlandse kometenvereniging te Bussloo. 

De planeet Saturnus is een prachtig object voor waarneming. Het is een planeet met een  gasachtige atmosfeer. Satunus  met de vele ringen en een aantal manen waaronder TITAN die door Christiaan Huygens voor het eerst werd ontdekt, alsmede  maan ENCLEADES.  Door het Cassini project is  ons een aantal wonderlijke verschijnselen duidelijker geworden en blijkt dat de ring van Saturnus  bestaat uit heel veel erschillende ringen met elke een eigen samenstelling en karakter.   Saturnus vormt in ons zonnestelsel The Lord of the Rings.   .
 http://www.volkssterrenwachtbussloo.nl/content/saturnus-lord-rings-0

15 december 2017 Lezing: Govert Schilling Gravitatiegolven.

Geplaatst 22 sep. 2017 10:34 door Euroster Rotterdam   [ 23 sep. 2017 01:00 bijgewerkt ]

  
Govert Schilling, welbekend bij alle sterrenvrienden zal deze laatste lezing  in 2017 voor ons verzorgen. Hij zal spreken over zijn laatste boek dat handelt over  golven  die zich in het universum voortplanten nadat  z.g. zware gaten met elkaar in botsing komen.\

Schilling is wetenschapsjournalist en publiceerde vele boeken over sterrenkunde en ruitmeonderzoek Hij werkte samen met Wubbo Ockels en er werd een planetoide naar hem genoemd,ook onting bij onderscheidingen prijzen.http://www.allesoversterrenkunde.nl/actueel/nieuws/

17 november: Lezing Edwin Mathlener Supernovae

Geplaatst 22 sep. 2017 10:19 door Euroster Rotterdam   [ 23 sep. 2017 08:54 bijgewerkt ]

In het Universum is alles aan verandering onderhevig,  meestal uiterst traag maar soms  ogenschijnlijk spontaan. Reeds in de oudheid zagen astronomen  plots een ster opvlammen, waaraan dan vaak mystieke betekenis werd gegeven. Maar in onze tijd weten we dat sterren  gasbollen   zijn, onderhevig aan  energieprocessen.  Het grootste deel van hun bestaan verbranden sterren waterstof.  Als de waterstof in hun kern opraakt zwelt een ster plots op tot een rode reus. De minder zware rode reuzen (ca. 8 x de massa van onze zon) verliezen snel hun massa en krimpen ineen tot witte dwerg. De  zwaardere exemplaren exploderen echter plots  als supernova en krimpen als neutronenster of zwart gat. In  1987  werd voor het eerst in de Grote Magelhaense wolk  een super nova waargenomen  nadat men daarvoor  een ster had bestudeerd die zich afwijkend gedroeg  als een blauwe superreus.  Thans  zijn astronomen  nieuwsgierig op zoek naar het bestaan van onbekende klassen van supernovae, hypernovae en z.g. gammabursters   

20 oktober Lezing: Huub Mizee Hoe komt een weerbericht tot stand?

Geplaatst 22 jul. 2017 11:26 door Euroster Rotterdam   [ 23 sep. 2017 01:02 bijgewerkt ]


Huub Mizee  is bekend bij velen als de weerman van Omroep West. Het Aardse  klimaat heeft veel invloed op ons weer, maar ook kosmische invloeden tonen zich wetenschappelijk meetbaar aan ons. Mizee zal ons deze avond haarfijn uit de doeken doen hoe  de dagelijkse weerberichten tot stand komen.


https://www.omroepwest.nl/media/21553/Het-weer-met-Huub-Mizee-droog-en-zon


15 september '17 Lezing Carlo Jenniskens: Maanstructuren in 3D, animaties

Geplaatst 22 jul. 2017 10:42 door Euroster Rotterdam   [ 30 sep. 2017 07:07 bijgewerkt ]

 Carlo Jenniskens, is optometrist en daarnaast voorzitter van de KNVWS West-Brabant. 

De Maan is de natuurlijke satelliet van de Aarde en het meest nabije hemelobject dat we  met het blote oog goed kunnen waarnemen. De belangrijkste structuren van de Maan worden besproken, maar ook  details die met grote telescopen zijn te zien. In het verleden werden grote kraters als zeeën benoemd. Het maanoppervlak  vertoont grillige structuren in het licht van terminatorbewegingen.  Ook zal de achterkant van de Maan worden “belicht”, het zogenaamde liberatie-effect.

Aan de hand van  3D animatie zal de spreker ons maanstructuren tonen en kunnen we ons  een heldere voorstelling maken van de  dimensies daarvan.  We kijken ook naar de landingsplaatsen van de Apollo’s, en gebruiken zoekkaarten om deze gebieden te vinden.                             http://www.knvws-west-brabant.nl/?page_id=13 

lezing 16 juni '17 : De Hemel in Kaart door Robert Wielenga

Geplaatst 13 mrt. 2017 11:53 door Euroster Rotterdam   [ 23 sep. 2017 01:09 bijgewerkt ]

Dankzij het sterrenkundig onderwijs en onderzoek in Utrecht heeft deze universiteit in de afgelopen eeuwen een grote collectie sterrenkundige kaarten verzameld, die tot één van de omvangrijkste en meest volledige van Nederland gerekend mag worden. Deze rijke collectie vormt het uitgangspunt van deze lezing. Aan de hand van oude hemelkaarten ontdekken we wie de naamgevers waren van de sterrenbeelden. We gaan op zoek op oude maankaarten naar het vrouwengezicht in de maan. En pamfletten van bijzondere hemelverschijnselen, zoals zonsverduisteringen, blijken informatief voor zowel de astronoom als voor de leek.

Robert Wielinga (1962) is al sinds zijn 10e verzot op het heelal.  Hij is docent Natuurkunde in Utrecht en actief voor de sterrenwacht Sonnenborgh en voor de Sterrenkundige Kring Minnaert (afdeling van de KNVWS) in die stad. Hij was medeoprichter en bestuurslid van de European Association for Astronomy Education (EAAE). Voor zijn verdienste voor sterrenkunde-educatie en -popularisatie is de planetoide 12644 Robertwielinga naar hem vernoemd.

Lezing 17 maart '17 Jacob Kuiper: Extreem weer en klimaat Nederland en elders.

Geplaatst 24 feb. 2017 11:58 door Euroster Rotterdam   [ 23 sep. 2017 01:11 bijgewerkt ]

J
acob Kuiper is sinds 1978 werkzaam op het KNMI. Vanaf 1991 werkt hij als hoofdmeteoroloog bij de sectie lu
chtvaart van het KNMI in De Bilt. Naast het schrijven van boeken over weer- en sterrenkundige zak
en is hij een groot liefhebber van tuinieren, fotograferen, ballonvaren en het reizen naar verre streken als er bijvoorbeeld bijzondere dingen gebeuren, zoals een zonsverduistering of extreme weergebeurtenissen. Als freelance journalist was hij tussen 2009 en 2012 meerdere malen bij Space Shuttle lanceringen aanwezig op Cape Canaveral in de Verenigde Staten. Op meteorengebied was hij betrokken bij publicaties in Nature en Science over asteroïde 2008 TC-3 (Sudan) en de Tsjeljabinsk vuurbol (Febr. 2013).
Het lijkt wel of de natuur steeds vaker van slag is, stormen, sneeuwval, hitte en overstromingen.  Klimaatverandering, broeikaseffect, al snel worden deze begrippen erbij gehaald om de weerextremen te verklaren. Of dat altijd terecht is, is de vraag. Een aantal van deze gebeurtenissen gaan we nog eens nader bekijken. Zaken die vaak zeer opmerkelijk in beeld zijn gebracht. We kijken hoe de weerkundigen proberen het wereldklimaat te reconstrueren.
*Kunnen we met de zwaarste computermodellen het klimaat voor de komende 100 jaar al nauwkeurig berekenen of zitten er nog vele adders onder het weerkundige gras?     *Wat is de rol van de mens bij de opwarming en is die wel zo duidelijk bekend?
Het zijn allemaal vragen die we op deze bijeenkomst de revue laten passeren.

21 april 2017 lezing drs. Robert de Jong Relativiteit voor Dummies.

Geplaatst 13 feb. 2017 08:24 door Euroster Rotterdam   [ 23 sep. 2017 01:10 bijgewerkt ]

Robert de Jong studeerde in 1988 in Utrecht astronomie.  Hij is werkzaam in ICT en  zeer  actief voor vereniging ASTRA ALTERIA.

Een lezing door hem is voor onze leden altijd altijd zeer de moeite waard. Als wetenschapper interesseert hij zich voor theorieën die niet direct tot de mainstream behoren.  Hij zal deze avond voor onze Eurosterren uit de doeken doen hoe hij de relativiteitstheorie van Einstein  beschouwt. Hij zal laten zien hoe de relatie tussen licht, ruimte, tijd, gravitatie, massa, energie en onze waarneming zich enigszins kan  laten begrijpen door ons beperkte  mensenverstand.   http://www.astraalteria.nl/

Lezing 20 januari 2017 Rob van Gent, Christiaan Huygens

Geplaatst 30 dec. 2016 05:03 door Euroster Rotterdam   [ 23 sep. 2017 01:12 bijgewerkt ]

 De veelzijdige Christiaan Huygens hield zich bezig met o.a. wiskunde, mechanica, optica, instrumenten, klokken, kijkers en sterrenkunde.  Zijn sterrenkundige ontdekkingen en publicaties gaven hem veel roem in zijn tijd en ook nu nog weten velen dat hij als eerste  de juiste verklaring gaf voor de ringen van Saturnus. In deze lezing worden  zijn waarnemingen, denkbeelden en publicaties uitgelicht. Huygens droeg actief bij aan het ontwikkelen van de telescoop. Veel later zou hij  voor een lekenpubliek  beschrijven hoe hij dacht over buitenaards leven in zijn  Kosmotheoros. Ook vond hij vele praktische toepassingen voor tijdmeting en lengtebepaling op zee.
Rob van Gent werkt voor het Mathematisch Instituut Utrecht, geschiedenis van de toegepaste wis- en sterrenkunde.
: http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/  

Lezing 16 december. Hoe werkt een astronoom? door Prof. J.G.L.M. Lamers

Geplaatst 30 nov. 2016 22:33 door Euroster Rotterdam   [ 30 nov. 2016 23:02 bijgewerkt ]

Het Astronomisch Instituut Universiteit van Amsterdam Sterrenkunde heeft de laatste decennia een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Dit komt voornamelijk door de technische vooruitgang: satellieten in de ruimte, reusachtige telescopen op hoge bergtoppen, uiterst gevoelige camera’s en zeer slimme instrumenten om het licht van sterren en melkwegstelsels te ontrafelen. Daarbij moeten we ook niet de ontwikkeling van snelle computers vergeten, die het mogelijk maken om al die gegevens te analyseren. We kunnen met computers ook modellen maken van bijvoorbeeld het inwendige van sterren of van botsende melkwegstelsels. In deze voordracht zal ik laten zien hoe astronomen deze nieuwe mogelijkheden benutten en wat voor soort onderzoek we er mee kunnen doen. Ik bespreek de grote nieuwe telescopen op de wereld, hoe ze gemaakt zijn en wat ze kunnen. Daarbij komen veel bijzondere opnamen voorbij van bijvoorbeeld de Hubble Ruimte Telescoop en van de Europese Very Large Telescope in Chili. Ik vertel ook over de menselijke kant van sterrenkundig onderzoek. Hoe is het om met grote telescopen in Chili te werken? Wie beslist er eigenlijk over de verdeling van de waarnemingstijd en wat er waargenomen gaat worden? En als je de waarnemingen eenmaal hebt, hoe verwerk je die dan? En het allerbelangrijkste natuurlijk: wat leren we ervan? De lezing bevat veel mooie en bijzondere opnamen en is begrijpelijk voor iedereen.1-10 of 109