Nieuws

Lezing 22 mei '15: Salomon Kroonenberg "Hoe lang duurt duurzaamheid?"

Geplaatst 31 mrt. 2015 00:29 door Euroster Rotterdam

Salomon Kroonenberg(1947) is emeritus hoogleraar geologie aan de TU Delft. Hij studeerde en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam, werkte tien jaar in het buitenland (Suriname, Swaziland, Colombia), en werd in 1982 benoemd tot hoogleraar geologie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. In 1996 stapte hij over naar de TU Delft. Zijn drie boeken De menselijke maat (2006), Waarom de hel naar zwavel stinkt (2011) en De binnenplaats van Babel (2014) kregen veel media-aandacht.
Hoe lang duurt duurzaamheid? Hoe eeuwig zingen de bossen? Wanneer komt de volgende ijstijd? Bestaan er nog grotere vloedgolven dan die van Fukushima? Het zijn allemaal vragen die ons dwingen ver vooruit te blikken. Wij mensen kijken door een zo nauw sleutelgat dat we denken dat het klimaat nu voor het eerst verandert, en dat het niet meer zal gebeuren als we maar braaf zijn. Het heeft meer zin minstens tot het jaar 10000 te kijken, omdat natuurlijke processen als klimaatverandering, zeespiegelstijging, aardbevingen en vulkanische erupties in veel grotere tijdschalen fluctueren.
Wie zegt dat de aarde eraan gaat, bedoelt niet de aarde maar de mensheid. Een kleinzielig antropocentrisch wereldbeeld dat geen recht doet aan het feit dat de mens voor de aarde, zoals Mark Twain het zegt, niets meer is dan het likje verf op het topje van de Eiffeltoren. http://www.kennislink.nl/publicaties/de-menselijke-maat
 

17 april 2015. Lezing Edwin Mathlener: De toekomst van ons zonnestelsel

Geplaatst 17 feb. 2015 01:54 door Euroster Rotterdam   [ 18 feb. 2015 00:59 bijgewerkt ]

De toekomst van ons zonnestelsel

Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden is de zon met zijn planetenstelsel ontstaan uit een grote samentrekkende gaswolk. Sindsdien schijnt de zon met een opmerkelijk constante helderheid, maar schijn bedriegt. In die tijd is de zon zo'n 10% in helderheid toegenomen. Dat het hier op aarde niet evenzeer warmer is geworden, ligt vooral aan de temperatuurshuishouding van onze planeet. Maar uiteindelijk zullen we hier op aarde de effecten gaan merken. Ofschoon de zon nog ruim 5 miljard door kan gaan met waterstof verbranden in zijn kern, wordt het waarschijnlijk over 1 miljard jaar al te heet op aarde om leven mogelijk te laten zijn. Maar Mars warmt tegen die tijd geleidelijk op en krijgt een geschikter klimaat om leven te onderhouden. Nog warmer wordt het als de zon opzwelt tot rode reus. Mercurius, Venus en waarschijnlijk ook de aarde zullen door de reus worden dood gekookt en opgeslokt. Maar de ijsmanen van de reuzenplaneten zullen dan juist smelten en grote oceanen krijgen. Maar uiteindelijk eindigt de zon als een afkoelende witte dwerg, en de resterende planeten en manen gaan tegen die tijd opnieuw, en nu voorgoed, in de diepvries.
In deze tijd zal echter ook de omgeving van de zon veranderen. De Andromedanevel beweegt langzaam maar gestaag naar onze eigen melkweg en uiteindelijk zullen deze twee stelsels samensmelten. Bij zo'n versmelting worden vele sterren weggeschoten uit de stelsels en daar zou ook onze zon bij kunnenhoren. Tot slot zullen we speculeren over de verre toekomst van het heelal en de gevolgen voor onze zon -- of voor wat daar dan nog van over is. http://www.edwinmathlener.nl

Nationale Sterrenkijkdagen bij EUROSTER: vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015

Geplaatst 4 feb. 2015 12:35 door Euroster Rotterdam   [ 4 feb. 2015 13:03 bijgewerkt ]

  

Ook bij Euroster in Rotterdam zijn de Nationale Sterrenkijkdagen op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015 .  

Waar?  Bentincklaan 40 3039KK, Rotterdam (sportkantine van Nenijto), Rotterdam, (bus 33, 44 CS. Zie google maps)

 Iedereen is van harte  welkom om een blik door onze telescopen te werpen.

Hoewel we hopen op een heldere hemel, is er ook een interessant  aanvullend programma.

Wat kan er die avond o.a. aan de hemel  te zien  zijn?

 1e. Venus, te zien 's avond en (dus) in het westen, tot zo'n 3 uur na zonsondergang
 2e. Maan, eerste kwartier, dus ook mooi 's avonds te zien.
 3e. Jupiter, zal de hele avond hoog aan de hemel te zien zijn.
 4e. In sterrenbeeld  Kreeft zijn  2 Messier objecten, de open sterrenhopen   M44 en M67 heel goed te zien.                                                       etc....etc......

Lezing Vrijdag 19 dec. : Kosmische rampen, Diepenveen meteoriet, drs. Niek de Kort

Geplaatst 6 dec. 2014 02:33 door Euroster Rotterdam   [ 6 dec. 2014 04:13 bijgewerkt ]

Vrijdag 19 december 2014, 20.00 uur    Diepenveenmeteoriet  Presentatie drs. Niek de Kort

 

Drs. Niek de Kort studeerde sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en is astronoom in hart en nieren, ondernemer en adviseur, analist en schrijver, spil van  TELEAC-cursus die de sterrenkunde bij een kwart miljoen mensen in de huiskamer bracht en thans voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. De in 1977 ontdekte planetoïde 12172 (Niekdekort) is naar hem vernoemd.

 Met veel overtuiging en inzet deelt hij zijn kennis, onder andere door het geven van voorlichting over techniek en wetenschap en het ontwikkelen van lesmateriaal voor basis- en middelbare scholieren. Hij levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken van wetenschap voor een breder publiek.

 
De aarde bestaat, met de rest van het zonnestelsel, ongeveer 4,5 miljard jaar. Het reilen en zeilen op aarde werd en wordt beïnvloed door omstandigheden die zich in de ruimte voordoen. Soms is die invloed dramatisch groot en verandert de 'carrière' van de planeet en het leven dat zich daarop heeft genesteld. Andere keren lijken de effecten subtiel. Toch kunnen ook die niet altijd worden genegeerd. Is het omklappen van het aardse magneetveld potentieel gevaarlijk voor het leven op aarde?

Belangrijke gebeurtenissen worden veroorzaakt door de levensloop van de zon, de migratie van planeten en ontmoetingen met kosmisch puin. Ook buiten het zonnestelsel kunnen zich omstandigheden voordoen, die invloed hebben op de aarde. De zon kan met haar gevolg in de buurt van een andere ster komen. Een nabije ster in het Melkwegstelsel kan exploderen. Zwarte gaten kunnen 'voedsel' vinden en ineens actief worden. De zon staat in zijn rondgang om het centrum van het Melkwegstelsel lang niet altijd in een spiraalarm. Het Andromedastelsel ligt op botsingskoers met ons eigen sterrenstelsel. Wat betekenen deze en andere gebeurtenissen voor de aarde en de mensheid?

Niek de Kort zet de potentiële Kosmische Rampen op een rij en probeert feiten en fictie van elkaar te scheiden. Een verhaal over sterrenkundige gebeurtenissen, kansen en mogelijke effecten op planeet aarde.

lezing:16 januari 2015, Prof. Henny Lamers: "Het Nieuwe Heelal gezien via Hubble"

Geplaatst 18 nov. 2014 02:57 door Euroster Rotterdam   [ 6 dec. 2014 01:23 bijgewerkt ]

Sinds de lancering op 24 April 1990 heeft de Hubble Ruimte Telescoop veel opnamen naar de aarde gezonden.
Door de hoge kwaliteit van de telescoop en door zijn baan ver boven de aardse dampkring kunnen niet alleen veel scherpere opnamen worden verkregen dan vanaf de aarde, maar ook bij veel meer golflengten, o.a. in het ultraviolet. Met de bestudering van die opnamen hebben we antwoord gekregen op een aantal vragen over de kosmos. Maar er zijn veel meer nieuwe vragen bijgekomen!

Op een aantal gebieden heeft de Hubble zelfs een revolutie in ons denken over de kosmos veroorzaakt. Veel foto’s van de Hubble hebben de pers gehaald. Maar slechts af en toe wordt er uitgelegd wat daarmee ontdekt is. Aan de hand van spectaculaire opnamen van de Hubble en met prachtige computer simulaties zal Prof. Lamers op eenvoudige wijze de mooiste resultaten en de nieuwe inzichten bespreken. Daarbij komen onder andere aan de orde:
- het ontstaan van sterren
- de dood van sterren
- het ontstaan van melkwegstelsels.

Er is ruim gelegenheid tot vragen stellen.

Prof Henny Lamers is een bekende popularisator van de sterrenkunde, die al meer dan 400 populaire lezingen heeft gegeven in binnen en buitenland (o.a. een achttal tijdens een tocht op een rubbervlot door de Grand Canyon) en diverse prijzen heeft gewonnen met zijn boeiende voordrachten. *Hubble Ruimte Telescoop Edwin Hubble *Katte-oog nevel : Geboorte van sterren: Melkwegstelsel met ring *een stervende ster uit een gaswolk geboortegolf van sterren

lezing vrijdag 21 november door Jos Loonen: "Gamma Astronomie"

Geplaatst 9 nov. 2014 12:14 door Euroster Rotterdam

Gammabursts zijn korte, maar heftige uitbarstingen van gammastraling in het heelal. Sinds de 60-er jaren van de vorige eeuw waren hun aard en oorsprong raadselachtig; pas in de laatste 15 jaar hebben we inzicht verworven in wat ze zijn. We weten nu dat het de heftigste uitbarstingen in het heelal zijn, ze stoten honderden malen meer energie uit dan supernova's. In de lezing wordt ingegaan op de historie en de aard van de gammaflitsen, een stukje ultramoderne, maar voor iedereen begrijpelijke sterrenkunde.

Jos Loonen is in 1972 afgestudeerd als sterrenkundige in Utrecht. Hoewel hij sindsdien werkzaam was buiten het astronomische vakgebied (in onderwijs en uitgeverij), bleef hij actief in de popularisering van de sterrenkunde, in lezingen en in bijdragen aan de jaarlijkse Sterrengids van de stichting De Koepel.

Bericht zonder titel

Geplaatst 11 sep. 2014 23:15 door Euroster Rotterdam


vrijdag 19 september: Lezing Henk Dorrestijn: "Relativiteitstheorie"

Geplaatst 13 aug. 2014 12:10 door Euroster Rotterdam   [ 15 sep. 2014 11:56 bijgewerkt ]

De lezing wordt gehouden door Drs. Henk Dorrestijn.

Dorrestijn heeft Sterrenkunde gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Zo’n 10 jaar geleden kreeg hij de drang om de relativiteitstheorie te begrijpen. Hij zette een website op: www.einsteingenootschap.nl waarin hij de belangrijkste twee artikelen van Einstein over de relativiteitstheorie plaatste.

Dorrestijn: “Ruim een jaar geleden kreeg ik het gevoel dat ik eigenlijk de essentie niet begreep. Toen dacht ik: als ik zelf de relativiteitstheorie zou moeten ontwikkelen, hoe zou ik dat dan doen? Dat heeft mij op een heel nieuwe aanpak gebracht, uitgaande van enkele basisgedachten over hoe ruimte en tijd in elkaar moeten steken. Daar wil ik je deelgenoot van maken. Je valt van de ene verwondering in de andere.”

“Hoe de wetenschappers van honderd jaar geleden op de tast naar deze theorie op weg waren, is op zich al een fantastisch verhaal en dat er dan één man van 26 jaar (Einstein) helderheid verschafte, dat is bijna niet te geloven. Het is moeilijk en ook weer niet, het is verslavend en het vraagt toch doorzettingsvermogen. Begrijpen van de relativiteitstheorie is een bewustzijnsverruimende ervaring!”

vrijdag 20 juni: lezing door Robert de Jong: "Dynamisch Hertzsprung-Russel Diagram"

Geplaatst 16 mei 2014 12:29 door Euroster Rotterdam   [ 25 mei 2014 00:30 bijgewerkt door M Bak ]

Hertzsprung-Russel diagram
Samenvatting:
Als je niet weet wat het is, of hoe het werkt, dan deel je alles eerst in hokjes in. Dat noemen ze classificeren. Je krijgt dan inzicht in de diverse verschijningsvormen van wat je ziet. Dat is nu precies wat gebeurd is voor de sterren. In eerste instantie lijken de sterren op elkaar. Natuurlijk is de ene ster helderder dan de andere, en soms verschillen ze enigszins van kleur. Als je echter de (kleuren)spectra van sterren met elkaar vergelijkt dan blijken er tientallen soorten sterren te bestaan. Als je deze stereigenschappen in een diagram plaats krijg je zo het zogenaamde Hertzsprung-Russell Diagram. Dit HRD wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de opbouw en werking van de sterren. Het samenstellen van een HRD voor de sterren is niet eenvoudig, maar als dit werk gedaan is kunnen er vele conclusies uit getrokken worden, waaronder de levensgeschiedenis van sterren en de leeftijdsbepaling van sterren.

Personalia:
Robert de Jong is in 1988 afgestudeerd in de astronomie aan de Universiteit Utrecht en nu werkzaam in de automatisering als internationaal opererend business consultant voor ERP-applicaties. Hij is een veel gevraagd spreker en geeft diverse cursussen op de volksuniversiteiten op het gebied van de sterrenkunde en aanverwante wetenschappen. Hij heeft zich gespecialiseerd in controversiële onderwerpen binnen de sterrenkunde. Vanaf 2005 is hij voorzitter van de sterrenvereniging Astra Alteria, waarvan hij medeoprichter was in 1998.

vrijdag 25 april: Lezing door dr. R.H. van Gent: "Het Antikythera Mechaniek"

Geplaatst 11 apr. 2014 12:26 door M Bak

Voor de kust van het Griekse eilandje Antikythera werd in 1900 een scheepswrak gevonden. Tussen de schatten ontdekte men een machine uit de eerste eeuw voor Christus: het Antikythera Mechaniek. Het plaatste wetenschappers lang voor raadsels. Wat was het?

Recent onderzoek van Michael Wright van het Science Museum in Londen toont aan dat het instrument met ruim dertig bronzen tandwielen de beweging van alle bij de Grieken bekende hemellichamen weergeeft. Met zevenhonderd gedigitaliseerde röntgenfoto's construeerde Wright in oktober 2005 een werkend model van het Antikythera Mechaniek. Het apparaat getuigt volgens Wright van een voor die tijd ongekende mechanische kennis.


Onze spreker, dr. R.H. van Gent, studeerde sterrenkunde aan het Sterrenkundig Instituut in Utrecht en heeft zich na zijn studie gespecialiseerd in de geschiedenis van de sterrenkunde. Nadat hij tien jaar als conservator aan Museum Boerhaave (Leiden) was verbonden, is hij nu als wetenschappelijk medewerker werkzaam bij het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Wetenschap in Utrecht.

1-10 of 85